Stan z dnia 18.10.2010.

Systematycznie powiększa się zaangażowanie Wykonawcy, potencjał sprzętu i ludzi na placu budowy.
Po przekazaniu Wykonawcy Placu Budowy rozpoczął on roboty zasadnicze na Kontrakcie.

Poniższe zdjęcia wykonano podczas przeglądu prac na budowie w dniu 18.10.2010 r.

Fot. 1 – droga dojazdowa w rejonie WN – 11 – km ok. 9+500

Fot. 2 – odcinki próbne warstwy mrozoochronnej z użyciem różnych spoiw – km ok. 12+100

Fot. 3 – miejsce przebudowy sieci gazowej – km ok. 12+200

Fot. 4 – odhumusowanie ciągu głównego – km ok. 12+800

Fot. 5 – droga dojazdowa – widok w stronę Wrocławia – km ok. 15+200

Fot. 6 – ścianka szczelna pod WD 14/15 – ostatnia podpora (rzeka Dobra) – km 14+667

Fot. 7 – ścianka szczelna pod podporę mostu tymczasowego na rzece Dobra – km 14+667

Fot. 8 – miejsce budowy WN – 16 – km 15+667

Fot. 9 - miejsce budowy WN – 16 – km 15+667

Fot. 10 – okolice WN – 17 – składowisko na kruszywa – km ok. 17+300

Fot. 11 – składowisko kruszywa – waga samochodowa – km ok. 17+300

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zainstalował polową wytwórnię prefabrykatów i rozpoczął produkcję przepustów ramowych.

Fot. 12

Fot. 13

Fot. 14 – wykonano 11.10.2010 r.

Do góry.