Stan z dnia 30.09.2011.

Fot. 1 - Przepust A-54 w km 0+602,50 pod docelową drogą serwisową. Montaż deskowań

Fot. 2 - WN-5 w km 2+838,31. Montaż deskowań ustroju nośnego.

Fot. 3 - WN-9 w km 8+571,17. Rozbiórka deskowań ustroju nośnego

Fot. 4 - WN-9 w km 8+571,17. Widok na kable sprężające ustrój nośny, z jednej strony wiaduktu. Po drugiej stronie jest analogicznie.

Fot. 5 - Węzeł Łozina w km 8+600 do 8+700. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 6 - Węzeł Łozina w km 8+600 do 8+700. Wyjazd z S-8 na drogę powiatową.

Fot. 7 - WN-11 w km 9+520,85. Zabetonowany ustrój nośny.

Fot. 8 - WN-12 w km 10+952,51. Montaż zbrojenia i deskowań kap chodnikowych

Fot. 9 - WN-12 w km 10+952,51. Widok z wiaduktu w stronę Wrocławia

Fot. 10 - Km 12+900 str. prawa. Budowa zbiornika retencyjno - odparowywującego ZR-52

Fot. 11 - WN-13 w km 13+187,03. Zbrojenie ustroju nośnego

Fot. 12 - Trasa Główna - km 14+500. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 13 - WD 14/15 w km 14+595,70. Montaż belek ustroju nośnego, jezdnia prawa.

Fot. 14 - WN-16 w km 15+666,10. Montaż desek gzymsowych

Fot. 15 - WN-17 w km 17+278,65. Betonowanie ustroju nośnego

Fot. 16 - Trasa Główna - wjazd drogą lokalną 1480 D na WN-17 w km 17+278,65

Fot. 17 - Trasa Główna - km 17+300. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 18 - Trasa Główna - km 19+000. Widok w stronę Oleśnicy, jezdnia prawa.

Fot. 19 - WN-20 w km 21+971,70. Widok ogólny w stronę Sycowa

Fot. 20 - WN-20 w km 21+971,70. Widok ogólny. Na pierwszym planie przygotowanie do betonowania płyty przejściowej.

Do góry.

Stan z dnia 23.09.2011.

Fot. 1 - Trasa Główna - km 0+700. Podbudowa z kruszywa łamanego. W głębi wykonywanie podbudowy bitumicznej od początku Kontraktu tj. km 0+497

Fot. 2 - Trasa Główna - km 0+750.Wykonywanie nasypów. Widok na WD-2 w km 1+255,25

Fot. 3 - WN-5 w km 2+838,31. Budowa rusztowań pod deskowania ustroju nośnego

Fot. 4 - Trasa Główna - km 8+100, jezdnia prawa. Wykonywanie fundamentów pod ekrany akustyczne – odcinek próbny.

Fot. 5 - WN-11 w km 9+520,85. Betonowanie ustroju nośnego.

Fot. 6 - WN-12 w km 10+952,51. Widok ogólny wiaduktu po rozebraniu rusztowań i deskowań ustroju nośnego

Fot. 7 - WN-17 w km 17+278,65. Zbrojenie ustroju nośnego

Fot. 8 - WN-17 w km 17+278,65. Widok z dołu deskowań ustroju nośnego

Fot. 9 - Trasa Główna - km 17+450, jezdnia lewa, widok w stronę Wrocławia. Wykonany odcinek próbny warstwy ścieralnej z SMA

Fot. 10 - WN-20 w km 21+971,70. Budowa deskowań dewiatorów

Fot. 11 - Budowa „Węzła Dąbrowa”, jezdnia lewa (przebudowa drogi krajowej nr 8). Widok w stronę Warszawy

Fot. 12 - Jak wyżej, widok w stronę Wrocławia - km 22+450 Trasy Głównej S-8.

Do góry.

Stan z dnia 17.09.2011.

Fot. 1 - WD-2 w km 1+255,25. Deskowanie przyczółka nr 1

Fot. 2 - WD-3 w km 1+483,40. Rozbiórka deskowań ustrojów nośnych obu jezdni.

Fot. 3 - WN-7 w km 5+844,20. Montaż zbrojenia płyt przejściowych.

Fot. 4 - WD-8 w km 7+208,17. Rozbiórka deskowań ustroju nośnego jezdni prawej i montaż deskowań ustroju nośnego jezdni lewej

Fot. 5 - Trasa główna, km 7+800. Budowa nasypów. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 6 - Trasa główna, km 8+000. Wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 7 - WN-9 w km 8+571,17. Montaż zbrojenia ustroju nośnego

Fot. 8 - WN-11 w km 9+520,85. Montaż deskowań ustroju nośnego

Fot. 9 - WN-12 w km 10+952,51. Rozbiórka deskowań ustroju nośnego

Fot. 10 - Trasa główna, km 11+050. Wykonywanie II warstwy podbudowy bitumicznej. Jezdnia prawa, widok w str. Oleśnicy

Fot. 11 - Przepust A-56 w km 11+233,80. Zabetonowane i zaizolowane płyty przejściowe.

Fot. 12 - WD 14/15 w km 14+595,70. Rusztowania pod poprzecznice na jezdni prawej. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 13 - Trasa główna, km 18+000, umacnianie rowu po stronie jezdni prawej. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 14 - Trasa główna, km 18+500, umacnianie rowu po stronie jezdni prawej. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 15 - WN-19 w km 21+157,15. Widok ogólny po zamontowaniu płyt gzymsowych

Fot. 16 - WN-20 w km 21+971,70. Montaż zbrojenia ustroju nośnego

16 i 17.09.2011 r. wykonywano duże betonowanie ustroju nośnego WN – 20 w km 21+971,70:

Fot. 17

Fot. 18

Fot. 19

Fot. 20

Do góry.

Stan z dnia 09.09.2011.

Fot. 1 - WD-2 w km 1+255,25. Rozbiórka deskowań przyczółka nr 3

Fot. 2 - WD-2. Betonowanie podpory pośredniej

Fot. 3 - WD-3 w km 1+483,40. Widok ogólny na wiadukt w stronę Oleśnicy

Fot. 4 - Trasa główna, km 1+600. Budowa nasypów

Fot. 5 - Trasa główna, km 6+600. Układanie drugiej warstwy podbudowy bitumicznej

Fot. 6 - WD-8 w km 7+208,17. Płyta ustroju nośnego + warstwa wyrównawcza pod płyty przejściowe

Fot. 7 - WN-9 w km 8+571,71. Betonowanie ustroju nośnego

Fot. 8 - WN-9 w km 8+571,71. Zabezpieczenie przed wysychaniem ustroju nośnego geowłókniną.

Fot. 9 - Przepust A 56, w km 11+233,80. Zbrojenie płyt przejściowych

Fot. 10 - WD 14/15 w km 14+595,70. Zabetonowane poprzecznice jezdni lewej. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 11 - WD 14/15. Zbrojenie ścianki zaplecznej podpory nr 7

Fot. 12 - WD 14/15 w km 14+595,70. Przekładanie rusztowań poprzecznic na jezdnię prawą.

Fot. 13 - WN-17 w km 17+278,65. Widok ogólny na wiadukt w stronę Wrocławia

Fot. 14 - WN-17 w km 17+278,65. Montaż deskowań i zbrojenia ustroju nośnego

Fot. 15 - WN-18 w km 19+059,82. Montaż rusztowań i deskowań ustroju nośnego

Fot. 16 - WN-19 w km 21+157,15. Montaż desek gzymsowych

Fot. 17 - w km 21+971,70. Montaż zbrojenia ustroju nośnego. Widok w stronę Sycowa

Fot. 18 - Montaż zbrojenia ustroju nośnego. Widok w stronę Wrocławia

Do góry.

Stan z dnia 02.09.2011.

Fot. 1 - WD-2 w km 1+255,25. Betonowanie przyczółka nr 3.

Fot. 2 - WD-2. Widok na podporę pośrednią i przyczółek nr 1. Widok w stronę Wrocławia.

Fot. 3 - Trasa Główna - km 2+700 - jezdnia lewa. Widok na WN-5 w km 2+838,31 w kierunku Wrocławia

Fot. 4 - Trasa Główna - km 6+700 - jezdnia prawa. Podbudowa z kruszywa łamanego. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 5 - Trasa Główna - km 7+000. Budowa podbudowy z kruszywa łamanego. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 6 - WD-8 w km 7+208,17. Zabetonowany ustrój nośny. Widok w kierunku Oleśnicy

Fot. 7 - WN-9 w km 8+571,71. Widok ogólny

Fot. 8 - Trasa Główna - km 11+100 .Budowa nasypów przy przepuście A-56. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 9 - WD 14/15 w km 14+595,70. Przekładanie rusztowań poprzecznic z jezdni lewej na prawą. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 10 - WN-16 w km 15+666,12. Widok ogólny po rozebraniu deskowań ustroju nośnego.

Fot. 11 - Trasa główna, km 18+00-0, strona prawa. Formowanie poboczy i budowa rowów. Widok w stronę Wrocławia.

Fot. 12 - WN-19 w km 21+157,15. Fundament pod umocnienia stożków. Podbudowa z kruszywa łamanego na S-8 pod wiaduktem.

Fot. 13 - Trasa Główna - km 21+100. Podbudowa bitumiczna S-8 pod WN-19. Widok w stronę Sycowa.

Fot. 14 - WN-20 w km 21+971,70. Zbrojenie ustroju nośnego. Widok w stronę Wrocławia. Po prawej widok na S-8, po lewej łącznica ŁOD

Fot. 15 - Trasa główna, km 22+000 . Podbudowa bitumiczna. Widok w stronę Wrocławia.

Do góry.