Stan z dnia 28.02.2010.

PRACE PROJEKTOWE:

Aktualnie zespół projektantów kończy Projekty Budowlane do wniosku o Pozwolenie na Budowę.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE PRZED POZWOLENIEM NA BUDOWĘ:

Wykonawca zakończył zasadnicze roboty związane z wycinką drzew.
Aktualnie będzie prowadził porządkowanie terenu po wycince tj. usuwanie karczów, zrąbkowanie gałęzi i karczów, rekultywację terenu.
W połowie miesiąca planowane jest przekazanie dla Zamawiającego wartościowego drewna z wycinki.
Zamawiający rozpocznie procedurę przetargową dla sprzedaży drewna.
Wykonawca nawiązał współpracę z archeologami prowadzącymi badania na terenie przyszłej budowy S-8.
Współpraca polega na usuwaniu karczów ze stanowisk do badań pod nadzorem archeologów.

Fot. 1 Dłużyce - Łozina - Budziwojowice km ok. 8+570 - 9+520

Fot. 2 Dolina rzeki Dobra km ok. 14+667

Fot. 3 Karczowanie - Łozina1 - km ok. 8+570

Fot. 4 Karczowanie - Łozina2- km ok. 8+570

Fot. 5 MOP Michałowice- wycinka - km ok 10+900

Fot. 6 Przejazd Bukowina - wycinka sadu1 - ok. km 5+850

Fot. 7 Przejazd Bukowina - wycinka sadu3 ok. km 5+850

Fot. 8 Przejazd Bukowina - wycinka sadu 4 ok. km 5+850

Fot. 9 Przejazd Stępin - gałęzie do zrąbkowania ok. km 17+300

Fot. 10 Przejazd Stępin po wycince - ok. km 17+300

Fot. 11 Przewóz dłużyc na składowisko powyżej węzła Łozina - ok km 8+600

Fot. 12 Rozładunek dłużyc na składowisku1 - km ok. 8+600

Do góry.