Stan z dnia 30.04.2010.

Toczy się procedura administracyjna uzyskania Pozwolenia na Budowę.
Wykonawca przygotowuje projekty wykonawcze: odwodnienia Terenu Budowy, dróg dojazdowych, drogi S8, mostów i wiaduktów.
Wykonawca przygotowuje się do wykonania zaplecza Wykonawcy oraz Laboratorium Inwestora, które powstanie, aby kontrolować jakość wszystkich robót na Kontrakcie.

Prace archeologiczne w dolinie rzeki Dobra w km ok. 14+650 – zostały zakończone.

Fot. 1 Prace archeologiczne w dolinie rzeki Dobra

Fot. 2 Prace archeologiczne w dolinie rzeki Dobra

Fot. 3 Prace archeologiczne w dolinie rzeki Dobra

Do góry.