Stan z dnia 23.03.2011.

Po okresie zimowym, marzec 2011 r. jest miesiącem systematycznie zwiększanej intensyfikacji robót. Na Kontrakcie etapu I. pod koniec marca 2011 r. Wykonawca praktycznie osiąga już pełną mobilizację sprzętu i ludzi. W stosunku do lutego 2011 r. została podwojona ilość zatrudnionych osób.

Realizowane są wszystkie rodzaje robót budowlanych. Aktualna dokumentacja fotograficzna potwierdza zaangażowanie w roboty drogowe, mostowe i pozostałe branżowe.

Wykonawca zrealizował taki zakres robót drogowych, który umożliwił w dniu 25 marca 2011 r. wykonanie odcinka próbnego ułożenia warstwy podbudowy bitumicznej.

Fot. 1 - przygotowanie odcinka próbnego- podbudowa z kruszywa km 15+100-15+400

Fot. 2 – przygotowanie odcinka próbnego- podbudowa z kruszywa km 15+100-15+400

Fot. 3 – odcinek próbny jezdnia lewa km - 15+490 -15+590

Fot. 4 - odcinek próbny jezdnia lewa km - 15+490 -15+590

Fot. 5 – odcinek próbny jezdnia lewa km - 15+490 -15+590

Fot. 6 – odcinek próbny jezdnia lewa km - 15+490 -15+590

Fot. 7 - odcinek próbny jezdnia lewa km - 15+490 -15+590

Fot. 8 - odcinek próbny jezdnia lewa km - 15+490 -15+590

Fot. 9 - odcinek próbny jezdnia lewa km - 15+490 -15+590

Fot. 10 – 23.03.2011 r. - km 17+000; widok w stronę Oleśnicy - wykopy z wywozem urobku

Fot. 11 – 23.03.2011 r. - km 17+350; przebudowa wodociągu DN 160

Fot. 12 - WN 19 - betonowanie korpusu

Fot. 13 - 23.03.2011 r. - WN-16 w km 15+666,12; deskowanie przyczółka nr 1

Fot. 14 - 23.03.2011 r. - WN-16; słupy podpory nr 2

Fot. 15 - 23.03.2011 r. - WN-16; widok na podporę nr 3.

Fot. 16 - stabilizacja w km 15+680-15+750 jezdnia prawa

Fot. 17 - stabilizacja w km 15+680-15+750 jezdnia prawa

Fot. 18 - stabilizacja 15+680 - 15+750 jezdnia prawa

Fot.19 - 23.03.2011 r. - km 15+600; widok w stronę Wrocławia - wykonywanie podbudowy tłuczniowej

Fot. 20 - 23.03.2011 r. - km 15+600; kontrola budowy przez Kierownika Projektu

Fot. 21 - 23.03.2011 r. - WD 14/15 w km 14+667 - podpora nr 7

Fot. 22 - 23.03.2011 r. - WD 14/15 - podpora nr 6

Fot. 23 - 23.03.2011 r. - WD 14/15 - podpora nr 5

Fot. 24 - 23.03.2011 r. - WD 14/15 - podpora nr 4

Fot. 25 - 23.03.2011 r. - WD 14/15 - podpora nr 2

Fot. 26 - 23.03.2011 r. - WD 14/15 - podpora nr 1

Fot. 27 - 23.03.2011 r. - WN-12 w km 10+952,51 - podpora nr 1

Fot. 28 - 23.03.2011 r. - WN-12 - podpora nr 3

Fot. 29 - 23.03.2011 r. - km 13+180; widok w stronę Wrocławia - wykopy z wywozem urobku

Fot. 30 - 23.03.2011 r. - km 11+700; przebudowa linii SN 20 kV. Linia nr 111

Fot. 31 - 23.03.2011 r. - WN-11 w km 9+520,85 -podpora nr 2

Fot. 32 - 23.03.2011 r. - WN-11 w km 9+520,85 - podpora nr 3

Fot. 33 - 23.03.2011 r. - WN-9 w km 8+571,71 - przyczółek nr 1

Fot. 34 - 23.03.2011 r. - WN-9 -przyczółek nr 2

Fot. 35 - 23.03.2011 r. - widok na zasypkę przepustu ekologicznego nr PE-10 w km 8+787,83

Fot. 36 - 23.03.2011 r. - WD-8 - podpora nr 2

Fot. 37 - WD-8- podpora nr 4

Do góry.

Stan z dnia 17.03.2011.

W dniu 15.03.2011 r. odbył się przegląd budowy przed miesięczną Radą Budowy.

W inspekcji wzięli udział przedstawiciele GDDKiA, Nadzoru i Wykonawcy

Fot. 1 - WN-20 w km 21+971,70. Kontrola budowy

Fot. 2 – WN-20. Kontrola Budowy

Fot. 3 – WN-16 w km 15+666,12. Kontrola budowy

Fot. 4 - WN-16. Kontrola budowy

W ostatnim okresie znacznie poprawiły się warunki pogodowe i prace prowadzone są we wszystkich branżach.

Zintensyfikowane są roboty drogowe, które nie mogły być prowadzone w poprzednich okresach.

ROBOTY DROGOWE:

Fot. 5 – Odhumusowany odcinek trasy głównej - km 20+700 - widok w stronę Oleśnicy

Fot. 6 – km 20+700. Naprawa dróg dojazdowych (serwisowych). Widok w stronę Wrocławia

Fot. 7 - km 15+600, trasa główna. Wykopy z profilowaniem skarp

Fot. 8 - km 15+500, trasa główna.

Zagęszczanie GWN (górnej warstwy nasypu) i wykonywanie warstwy mrozoochronnej.

Fot. 9 - Przepust ramowy w km 18+760.

Fot. 10 – Przepust ramowy w km 18+760.

Fot. 11 – Przepust ramowy w km 18+760.

Fot. 12 - Przepust ramowy w km.18+760.

Fot. 13 - Przepust ramowy w km.18+760.

Fot. 14 - Przepust ekologiczny PE.10 w km 8+787,83

Fot. 15 - Przepust ekologiczny PE.10 w km 8+787,83

ROBOTY MOSTOWE:

Fot. 16 - WN-20 – podpora P3

Fot. 17 - WN-18 - Zasypka P1

Fot. 18 - WN-18 - Izolacja cienka P2

Fot.19 - WN-18 - Zasypka P3 warstwa 2

Fot. 20 - WN-17 - Izolacja cienka P3

Fot. 21 - WN-17 - Izolacja cienka P2

Fot. 22 - WN-17 - Izolacja cienka P1

Fot. 23 - WN-16 - Zbrojenie korpusu P3

Fot. 24 - WN-16 - Deskowanie słupów P2

Fot. 25 - WN-16 - Deskowanie przyczółka podpora P1

Fot. 26 - WN-16 - Deskowanie przyczółka P1

Fot. 27 - WD 14-15 - betonowanie przyczółka 7

Fot. 28 - WN-13 - wymiana gruntu pod P3

Fot. 29 - WN- 11 - P2 - wykop po wykonaniu zagęszczenia podłoża metodą RIC

Fot. 30 - WN-9 - przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju

Fot. 31 - WN-9 – podpora P2

Fot. 32 - WN- 9 podpora P1

Do góry.

Stan z dnia 01.03.2011.

Z końcem lutego 2011 ustąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne. Temperatury dzienne na obszarze budowy umożliwiają zwiększenie tempa prac Wykonawcy.

Wykonawca systematycznie zwiększa potencjał sprzętu i ludzi . Uruchamia po sezonie zimowym roboty drogowe oraz branżowe. Bez występujących wcześniej zagrożeń realizowane są roboty mostowe.

Rozpoczęto również roboty drogowe.

Fot. 1 - ok. km 22 55 - Budowa nasypów w km 0+140 Łącznicy ŁOD (przyszły wyjazd na obwodnicę Oleśnicy).

Fot. 2 – Łącznica LOD - widok w drugą stronę (w kierunku WN-20)

Fot. 3 – km 22+521 - trasa główna. Widok w stronę WN-20.Wzmocnione podłoże poprzez stabilizację wapnem

Fot. 4 - WN-20 w km 21+971,15. Rozbiórka deskowań podpory nr 1

Fot. 5 – WN-20. Podpory 2.1 i 2.2. Zakończono montaż zbrojenia słupów

Fot. 6 – WN-20. Montaż deskowań podpory nr 3

Fot. 7 - Zbieranie humusu z poboczy na dojeździe do WN-19. Widok w stronę Jenkowic

Fot. 8 - WN-19 w km 21+157,15. Budowa podpory nr 1. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 9 - WN-19. Widok na podporę nr 2

Fot. 10 – WN-19. Budowa podpory nr 3

Fot. 11 – km 19+000. Odhumusowana trasa główna. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 12 - km 19+440. Budowa przepustu B 4.

Fot. 13 - WN-18 w km 19+059,82. Zabetonowany fundament podpory nr 1

Fot. 14 - WN-18. Zabetonowany fundament podpory nr 2

Fot. 15 - WN-18. Zabetonowany fundament podpory nr 3

Fot. 16 - km 18+100. Odhumusowanie trasy głównej

Fot. 17 - km 18+760. Budowa przepustu B 3

Fot. 18 - km 18+900. Trasa główna. Wzmocnione podłoże poprzez stabilizację wapnem. Widok w stronę Wrocławia

Fot.19 - WN-17 w km 17+278,65. Widok na podporę nr 1

Fot. 20 - WN-17. Widok na podporę nr 2

Fot. 21 - km 17+020. Przebudowa gazociągu DN 100

Fot. 22 - km 16+570. Budowa przepustu skrzynkowego B 83. Światło 150x150 cm

Fot. 23 - WN-16 w km 15+666,12. Budowa podpory nr 1

Fot. 24 - WN-16. Budowa podpory nr 2

Fot. 25 - WN-16. Widok na podporę nr 3

Fot. 26 - km 15+650. Trasa główna. Wykopy z profilowaniem skarp

Fot. 27 - km 15+630. Wykonywanie warstwy mrozoochronnej. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 28 - km 15+200. Wykonywanie warstwy mrozoochronnej. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 29 - km 14+900. Widok na ciąg główny w stronę Wrocławia

Fot. 30 - WD 14/15 w km 14+595,70. Podpora nr 1

Fot. 31 - WD 14/15. Podpora nr 2

Fot. 32 - WD 14/15. Betonowanie podpory nr 3

Fot. 33 - WD 14/15. Zbrojenie podpory nr 4

Fot. 34 - WD 14/15. Zabetonowany fundament podpory nr 5

Fot. 35 - WD 14/15. Podpora nr 6

Fot. 36 - WD 14/15. Podpora nr 7

Fot. 37 - WN-13 w km 13+187,03. Widok na podporę nr 1

Fot. 38 - WN-13. Widok na podporę nr 2

Fot. 39 - Widok w WN-13 na trasę główną w stronę Wrocławia

Fot. 40 - km 12+136. Przebudowa gazociągu DN 500

Fot. 41 - km 12+130. Widok na ciąg główny w stronę Oleśnicy

Fot. 42 - km 12+120. Widok na ciąg główny w stronę Wrocławia

Fot. 43 - km 11+260. Wymiana gruntów. Widok w kierunku Wrocławia

Fot. 44 - WN-12 w km 10+952,51. Budowa podpory nr 1

Fot. 45 - WN-12. Podpora nr

Fot. 46 - WN-12. Podpora nr 3

Fot. 47 - Składowisko kruszyw w km ok. 10+800 (w rejonie WN-12)

Fot. 48 - km 10+025 do 10+375. Wzmocnienie podłoża poprzez stabilizację wapnem

Fot. 49 - Miejsce budowy WN-11 w km 9+520,85. Plac budowy po odwodnieniu i zasypaniu byłych wykopów

Fot. 50 - km 9+000. Trasa główna po wymianie gruntów

Fot. 51 - Widok na budowę przepustu ekologicznego PE 10 w km 8+787,83

Fot. 52 - WN-9 w km 8+571,71. Podpora nr 1

Fot. 53 - WN-9. Podpora nr 2

Fot. 54 - km 8+280. Budowa przepustu A 36

Fot. 55 - WD-8. Podpora nr 3

Fot. 56 - WD-8. Podpora nr 2

Fot. 57 - WD-8. Podpora nr 1

Fot. 58 - WN-7 w km 5+844,20. Podpora nr 1

Fot. 59 - WN-7. Podpora nr 2

Fot. 60 - WN-7. Podpora nr 3

Fot. 61 - Widok z WN-7 na trasę główną w km 6+100 do 6+425.

Fot. 62 - WD-3 w km 1+483,40. Fundament podpory nr 1

Fot. 63 - WD-3. Wykonano zbrojenie podpory nr 2

Do góry.