Warning: Use of undefined constant P_EVENT - assumed 'P_EVENT' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/afrodyta/domains/s8-wroclaw-sycow.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 195

Warning: Use of undefined constant P_NOTICE - assumed 'P_NOTICE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/afrodyta/domains/s8-wroclaw-sycow.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 196

Warning: Use of undefined constant P_NOTICE - assumed 'P_NOTICE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/afrodyta/domains/s8-wroclaw-sycow.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 507
Budowa Drogi Ekspresowej S-8 Wrocław-Syców


TYTUŁ PROJEKTU:

Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) – Syców.

NUMER PROJEKTU: POIS.08.02.00-00-060/10-00

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 183 885 083,44 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 898 947 185,16 PLN

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

W dniu 04.07.2012r. został podpisany Aneks nr POIS.08.02.00-00-060/10-01 do umowy o dofinansowanie nr POIS.08.02.00-00-060/10-00 z dnia 10 lutego 2011r. zmieniający kwoty dofinansowania:

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 115 110 121,49 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 809 660 944,58 PLN

Okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się od dnia 01 stycznia 2007 r. i kończy się w dniu 30 czerwca 2013r.

Mapa 1.

Duży rozmiar pliku!

Mapa 2. Etap I

Duży rozmiar pliku!

Mapa 3. Etap II

CEL PROJEKTU:

Projekt służy interesowi publicznemu poprzez przyczynianie się do efektywnej realizacji celów POIiŚ w tym celu głównego „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”. Jego realizacja przyczyni się do osiągnięcia wskaźników POIiŚ w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych, poprawy bezpieczeństwa ruchu w regionie, stworzenia sieci drogowej o znacznie wyższych niż obecnie parametrach użytkowych, poprawy dostępności transportowej i jakości transportu krajowego jako czynnika poprawy życia i usuwania barier rozwojowych gospodarki

Cele projektu:

 • Stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej
 • Podwyższenie komfortu jazdy podróżnych
 • Usprawnienie przejazdu, zwiększenie przepustowości
 • Polepszenie warunków życia mieszkańców miejscowości, przez które przebiega droga
 • Polepszenie warunków dostępności terenów, poprzez podwyższenie jakości i klasy drogi
 • Zwiększenie przepustowości i wynikające z tego oszczędności czasu użytkowników
 • Redukcja liczby wypadków
 • Oszczędności wynikające z redukcji toksycznych składników spalin

Mapa 4.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław, Polska
tel.: +48 71 334 73 37 do 38; fax: +48 71 367 17 69
e-mail: sekretariat@wroclaw.gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl

NADZÓR:

UMOWA NR GDDKiA-o/WR66/PN/U/R-2/2009 z dnia 24.11.2009 r.
KONSORCJUM FIRM:

 • MGGP S.A. - Lider
  ul. Kaczkowskiego 6
  33 – 100 Tarnów
  tel.: +48 14 626 38 90; fax. +48 14 626 45 39
  e-mail:
  www.mggp.com.pl
 • DHV Polska sp. z o.o. - Partner
  ul. Domaniewska 41
  02 – 672 Warszawa
  Tel.: +48 22 606 28 02; fax. +48 22 606 28 03
  e-mail:
  www.dhv.pl
  BIURO INŻYNIERA KONTRAKTU:
  Dobra 71
  56- 410 Dobroszyce
  Tel.: +48 600 454 325; +48 784 551 384
  email: asystents8@mggp.com.pl

Całkowita kwota kontraktu na "Pełnienie funkcji Inżyniera na dwóch kontraktach na Roboty budowlane" 9 326 558, 40 PLN (brutto)

Czas trwania Kontraktu Inżyniera:

 • 1 miesiąc okres mobilizacji
 • 30 miesięcy okres nadzoru nad realizacją Kontraktów etapu I i etapu II
 • 36 miesięcy na okres zgłaszania wad na Kontraktach etapu I i etapu II
 • 1 miesiąc na ostateczne rozliczenie Kontraktów etapu I i etapu II

WYKONAWCY ROBÓT:

ETAP I:


MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.
ul. Wadowicka 8W
30 – 415 Kraków
tel.: + 48 12 664 80 00
fax: + 48 12 664 80 01

BIURO WYKONAWCY:
Dobra 71
56-410 Dobroszyce
tel.: + 48 717 164 940
fax: + 48 717 164 941
e-mail: s8wroclaw@mota-engil-ce.eu

wartość kontraktu: 448 807 758, 80 PLN (brutto)
termin rozpoczęcia robót: 02.12.2009 r.
termin zakończenia robót: 17.09.2012 r.

ETAP II:


SKANSKA S.A.
Ul. Gen. Zajączka 9
01 – 518 Warszawa
tel.: + 48 22 561 30 00
fax: + 48 22 561 30 01

BIURO WYKONAWCY
Plac Grunwaldzki 23
50-365 Wrocław
Tel: +48 71 358 31 00
Fax: +48 22 560 83 22

wartość kontraktu: 468 662 280, 21 PLN (brutto)
termin rozpoczęcia robót: 26.11.2009 r.
termin zakończenia robót: 18.10.2012 r.

BIURA PROJEKTOWE:

ETAP I:

Fot. 1.

BIURO PROJEKTÓW DRÓG I MOSTÓW „BBKS-PROJEKT” sp. z o.o.
ul. Ojca Beyzyma 10/1
53-204 Wrocław
tel.: + 48 71 364 79 80
fax: + 48 71 364 79 90

ARCADIS sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 144
02-305 Warszawa
Tel.: + 48 22 823 63 88
Fax: + 48 22 823 69 05

MOSTY WROCŁAW s.c.
ul. Świętochłowicka 8
51-506 Wrocław
Tel.: + 48 71 35 91 204
Fax: + 48 71 37 34 863
e-mail: biuro@mosty-wroclaw.com.pl
www.mosty-wroclaw.com.pl

GŁÓWNY PROJEKTANT: mgr inż. Marek Suchy

więcej...

ETAP II:

Fot. 2.

Do wykonania prac projektowych etapu II Wykonawca zaangażował firmę:

SCOTT WILSON sp. z o.o.
Ul. Rejtana 17
02-516 Warszawa
Biuro Wrocław
Ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
tel.: + 48 71 711 70 80
fax: + 48 71 711 70 81
e-mail: wroclaw@scottwilson.com
www.scottwilson.com.pl

GŁÓWNY PROJEKTANT: mgr inż. Michał Korbiel

więcej...