PRACE PROJEKTOWE:

Aktualnie zespół projektantów kończy Projekty Budowlane do wniosku o Pozwolenie na Budowę.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE PRZED POZWOLENIEM NA BUDOWĘ:

Wykonawca rozpoczął od 21.01.2010 r. wycinkę drzew i krzewów oraz usuwanie karczów.

Do góry.