Stan z dnia 13.01.2011.

W dniu 13.01.2011 r. odbyła się inspekcja Placu budowy w miejscach prowadzonych robót.

W inspekcji brali udział przedstawiciela wszystkich Stron oraz koordynator Projektu z GDDKiA Warszawa.

WN – 20 – km 21+971

Fot. 1 - zabetonowana podpora 2.2

Fot. 2 – zabetonowana podpora 2.1

Fot. 3 – zabetonowana podpora 2.1 i 2.2

Fot. 4 - zabetonowana podpora 1 oraz szalowanie korpusu

Fot. 5 – zabetonowana podpora 1 oraz szalowanie korpusu

Fot. 6 – zabetonowana podpora 1 oraz szalowanie korpusu

WN – 19 – km 21+157

Fot. 7 - przygotowania podpory 1 do betonowania

Fot. 8 - wizytacja przy podporze 1

Fot. 9 - zabetonowana podpora 2

Fot. 10 – zabetonowana podpora 2

Fot. 11 – zabetonowana podpora 3

WN – 17 km - 17+278

Fot. 12 - przygotowania podpory 1 do betonowania

Fot. 13 - widok na obiekt

Fot. 14 - przygotowania podpory 1 do betonowania

Fot. 15 - przygotowania podpory 1 do betonowania

Fot. 16 - przygotowania podpory 1 do betonowania

Fot. 17 - zbrojenie podpory 2

Fot. 18 - betonowanie podpory 1

Fot.19 - betonowanie podpory 1

WN – 16 – km 15+666

Fot. 20 - zabetonowana podpora P3; przykrycie zabezpieczające

Fot. 21 - zabetonowana podpora P3; przykrycie zabezpieczając

Fot. 22 - zabetonowana podpora P2, przykrycie zabezpieczające

Fot. 23 - zabetonowana podpora P1, przykrycie zabezpieczające

Fot. 24 - zabetonowana podpora P1, przykrycie zabezpieczające

Fot. 25 - zabetonowana podpora P1, przykrycie zabezpieczające

WD – 14/15 – km 14+595

Fot. 26 - zabetonowana podpora 7

Fot. 27 - zabetonowana podpora 7

Fot. 28 - wizytacja przy podporze 7

Fot. 29 - wizytacja na tle podpory 6

Fot. 30 - sprzęt na budowie

Fot. 31 - sprzęt na budowie

Fot. 32 - przygotowania do ułożenie betonu wyrównawczego

Fot. 33 - deskowanie i zbrojenie podpory 1

Fot. 34 - deskowanie i zbrojenie podpory 1

WN – 12 – km 10+952

Fot. 35 - zabetonowana podpora 2

Fot. 36 - zabetonowana podpora 2

Fot. 37 - zabetonowana podpora 3

Do góry.

Stan z dnia 10.01.2011.

Wykonawca etapu I w dniu 10.01.2011 r. wznowił roboty budowlane po okresie przerwy zimowo – świątecznej.

Systematycznie, w zależności od warunków atmosferycznych, będą wznawiane roboty na obiektach inżynierskich.

Do góry.