Stan z dnia 30.06.2011.

Roboty wykonywane w ostatnim tygodniu czerwca.

Fot. 1 - WD-2 w km 1+255,25. Montaż zbrojenia fundamentu podpory nr 3

Fot. 2 - WD-2 . Widok ogólny zbrojenia fundamentu przyczółka nr 1

Fot. 3 - WD-3 w km 1+483,40. Początek montażu rusztowań ustroju nośnego

Fot. 4 - WN-5 w km 2+838,31. Montaż zbrojenia fundamentu podpory nr 1

Fot. 5 - WN-5 w km 2+838,31. Montaż zbrojenia podpory nr 3

Fot. 6 - WN-5 . Montaż zbrojenia i deskowań fundamentu podpory nr 2

Fot. 7 - WN-11 w km 9+520,85. Montaż deskowań podpory nr 3

Fot. 8 - WN-6 w km 4+237,96. Przygotowane do betonowania słupy podpory nr 2

Fot. 9 - WD-2 w km 1+255,25. Betonowanie fundamentu podpory nr 3

Fot. 10 - WN-7 w km 5+844,20. Widok ogólny na montaż rusztowań ustroju nośnego

Fot. 11 - WN-9 w km 8+571,17. Widok montażu ustroju nośnego (z góry)

Fot. 12 - WN-9. Widok ogólny montażu rusztowań ustroju nośnego (z boku)

Fot. 13 - WN-11 w km 9+520,85 . Widok ogólny przyczółka nr 3

Fot. 14 - WD-8 w km 7+208,17. Widok ogólny

Do góry.

Stan z dnia 21.06.2011.

Fot. 1 - WD 14/15 w km 14+595,70. Początek montażu belek ustroju nośnego na tzw. „nitce północnej”.

Fot. 2 - WD 14/15. Widok ogólny na wykonywanie nasypów do wiaduktu. Widok na przyczółek nr 1 w stronę Wrocławia.

Fot. 3 - WD 14/15 w km 14+595,70. Montaż belek ustroju nośnego. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 4 - WD 14/15. Montaż belek ustroju nośnego. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 5 – WD 14/15. Widok na wykonywanie nasypów do przyczółka nr 1 (widok w stronę Oleśnicy)

Fot. 6 – WN-13 w km 13+187,03. Widok ogólny na wiadukt.

Fot. 7 - km 12+600. Trasa główna. Wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego. Widok w stronę Sycowa

Fot. 8 - km 12+100. Trasa główna. Wykonywanie warstwy podbudowy tłuczniowej. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 9 - WN-7 w km 5+844,20. Widok ogólny na montaż rusztowań ustroju nośnego

Fot. 10 - Budowa przepustu A 56 w km 11+233,80 . Widok ogólny. Montaż zbrojenia części przelotowej

Fot. 11 - WD 14/15 w km 14+595,70. Widok ogólny na most (w stronę Wrocławia)

Fot. 12 - WD 14/15 w km 14+595,70. Widok ogólny na most (w kierunku Wrocławia)

Fot. 13 - WD 14/15. Kontrola budowy przez GDDKiA przed Radą Budowy.

Fot. 14 - Trasa główna, km 16+800. Widok w stronę Wrocławia. Układanie podbudowy bitumicznej – strona prawa

Fot. 15 - Trasa główna, km 16+800. Strona lewa, po ułożeniu podbudowy bitumicznej

Fot. 16 - WN-16 w km 15+666,10. Widok ogólny na montaż rusztowań ustroju nośnego ( widok z góry)

Fot. 17 - WN-16 - Widok ogólny na montaż rusztowań ustroju nośnego. Widok z boku rusztowań.

Fot. 18 - WN-13 w km 13+187,03. Betonowanie przyczółka nr 1

Fot. 19 - WD 14/15 w km 14+595,70. Montaż belek ustroju nośnego.

Fot. 20 - WD-2 w km 1+255,25 . Zbrojenie fundamentu podpory nr 3

Fot. 21 - Układanie podbudowy bitumicznej w km 15+800 do 16+800 strona lewa - 21.06.2011 r.

Fot. 22 - Jak zdjęcie poprzednie.

Do góry.

Stan z dnia 10.06.2011.

Fot. 1 - WN- 9 w km 8+571,17. Montaż rusztowań pod płytę ustroju nośnego

Fot. 2 - WD-3 w km 1+483,40. Demontaż stalowej ścianki szczelnej po wykonaniu zasypek przyczółków

Fot. 3 - WN-7 w km 5+844,20 . Montaż rusztowań pod płytę ustroju nośnego

Fot. 4 - WN-11 w km 9+520,85. Betonowanie przyczółka ( podpory) nr 4

Fot. 5 – WN-11 w km 9+520,85. Betonowanie słupów P1 i P2 (podpory środkowe)

Fot. 6 – WD-8 w km 7+208,17. Betonowanie przyczółka (podpory) nr 4

Fot. 7 - WN-12 w km 10+952,51. Przygotowane podpory pośrednie do betonowania w dniu 10.06.2011r.

Fot. 8 - Budowa przepustu A-56 w km 11+233,80

Do góry.

Stan z dnia 02.06.2011. – posumowanie maja 2011 r.

W maju 2011 r. Wykonawca dążył do utrzymania dobrego tempa robót budowlanych na całym Kontrakcie etapu I i wiązał swoje działania z bieżącymi pracami projektowymi przy sporządzaniu Projektów Wykonawczych.

W ramach robót drogowych Wykonawca prowadził następujące działania:

 • montaż budek dla nietoperzy
 • roboty przygotowawcze
 • odhumusowanie trasy głównej
 • roboty ziemne (wykopy i nasypy) w trasie głównej
 • stabilizację podłoża gruntowego – sukcesywnie na odcinkach odhumusowanych,
 • warstwę mrozoochronną
 • podbudowę z kruszywa łamanego
 • podbudowę z betonu asfaltowego
 • warstwę wiążącą z betonu asfaltowego
 • budowę drenażu w pasie rozdziału
 • wykonywanie wpustów deszczowych w sekcji i, II, III.

W ramach robót mostowych Wykonawca w maju 2011 r. realizował następujące zakresy:

 • roboty przygotowawcze,
 • posadowienie dla obiektu WD-2, WN-5
 • podpory obiektu WD-3 dla dwóch nitek, WD-8 dla dwóch nitek, WN-9, WN-12, WN-13, WD-14/15 dla nitki południowej, WN-16, WN-17, WN-18
 • prace przygotowawcze do układania belek prefabrykowanych dla obiektu WD 14/15 nitka pólnocna
 • szalowanie ustroju nośnego dla obiektu WN-7, WN-16, WN-19, WN-20.

Wykonawca może już przystąpić do budowy WD-2.

W dniu 12.05.2011 r. protokólarnie przekazano teren budowy obiektu WD-2 na obszarze terenu kolejowego.

W dniu 25.05.2011 r. przekazano protokólarnie teren budowy tymczasowego przejazdu kolejowego przy obiekcie WD-2.

W maju 2011 r. Wykonawca był ponadto zaangażowany w:

 • przebudowę sieci 20 kV,
 • przebudowę sieci 110 kV,
 • przebudowę linii telekomunikacyjnych,
 • przebudowę sieci gazowych,
 • budowę zbiorników odparowujących, odparowująco-infiltracyjnych i retencyjnych.

Ponadto prowadził naprawę dróg technologicznych.

Na szlakach migracji płazów w miejscach ustalonych z nadzorem i zgodnie z Postanowieniem RDOŚ, Wykonawca prowadził działania związane z ochroną herpetofauny. Systematycznie kontrolowano ustawienia tymczasowych płotków zapobiegających przedostaniu się płazów na Teren Budowy i pod koła transportu budowlanego.

Fot. 1 - WD-2 w km 1+255,25. Wykonywanie kolumn DSM

Fot. 2 - WD-3 w km 1+483,40. Widok na podporę nr 1

Fot. 3 - WN-5 w km 2+838,31. Wykonywanie kolumn DSM

Fot. 4 - WN-6 w km 4+237,96. Widok ogólny na wiadukt

Fot. 5 – WN-7 w km 5+844,20. Podłoże pod rusztowania ustroju nośnego

Fot. 6 – WD-8 w km 7+208,17. Widok na podpory 2,3,4

Fot. 7 - WD-8 w km 7+208,17. Betonowanie przyczółka (podpory) nr 4

Fot. 8 - WN-9 w km 8+571,17. Widok ogólny

Fot. 9 - WN-12, w km 10+952,51. Początek zasypki przyczółka nr 1

Fot. 10 – WN 14/15, w km 14+595,70. Początek zasypki przyczółka nr 1

Fot. 11 – WD 14/15 w km 14+595,70. Betonowanie kolejnych podpór mostu (podpora nr 4)

Fot. 12 - WN-16, w km 15+666,10. Widok ogólny na wiadukt

Fot. 13 - WN-17, w km 17+278,65 . Widok na podpory 2 i 3

Fot. 14 - WN-18, w km 19+059,82. Betonowanie podpory nr 1

Fot. 15 - Budowa przepustu A-12 w km 4+215,00

Fot. 16 - Przepust A-36 w km 8+280,00. Wymiana gruntów przy przepuście

Fot. 17 - Trasa główna, km 4+100. Budowa nasypów. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 18 - Trasa główna, km 4+100. Budowa nasypów. Widok w stronę Sycowa

Fot. 19 - Trasa główna, km 18+000. Podbudowa z kruszywa łamanego. Widok w stronę Sycowa

Fot. 20 - Trasa główna, km 18+000. Górna warstwa nasypów. Widok w stronę Wrocławia

S-8 - WIDOK PRAC Z LOTU PTAKA – wykonano 29.05.2011 r.

Fot. 21 - Węzeł Długołęka początek budowanej trasy S8 - widoczny na drugim planie

Fot. 22 - Węzeł Długołęka początek budowanej trasy S8

Fot. 23 - Widok na WD3 w km 1+483

Fot. 24 - Widok na WN5 - Przejazd Ramiszów

Fot. 25 - Widok na WN5 w km 2+838

Fot. 26 - Widok na WN6 w km 4+238

Fot. 27 - Widok na WN9 w km 8+571 Węzeł Łozina

Fot. 28 - Widok na WN11 przejazd Budziwojowice w km 9+520 - widoczna ulożona podbudowa bitumiczna

Fot. 29 - Widok na WN11 Przejazd Budziwojowice w km 9+520

Do góry.