Stan z dnia 06.10.2010.

W dniu 06.10.2010 r. przekazano Wykonawcy Plac budowy - po uzyskaniu zaświadczenia ostateczności decyzji Wojewody Dolnośląskiego – Decyzja Nr 275/10 z dnia 2 września 2010 r. (zaświadczenie nr IF.I.EDT.7111-111/10 z dnia 06.10 2010 r.)

Kierownikiem Budowy został mgr inż. Przemysław Zieliński.

Wykonawca przygotował z wyprzedzeniem Harmonogram przebudowy odcinka linii 400 kV Pasikurowice – Dobrzeń uzgodniony z PSE S.A. i rozpoczął realizację prac budowlanych natychmiast po przejęciu Placu Budowy.

Opuszczone budynki na obszarze projektowanego węzła Łozina wymagają zakończenia procedury administracyjnej wydania pozwolenia na rozbiórkę. Procedura toczy się w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu.

PRACE PROJEKTOWE:

Na dzień przekazania Placu Budowy (06.10.2010 r.) Wykonawca uzyskał zatwierdzenia Projektów Wykonawczych i podstawowych materiałów do realizacji robót budowlanych w branży drogowej, mostowej oraz branżach instalacyjnych.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE:

Wykonawca będzie wytyczał obiekty inżynierskie, wykona odhumusowanie, niezbędne zaplecza i przystąpi do przygotowania podłoża gruntowego w strefach posadowienia obiektów inżynierskich (mostów i wiaduktów drogowych).

Wykonawca gromadzi sprzęt do robót ziemnych i robót palowych. Systematycznie rozpoczyna Roboty na sekcjach od 1 ÷ 3.

Wykonawca wykonuje drogi technologiczne

Fot. 1 ok. km 18+600

Fot. 2 ok. km 17+300

Fot. 3 wykonano 14.09.2010 r. – ok. km 20+900

Fot. 4 wykonano 14.09.2010 r. – ok. km 21+000

Fot. 5 wykonano 14.09.2010 r. – ok. km 21+000

Fot. 6 wykonano 14.09.2010 r. – ok. km 15+600

Fot. 7 wymiana gruntu - ok. km 14+700

Fot. 8 wymiana gruntu – ok. km 14+700

Fot. 9 wymiana gruntu – ok. km 14+700

Fot. 10 wymiana gruntu – ok. km 14+700

Fot. 11 ok. km 21+300

Fot. 12 ok. km 9+500

Fot. 13 wymiana gruntu - ok. km 14+700

Fot. 14 wymiana gruntu – ok. km 14+700

Fot. 15 wymiana gruntu – ok. km 14+700

Fot. 16 wykonano 30.09.2010 r. – ok. km 10+500

Fot. 17 wykonano 30.09.2010 r. – ok. km 10+500

Przygotowanie Zaplecza Wykonawcy i Laboratorium Zamawiającego –ok. km 17+300

Fot. 18 biura Wykonawcy - wykonano 30.09.2010 r.

Fot. 19 baraki na Laboratorium Zamawiającego - wykonano 30.09.2010 r.

Do góry.