Stan z dnia 22.12.2010.

Obecnie Wykonawca etapu I nie wykonuje żadnych robót.

Zdjęcia z przeglądu Placu Budowy wykonane w dniu 22.12.2010 r.

Fot. 1 - WN-20 w km 21+971,15. Zabetonowany fundament podpory nr 1

Fot. 2 – WN-20 - Zabetonowane fundamenty podpór 2.1 i 2.2

Fot. 3 – WN-20 - Przygotowany do betonowania fundament podpory nr 3. Betonowanie po 10.01.2011r.

Fot. 4 - WN-19 w km 21+157,15. Zabetonowany fundament podpory nr 3

Fot. 5 – WN 19 - Zabetonowany fundament podpory nr 2

Fot. 6 – WN 19 - Zbrojenie fundamentu podpory nr 1 wykonane w ok. 90 %

Fot. 7 - Budowa rurociągu DS.-34 o średnicy 1200 mm w km 17+200 do 19+000 strona prawa S-8

Fot. 8 - Km 18+670. Wykopy pod przepust skrzynkowy 150x150 cm. - roboty wstrzymano

Fot. 9 - WN-17 w km 17+278,65 - wykonane zbrojenie i deskowanie fundamentu podpory nr 1

Fot. 10 – WN-17 - fundament podpory nr 2 - wykonane deskowanie i zbrojenie w ok. 90 %

Fot. 11 – WN-17 - fundament podpory nr 3

Fot. 12 - WN-16 w km 15+666,12 - zabetonowany fundament podpory nr 3

Fot. 13 - WN-16 - zabetonowany fundament podpory nr 2

Fot. 14 - WN-16 - zabetonowany fundament podpory nr 1

Fot. 15 - widok z WN-16 na ciąg główny w stronę Oleśnicy (wykopy) - roboty wstrzymano

Fot. 16 - Km 14+800 - wstrzymana wymiana gruntów

Fot. 17 - WD 14/15 w km 14+595,70 - betonowanie strony prawej fundamentu podpory nr 7

Fot. 18 - WD 14/15 wykopy pod fundament podpory nr 6

Fot.19 - WD 14/15 - wykonywanie kolumn Jet Grouting na podporze nr 4

Fot. 20 - WD 14/15 - widok na podporę nr 3 - kolumny Jet Grouting i korki wykonane

Fot. 21 - WD 14/15 - widok na podporę nr 2 - kolumny Jet Groutin i korki wykonane

Fot. 22 - WD 14/15 - widok na podporę nr 1 - kolumny Jet Grouting i korki wykonane

Fot. 23 - WD 14/15 - widok na plac budowy WD 14/15 z podpory nr 1 w stronę Oleśnicy

Fot. 24 - widok na most tymczasowy przez rzekę Dobra przy WD 14/15

Fot. 25 - WN-13 w km 13+187,03 - wykop pod fundament podpory nr 1 - roboty wstrzymano

Fot. 26 - Km 13+175 - widok na ciąg główny w stronę Wrocławia

Fot. 27 - Km 12+136 - przebudowa gazociągu DN 500 - roboty wstrzymano

Fot. 28 - Km 12+136 - widok na ciąg główny w stronę Wrocławia - roboty drogowe wstrzymane

Fot. 29 - Km 12+136 - widok w stronę Oleśnicy

Fot. 30 - WN-12 w km 10+952,51 - zabetonowany korek na podporze nr 1

Fot. 31 - WN-12 - zabetonowany fundament na podporze nr 2

Fot. 32 - WN-12 - zabetonowany fundament na podporze nr 3

Fot. 33 - WN-11 w km 9+520,85 - wykop pod fundamenty podpory nr 2 - roboty wstrzymano

Fot. 34 - Km 14+800 - wstrzymana wymiana gruntów

Fot. 35 - Km 8+450 - miejsce po rozbiórce budynków (węzeł Łozina)

Fot. 36 - WN-9 w km 8+571,71 - wykopy pod fundamenty podpory nr 2 - roboty wstrzymano

Fot. 37 - WN-9 - wykopy pod fundamenty podpory nr 1 - roboty wstrzymano

Do góry.

Stan z dnia 08.12.2010.

Przegląd budowy w dniu 08.12.2010 r.

Fot. 1 - WN-20 w km 21+971,15. Fundament podpory nr 1, zabetonowany

Fot. 2 - WN 20 - fundamenty podpory 2.1 i 2.2. fundament podpory 2.1 – zabetonowany; fundament podpory 2.2 - trwa zbrojenie

Fot. 3 - WN 20 - fundament podpory nr 3 - przygotowania do rozpoczęcia zbrojenia

Fot. 4 - WN-19 w km 21+157,15. Fundament podpory nr 3 - wykonano znaczną część zbrojenia

Fot. 5 – WN 19 - fundament podpory nr 2 - prawie zakończone zbrojenie

Fot. 6 - WN 19 - fundament podpory nr 1 - częściowo zazbrojony

Fot. 7 - Km 19+525. Widok na budowę przepustu B-4 - w km 19+440. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 8 - Wykopy pod przepust B-4 w km 19+440

Fot. 9 - Km 19+525, widok na trasę główną. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 10 - Budowa rurociągu DS.-37 średnica 1200 mm, km 19+750 do 20+900 strona lewa S-8

Fot. 11 - WN-18 w km 19+059,82. Korek pod fundament podpory nr 1

Fot. 12 – WN 18 - wykop pod fundament podpory nr 2

Fot. 13 - WN 18 - zabetonowany korek pod fundament podpory nr 3

Fot. 14 - Km 19+034, przełożony wodociąg o średnicy 160 mm i gazociąg DN 90

Fot. 15 - km 18+350. Widok ciągu głównego w stronę Oleśnicy

Fot. 16 - Jak poprzednio, widok w stronę Wrocławia

Fot. 17 - WN-17 w km 17+278,65. Deskowanie i montaż zbrojenia fundamentu podpory nr 1 (od strony Wrocławia).

Fot. 18 – WN 17 - zbrojenie fundamentu podpory nr 2

Fot. 19 - Wstrzymana zasypka gazociągu w km 17+100

Fot. 20 - WN-16 w km 15+666,12. Zabetonowany fundament podpory nr 1

Fot. 21 – WN 16 - zabetonowany fundament podpory nr 2

Fot. 22 – WN 16 - zabetonowany fundament podpory nr 3

Fot. 23 - Km 14+650 do 14+838 (Sekcja III). Wymiana gruntów

Fot. 24 - jak poprzednio

Fot. 25 - WD 14/15 w km 14+595,70 (rzeka Dobra). Zbrojenie ½ części fundamentu podpory nr 7.

Fot. 26 - WD 14/15 - ścianka szczelna pod podporę nr 6

Fot. 27 - WD 14/15 - wykop pod fundament podpory nr 5

Fot. 28 - WD 14/15 - wykop pod fundament podpory nr 4

Fot. 29 - WD 14/15 - wykonywanie kolumn Jet Grouting na podporze nr 2

Fot. 30 - WD 14/15 - oczyszczanie podłoża po wykonaniu kolumn na podporze nr 1

Fot. 31 - WN-13 w km 13+187,03. Wstrzymane wykopy pod fundamenty wiaduktu z powodu warunków pogodowych.

Fot. 32 - Km 12+100, przebudowa gazociągu o średnicy 500 mm

Fot. 33 - WN-12 w km 10+952,51. Zabetonowany korek pod fundament podpory nr 1

Fot. 34 - WN-12 - korek pod fundament podpory nr 2

Fot. 35 - WN-12 - zbrojenie fundamentu podpory nr 3

Fot. 36 - Wymiana gruntów w km 9+100 do 9+225 (Sekcja II).

Fot. 37 - WN-11 w km 9+520,85. Obniżanie poziomu wody gruntowej na podporze nr 1

Fot. 38 - Miejsce budowy WN-9 w km 8+571,71 (Węzeł Łozina)

Fot. 39 - Km 8+450 (węzeł Łozina). Budynki do rozbiórki

Fot. 40 – Jak poprzednio

Do góry.