Stan z dnia 27.08.2011.

ZDJĘCIA Z LOTU Z DNIA 23.08.2011 R.

Fot. 1 - Początek odcinka S-8 Oleśnica, węzeł Wrocław Psie Pole km 0.5 – widok W-E.

Fot. 2 - Obiekty WD 3, WD 2 – widok N-S.

Fot. 3 - Km 8.6 - widok E-W.

Fot. 4 - Węzeł Łozina obiekt WN 9 km 8.6 – widok S-N.

Fot. 5 - Km 8.6 – widok W-E.

Fot. 6 - Most na rzece Dobra WD 14-15 – widok N-S.

Fot. 7 - Obiekty WN 19 i 20 – widok W-E.

Fot. 8 - Węzeł Dąbrowa obiekt WN 20 km 22.0 – widok S-N.

Fot. 9 - Koniec odcinka S-8 Oleśnica km 22.6 – widok E-W.

Fot. 10 - WD-2 w km 1+255,25. Widok ogólny w stronę Wrocławia

Fot. 11 - WD-3 w km 1+483,40. Przygotowany do betonowania ustrój nośny jezdni prawej

Fot. 12 - WN-6 w km 4+237,96. Montaż rusztowań pod ustrój nośny. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 13 - WD-8 w km 7+208,17. Widok jezdni prawej przygotowanej do betonowania

Fot. 14 - WD-8 w km 7+208,17. Betonowanie jezdni prawej.

Fot. 15 - WN-9 w km 8+571.71. Widok w stronę łoziny. Dołem S-8 w kierunku Oleśnicy

Fot. 16 - Trasa główna km km 8+571. Widok z WN-9 w kierunku Wrocławia

Fot. 17 - WD 14/15 w km 14+667,02. Widok zbrojenia ustroju nośnego w stronę Oleśnicy

Fot. 18 - WD 14/15 w km 14+667,02. Widok ogólny w stronę Wrocławia

Fot. 19 - WD 14/15 w km 14+667,02. Zbrojenie ustroju nośnego jezdni lewej. Widok w str. Oleśnicy

Fot. 20 - WN-16 w km 15+666,12. Widok ogólny po rozebraniu deskowań ustroju nośnego.

Fot. 21 - Budowa węzła „Dąbrowa”. Widok w stronę Sycowa.

Fot. 22 - Budowa węzła „Dąbrowa”. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 23 - Budowa łącznicy ŁOD. Widok z WN-20 w km 21+971,70 w kierunku Wrocławia. Skropiona podbudowa z kruszywa łamanego.

Do góry.

Stan z dnia 22.08.2011.

Fot. 1 - WD 14/15 w km 14+595,70. Zabetonowane poprzecznice uciąglające, jezdnia lewa. Widok w str. Wrocławia

Fot. 2 - WN-14/15. Zbrojenie płyty i poprzecznicy uciąglającej nr 5, jezdnia lewa. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 3 - WD 14/15 w km 14+595,70. Widok na zabetonowaną poprzecznicę nr 1, jezdnia lewa. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 4 - WN-9 w km 8+571,17. Zbrojenie płyty i łuku ustroju nośnego. Widok w stronę Łoziny.

Fot. 5 - WN- 12 w km 10+952,51. Rusztowania i deskowania ustroju nośnego.

Fot. 6 - WN-16 w km 15+666,10. Rozbiórka rusztowań i deskowań ustroju nośnego.

Fot. 7 - WN-17 w km 17+278,65. Montaż rusztowań pod ustrój nośny.

Fot. 8 - WN-19 w km 21+157,15. Wykonywanie izolacji i montaż kotew kap chodnikowych.

Fot. 9 - WD-2 w km 1+255,25. Montaż deskowań przyczółka nr 3.

Fot. 10 - WD-3 w km 1+483,40. Montaż deskowań ustroju nośnego.

Fot. 11 - WN-5 w km 2+838,31. Betonowanie przyczółka nr 1.

Fot. 12 - WD-2 w km 1+255,25. Widok przyczółka P3 od strony Oleśnicy.

Fot. 13 - WD-2 w km 1+255,25. Montaż zbrojenia i deskowań podpory pośredniej nr 2.

Fot. 14 - WD-8 w km 7+208,17. Montaż zbrojenia ustroju nośnego.

Fot. 15 - WN-7 w km 5+844,20. Betonowanie płyty ustroju nośnego.

Fot. 16 - WN-7. Betonowanie płyty ustroju nośnego.

Do góry.

Stan z dnia 14.08.2011.

Fot. 1 - WN-6 w km 4+237,96. Widok ogólny przyczółka podpory P1.

Fot. 2 - WN-7 w km 5+844,20. Widok ogólny.

Fot. 3 - WD-8 w km 7+208,17. Początek zbrojenia ustroju nośnego jezdni lewej.

Fot. 4 - Trasa główna w km 2+100. Wykonywanie nasypów „zbrojonych”. Widok w stronę Wrocławia.

Fot. 5 - Trasa główna w km 2+200. Wykonywanie nasypów „zbrojonych”. Widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 6 - Trasa główna w km 2+600 . Wykonywanie podbudów z kruszywa łamanego. Widok w stronę Wrocławia (na WN-5)

Fot. 7 - Trasa główna w km 3+600 . Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 8 - Trasa główna w km 5+900 . Wykonywanie warstw podbudów z kruszyw łamanych. Widok w stronę Wrocławia (na WN-7)

Fot. 9 - WN-9 w km 8+571,17. Widok ogólny w stronę Oleśnicy

Fot. 10 - WD-14/15 w km 14+595,70 . Widok ogólny na jezdnię lewą (w stronę Wrocławia)

Fot. 11 - WN-19 w km 21+157,15. Rozbiórka deskowań i rusztowań ustroju nośnego.

Fot. 12 - WN-13 w km 13+187,03. Widok ogólny. Montaż rusztowań pod ustrój nośny.

Fot. 13 - WN-12 w km 10+952,51. Montaż zbrojenia ustroju nośnego.

Fot. 14 - WN-12 w km 10+952,51. Widok ogólny na wiadukt.

Fot. 15 - Przepust A-56 w km 11+233,80. Widok ogólny.

Fot. 16 - WN-11 w km 9+520,85. Widok ogólny na wiadukt.

Fot. 17 - WN-6 w km 4+237,96. Betonowanie przyczółka nr 3.

Fot. 18 - WD 14/15 w 14+595,70. Zabetonowane dwie poprzecznice wiaduktu (po 160 m3 betonu każda).

Fot. 19 - WD-2 w km 1+255,25. Zbrojenie przyczółka nr 3 (widok „ wnętrza” przyczółka).

Fot. 20 - WN-9 w km 8+571,17. Widok ogólny na wiadukt i nasypy na dojazdach w stronę drogi krajowej nr 8.

Fot. 21 - WD-8 w km 7+208,17. Widok ogólny.

Fot. 22 - WN-7 w km 5+844,20. Montaż zbrojenia ustroju nośnego.

Fot. 23 - WN-20 w km 21+971,70. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 24 - WN-19 w km 21+157,15. Widok ustroju nośnego po rozdeskowaniu

Do góry.

Stan z dnia 04.08.2011.

Fot. 1 - WD-2 w km 1+255,25. Widok na przyczółek nr 1 w stronę Wrocławia

Fot. 2 - WD-2. Budowa nasypów zbrojonych na dojeździe do przyczółka nr 1. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 3 - WD-2 w km 1+255,25. Widok na fundament podpory pośredniej i przyczółek nr 3. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 4 - WD-3 w km 1+483,40. Widok ogólny na wiadukt w stronę Oleśnicy

Fot. 5 - WD-3 w km 1+483,40. Przyczółek nr 2. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 6 - WN-5 w km 2+838,31. Widok na przyczółek nr 3 w stronę Wrocławia

Fot. 7 - WN-5 w km 2+838,31. Budowa nasypów. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 8 - Km 3+600. Ułożona podbudowa bitumiczna i warstwa wiążąca. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 9 - WN-6 w km 4+237,96. Montaż zbrojenia i deskowań przyczółka nr 3.

Fot. 10 - Km 4+250 - widok z WN-6 w stronę Wrocławia

Fot. 11 - Km 4+250 – widok z WN-6 w stronę Oleśnicy

Fot. 12 - Km 4+900. Wykonywanie podbudowy bitumicznej. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 13 - Km 5+200. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 14 - WN-7 w km 5+844,20. Widok ogólny na rusztowania i deskowania płyty ustroju nośnego

Fot. 15 - Widok z WN-7 na drogę „poprzeczną” w kierunku drogi krajowej nr 8

Fot. 16 - Widok z WN-7 na drogę „poprzeczną” w Kierunku Dobroszyc. W głębi składowisko kruszyw.

Fot. 17 - Km 7+000, jezdnia lewa. „ Zbrojenie” skarp nasypów przed WD-8. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 18 - WD-8 w km 7+208,17. Widok ogólny na wiadukt . W stronę Oleśnicy, jezdnia prawa.

Fot. 19 - WN- 9 w km 8+571,17. Widok na nasypy do wiaduktu od strony drogi krajowej nr 8

Fot. 20 - Km 8+600. Widok na obie jezdnie w kierunku Oleśnicy

Fot. 21 - WN-11 w km 9+520,85. Zbrojenie ustroju nośnego

Fot. 22 - WN-12 w km 10+952,51. Widok ogólny w stronę Oleśnicy

Fot. 23 - Km 11+000. Widok trasy głównej w stronę Oleśnicy

Fot. 24 - Km 11+000. Widok na wiadukt WN-12 w stronę Wrocławia.

Fot. 25 - Widok na WN-13 w km 13+187,03 w kierunku Wrocławia

Fot. 26 - WD 14/15 w km 14+595,70. Zbrojenie ustroju nośnego jezdni lewej. Widok w kierunku Wrocławia

Fot. 27 - WD 14/15 w km 14 +595,70. Zbrojenie ustroju nośnego jezdni lewej. Widok w str. Oleśnicy

Fot. 28 - Km 15+200. Trasa główna. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 29 - Km 15+200. Trasa główna. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 30 - WN-16 w km 15+666,10. Ustrój nośny zabetonowano w nocy z 2 na 3 sierpnia br.

Fot. 31 - Widok z WN-16 w kierunku Sycowa

Fot. 32 - Widok z WN-16 w kierunku Wrocławia

Fot. 33 - Widok z WN-19 w km 21+157,15 w kierunku Wrocławia

Fot. 34 - Widok z WN-19 w km 21+157,15 w kierunku Oleśnicy (końca Kontraktu)

Fot. 35 - Widok na WN-20 w km 21+971,70 w kierunku Wrocławia

Fot. 36 - Fot. 36 - Widok z WN-20 w km 21+971,70;
- w prawo na drogę krajową nr 8 w kierunku Wrocławia
- na lewo na budowę trasy S-8

Fot. 37 - Widok z WN-20 na budowaną Łącznicę S-8 z drogą krajową nr 8 - w kierunku Oleśnicy

Do góry.

Stan z dnia 01.08.2011.

ROBOTY MOSTOWE

Fot. 1 - WN-9 w km 8+571,17. Widok ogólny na wiadukt

Fot. 2 - WN-11 w km 9+520,85. Montaż rusztowań pod płytę ustroju nośnego

Fot. 3 - WN-12 w km 10+952,51. Montaż zbrojenia ustroju nośnego

Fot. 4 - WN-12 w km 10+952,51. Widok ogólny na wiadukt

Fot. 5 - WD 14/15 w km 14+595,70. Widok ogólny na wiadukt w kierunku Wrocławia

Fot. 6 - WD-3 w km 1+483,40. Widok ogólny

Fot. 7 - WN-20 w km 21+971,70. Montaż deskowań ustroju nośnego

Fot. 8 - WN-20 w km 21+971,70. Widok ogólny na podporę pośrednią

ROBOTY DROGOWE

Fot. 9 - Trasa główna, km 14+500 strona prawa. Wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 10 - km 14+500, strona lewa. Warstwa nasypu „zbrojonego”. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 11 - Trasa główna, km 14+500. „Zbrojenie” skarpy nasypu. Widok na WD 14/15

Fot. 12 - Trasa główna, km 13+500, strona lewa. Skropiona podbudowa z kruszywa łamanego. Widok w kierunku Wrocławia

Fot. 13 - Trasa główna, km 13+500 strona prawa. Podbudowa z kruszywa łamanego. Widok w kierunku Wrocławia

Fot. 14 - Trasa główna, km 13+500 strona lewa. Skropiona podbudowa z kruszywa łamanego. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 15 - Trasa główna, km 9+000 strona lewa. Warstwa mrozoochronna. Widok w stronę Wrocławia

Do góry.