ARCHEOLOGIA:

W dniu 07.03.2011 r. Zamawiający przekazał firmie AKME sp. z o.o. nowoodkryte stanowiska do ratowniczych badań archeologicznych zidentyfikowane na terenie przeznaczonym pod inwestycję jeszcze podczas jesiennego przeglądu archeologicznego w 2010 r.

GDDKiA o/Wrocław w okresie zimowym zorganizowała i rozstrzygnęła przetarg na dodatkowe badania archeologiczne, które powierzono do realizacji firmie AKME sp. z o.o. – zwycięzcy przetargu.

Zamawiający potwierdził Wykonawcy etapu I i etapu II, że wszystkie planowane ratownicze badania archeologiczne w śladzie projektowanej drogi ekspresowej S-8 zostały zakończone odbiorami.

Jedynym stanowiskiem do ratowniczych badań archeologicznych pozostał obszar łąk trzęś licowych w okolicach Łoziny (etap I), który po zakończeniu przesadzenia roślin chronionych (storczyków) będzie udostępniony archeologom.

W trakcie realizacji (odhumusowania i robót ziemnych) działa ustanowiony ciągły nadzór archeologiczny zaangażowany przez Wykonawców, który w przypadku dokonania znalezisk uruchamia wspólnie z Zamawiającym procedurę utworzenia stanowiska do ratowniczych badań archeologicznych.

Aktualnie dla etapu II wyprzedzający przegląd Terenu Inwestycji dokonany przez nadzór archeologiczny przyniósł efekty w postaci pisemnego powiadomienia Inwestora i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, iż zlokalizowano 11 miejsc które stanowią potencjalne i priorytetowe nowoodkryte stanowiska do badań archeologicznych.