Stan z dnia 25.02.2011.

Pomimo utrzymującej się zimy, Wykonawca etapu I wykonuje roboty w niewielkich zakresach, oczekując na poprawę warunków atmosferycznych.

ROBOTY MOSTOWE:

Fot. 1 - WN-18 – betonowanie fundamentu podpory P3

Fot. 2 – WN-16 – zbrojenie korpusu podpory P1

Fot. 3 – WN-16 P1 - zbrojenie korpusu podpory P1

Fot. 4 - WN-16 widok na podpory P2 i P3

Fot. 5 – WN-16 -szalowanie i zbrojenie korpusu podpory P3

Fot. 6 – widok na WD-14/15

Fot. 7 - WN-12 - szalowanie i zbrojenie korpusu podpory P1

Fot. 8 - WN-12 - szalowanie korpusów podpór P1 i P3

Fot. 9 - WN-11 - wymiana gruntu

Fot. 10 – WN-9 korpus podpory P2

Fot. 11 - wykonano 24.02.2011 r. - WD-8 podpory P1 i P2

Fot. 12 – wykonano 24.02.2011 r. - WN-7 podpory P2 i P3

Fot. 13 - wykonano 24.02.2011 r. - WN-7 podpora P3.

Fot. 14 – wykonano 21.02.2011 r. – WD-3 - fundament podpory P1

Fot. 15 - wykonano 24.02.2011 r. - WD-3 - Podpora P1

Fot. 16 – wykonano 24.02.2011 r. - WD-3 - podpora P2

ROBOTY DROGOWE:

Fot. 17 - odhumusowanie w km ok. 5+600

Fot. 18 – Podłoże w km 6+200

Fot. 19 - odhumusowanie w km ok. 14+100

Do góry.

Stan z dnia 16.02.2011.

Temperatury dzienne na obszarze budowy umożliwiają zwiększenie tempa prac Wykonawcy.

Kontynuowane są prace przy obiektach inżynierskich.

Fot. 1 - WD14-15 – deskowanie i zbrojenie korpusu podpory 7

Fot. 2 – WD14-15 - korpus podpory 7

Fot. 3 – WD14-15 - betonowanie fundamentu 2

Fot. 4 - WD14-15 - próbne obciążenie

Fot. 5 – WN13 - wymiana gruntu

Fot. 6 – WN12 - korpus podpory 1 – deskowanie i zbrojenie

Fot. 7 - WN12 - korpus podpory 3

Fot. 8 - WN11 - wymiana gruntu

Fot. 9 - WN9 - betonowanie fundamentu podpory 1

Fot. 10 – WN9 – fundament podpory 2

Do góry.

Stan z dnia 03.02.2011.

Warunki pogodowe w znaczny sposób ograniczają możliwość prowadzenia robót na Kontrakcie. Wykonawca poszerza fronty prac w miarę poprawy warunków pogodowych.

Kontynuowane są wcześniej rozpoczęte roboty na obiektach inżynierskich.

W robotach drogowych realizowana jest wymiana gruntów oraz magazynowane są materiały budowlane.

Fot. 1 - Budowa tymczasowego wjazdu na budowaną S-8 z drogi krajowej nr 8 w rejonie węzła Dąbrowa

Fot. 2 – Odhumusowywanie ciągu głównego od drogi kr. Nr 8 do WN-20 (koniec Kontraktu)

Fot. 3 – WN-20 w km 21+971,15. Montaż deskowań podpory nr 1

Fot. 4 - WN-20 - Podpory 2.1 i 2.2

Fot. 5 – WN-20 - Budowa podpory nr 3

Fot. 6 – WN-19 w km 21+157,15. Budowa podpory nr 1

Fot. 7 - WN-19 - Budowa podpory nr 2

Fot. 8 - WN-19 - Budowa podpory nr 3

Fot. 9 - WN-18 w km 19+059,82. Betonowanie fundamentu podpory nr 1

Fot. 10 – WN-18 - Rozpoczęto montaż zbrojenia fundamentu podpory nr 2

Fot. 11 – WN-18 - Rozpoczęto deskowania fundamentu podpory nr 3

Fot. 12 - Budowa przepustu B3 w km 18+760

Fot. 13 - WN-17 w km 17+278,65. Fundament podpory nr 1

Fot. 14 - WN-17 - Fundament podpory nr 2

Fot. 15 - WN-17 - Fundament podpory nr 3

Fot. 16 - Budowa przepustu B83 w km 16+570

Fot. 17 - WN-16 w km 15+666,12. Budowa podpory nr 1

Fot. 18 - WN-16 - Budowa podpory nr 2

Fot.19 - WN-16 - Budowa podpory nr 3

Fot. 20 - WD 14/15 w km 14+595,70. Zabetonowany fundament podpory nr 1 pod obie nitki wiaduktu

Fot. 21 - WD 14/15 - Montaż zbrojenia i deskowań podpory nr 2

Fot. 22 - WD 14/15 - Beton wyrównawczy na podporze nr 3

Fot. 23 - WD 14/15 - Beton wyrównawczy na podporze nr 5

Fot. 24 - WD 14/15 - Budowa podpory nr 6

Fot. 25 - WD 14/15 - Budowa podpory nr 7.

Fot. 26 - WN-13 w km 13+187,03. Obniżanie poziomu wody na podporze nr 1

Fot. 27 - Przerwana przebudowa gazociągu DN 500 w km 12+136

Fot. 28 - WN-12 w km 10+952,51. Budowa podpory nr 1

Fot. 29 - WN-12 - Widok na podporę nr 2

Fot. 30 - WN-12 - Widok na podporę nr 3

Fot. 31 - Budowa drugiego składowiska kruszyw w rejonie WN-12. Km ok. 10+800

Fot. 32 - Wymiana gruntów w km 8+800 do 8+650

Fot. 33 - Wymiana gruntów w km 8+800 do 8+650 na ciągu głównym. Widok z km 8+700

Fot. 34 - WN-9 w km 8+571,71. Zabetonowany fundament podpory nr 2

Fot. 35 - WN-9 - Montaż zbrojenia na podporze nr 1

Fot. 36 - Budowa przepustu A36 w km 8+280. Fundament pod elementy prefabrykowane.

Fot. 37 - WD-8 w km 7+208,17. Widok na przyszły fundament podpory nr 4 ( wykonane kolumny DSM).

Fot. 38 - WD-8 - Roboty na podporze nr 3 (Wykonane kolumny DSM)

Fot. 39 - WD-8 - Roboty na podporze nr 2

Fot. 40 - WD-8 - Roboty na podporze nr 1

Fot. 41 - WN-6 w km 4+237,96. Podpora nr 3. Wykonane kolumny DSM

Fot. 42 - WN-6 - Podpora nr 2. Wykonane kolumny DSM

Fot. 43 - WN-6 - Podpora nr 1. Wykonane kolumny DSM

Fot. 44 - WN-7 w km 5+844,20. Fundament podpory nr 1

Fot. 45 - WN-7 - Fundament podpory nr 2

Fot. 46 - WN-7 - Fundament podpory nr 3

Fot. 47 - WD-3 w km 1+483,40. Wykonany fundament podpory nr 1

Fot. 48 - WD-3 - Wykopy pod fundament podpory nr 2

Do góry.