Stan z dnia 02.04.2010.

Wykonawca zakończył przygotowanie Projektu Budowlanego i w dniu 02.04.2010 r. został złożony w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu wniosek o Pozwolenie na Budowę.
Na Terenie Inwestycji Wykonawca prowadzi uporządkowanie terenu po wycince drzew i krzewów.
Aktualnie mieli się gałęzie i wyrwane pniaki z korzeniami po ściętych drzewach.
Doły po wyrwanych pniakach będą systematycznie zasypywane.

ARCHEOLOGIA:

Po okresie zimy na stanowiska badan archeologicznych powróciły zespoły archeologów, aby zakończyć swoje prace rozpoczęte w 2009 r.

Fot. 1 Dolina rz. Dobrej - karczowanie

Fot. 2 Łozina - skład karpiny

Fot. 3 Łozina - zabezpieczenie ściany lasu

Fot. 4 Składowisko karpiny w Ramiszowie

Fot. 5 Teren po wycince zakrzewień - Węzeł Pawłowice

Fot. 6 Wycinka sadu - Bukowina

Fot. 7 Zabezpieczenie drzew - MOP Michałowice

Fot. 8 Zabezpieczenie drzew

Fot. 9 Zabezpieczenie drzewa - Pomnik Przyrody - przejazd Budziwojowice

Do góry.