Stan z dnia 05.07.2010.

W czerwcu 2010 r. Strony zaangażowane w realizację Kontraktu kontynuowały działania rozpoczęte w maju 2010 r.
W dalszym ciągu toczy się procedura zatwierdzania powtórnego raportu oceniającego oddziaływanie przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko naturalne (ROŚ II), tzw. „raportu wtórnego”.
Po konsultacjach społecznych i zatwierdzeniu powtórnego raportu zostanie wznowiona przez Urząd Wojewódzki procedura zatwierdzania PB i wydawania pozwolenia na budowę.

Z wyliczenia terminów administracyjnych niezbędnych na zrealizowanie procedur dla ROŚ II i udzielenia PnB wynika możliwy do osiągnięcia termin rozpoczęcia robót na podstawie prawomocnej decyzji. Jest to październik 2010 r.

PRACE PROJEKTOWE:

Aktualnie Wykonawca wykorzystuje czas biegnących procedur administracyjnych na sporządzenie drogowych i mostowych projektów wykonawczych oraz na prace przygotowawcze na terenie inwestycji.

Wykonawca przygotował już projekty wykonawcze dla przebudowy odcinków sieci gazu, odcinków linii energetycznej 400 kV, odcinka wodociągu.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE:

Wykonawca prowadzi działania związane z:

  • wykonaniem Zaplecza Wykonawcy i Zaplecza Zamawiającego
  • przygotowaniem do robót budowlanych związanych z wykonaniem tymczasowych dróg technologicznych (około 13 km) wzdłuż zaprojektowanej drogi ekspresowej S8.
  • przygotowaniem do realizacji tymczasowego mostu nad rzeką Dobra
  • inwentaryzacją chronionych roślin (kukułka szerokolistna) na obszarze węzła Łozina - Wykonawca współpracuje z ekspertami z dziedziny biologii i ochrony środowiska
  • opracowaniem metodyki przesadzenia storczyków na nowe miejsce, uzgadniając termin ze specjalistą
  • przygotowaniami do wykonania przebudowy odcinków gazu

Zlokalizowane zostało dodatkowe stanowisko do ratowniczych badań archeologicznych i badania zostaną przedłużone do września 2010 r.

Na łąkach przy węźle Łozina przeprowadzono inwentaryzację storczyków szerokolistnych.

Fot. 1 Wykonano: 09.06.2010r.

Fot. 2 Wykonano: 09.06.2010r.

Fot. 3 Wykonano: 09.06.2010r.

Fot. 4 Wykonano: 09.06.2010r.

Do góry.