Stan z dnia 28.10.2011.

Fot. 1 - WN-6 w km 4+237,96. Betonowanie ustroju nośnego.

Fot. 2 - WN-7 w km 5+844,20. Montaż belek gzymsowych

Fot. 3 - WD-8 w km 7+208,17. Montaż zbrojenia kap chodnikowych.

Fot. 4 - WN-11 w km 9+520,85. Widok ogólny. W głębi budowa ekranów akustycznych

Fot. 5 - WN-12 w km 10+952,51. Widok ogólny na wiadukt w stronę Wrocławia

Fot. 6 - Przepust A-56 w km 11+233,80. Widok ogólny na wylot przepustu.

Fot. 7 - Km 11+250, str. prawa. Budowa zbiornika retencyjnego ZR-40

Fot. 8 - WD 14/15 w km 14+595,70. Jezdnia prawa. Widok ogólny w stronę Oleśnicy.

Fot. 9 - WD 14/15 w km 14+595,70. Montaż zbrojenia poprzecznic. Widok w stronę Wrocławia (jezdnia prawa)

Fot. 10 - WD 14/15. Betonowanie poprzecznicy P-4

Fot. 11 - WD 14/15 w km 14+595,70. Betonowanie poprzecznicy P-4, jezdnia prawa.

Fot. 12 - WD 14/15 w km 14+595,70. Betonowanie poprzecznicy P-3. Widok w stronę Oleśnicy z jezdni lewej na prawą.

Fot. 13 - WN-16 w km 15+666,10. Montaż belek gzymsowych

Fot. 14 - WN-17 w km 17+278,65. Widok ogólny

Fot. 15 - WN-18 w km 19+059,82. Rozbiórka deskowań ustroju nośnego.

Fot. 16 - Trasa Główna - km 21+000. Widok na WN-19

Fot. 17 - Trasa Główna - km 21+200. Zmontowane bariery energochłonne. Widok w stronę Sycowa.

Fot. 18 - WN-20 w km 21+971,70. Widok ogólny w stronę Sycowa

Do góry.

Stan z dnia 21.10.2011.

Fot. 1 - Trasa Główna, km 0+497. Połączenie S-8 z AOW. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 2 - Trasa Główna, km 0+497. Widok na łącznice S-8 z AOW. Widok w stronę Długołęki

Fot. 3 - Trasa Główna, km 0+500. Widok na nasypy w stronę WD-2 (Oleśnicy)

Fot. 4 - WD-2 w km 1+255,25. Widok ogólny w stronę Wrocławia

Fot. 5 - WN-9 w km 8+571. Widok na ustrój nośny (łuk ) w stronę Łoziny

Fot. 6 - WN-11 w km 9+520,85. Widok ogólny na wiadukt. Rozbiórka deskowań i rusztowań ustroju nośnego

Fot. 7 - WD 14/15 w km 14+595,70. Montaż krawężników kap chodnikowych, jezdnia lewa

Fot. 8 - WD 14/15 w km 14+595,70. Betonowanie płyt przejściowych, obie jezdnie. Widok z przyczółka Nr 1 w stronę Wrocławia

Fot. 9 - WN-16 w km 15+666,10. Widok ogólny na wiadukt. Montaż belek gzymsowych

Fot. 10 - WN-17 w km 17+278,65. Widok ogólny na wiadukt. Rozbiórka deskowań ustroju nośnego

W dniu 21.10.2011 r. wykonano przelot nad budowaną trasą S-8.

Poniższe zdjęcia pokazują widok wykonanych robót z lotu ptaka.

Fot. 11 - Połączenie obwodnicy autostradowej z budowaną S-8

Fot. 12 - km 0,5-2,0 -początek Kontraktu, widok na WD-2 i WD-3

Fot. 13 - WD-2 w km 1+255,25

Fot. 14 - WD-2 i WD-3

Fot. 15 - WD-3 w km 1+483,4

Fot. 16 - km 1,5-3,0

Fot. 17 - WN-5 w km 2+703,89

Fot. 18 - km 3,0 - 4,0

Fot. 19 - WN-6 w km 4+237,96

Fot. 20 - km 4,5 - 5,5

Fot. 21 - km 5,0 - 6,5

Fot. 22 - WN-7 w km 5+844,20

Fot. 23 - km 6,5 - 7,5

Fot. 24 - km 7,0 - 9,0

Fot. 25 - WD-8 w km 7+208,17

Fot. 26 - km 8,0 - 9,5; WN-9 w km 8+571,18

Fot. 27 - węzeł Łozina w km 8+600 do 8+700

Fot. 28 - km 9,0 - 10,0

Fot. 29 - km 9,5 - 10,5

Fot. 30 - WN-11 w km 9+520,85

Fot. 31 - km 10,0 - 10,5

Fot. 32 - MOP Michałowice

Fot. 33 - km 11,0 - 13,0

Fot. 34 - WN-13 w km 13+187,03

Fot. 35 - km 14,0 - 15,0

Fot. 36 - WD 1415 w km 14+595,70

Fot. 37 - km 15,0 - 16,0

Fot. 38 - km 16,0 - 17,0

Fot. 39 - WN-16 w km 15+666,10

Fot. 40 - WN-17 w km 17+278,65

Fot. 41 - km 17,5 - 19,0

Fot. 42 - km 18,5 - 19,5

Fot. 43 - WN-18 w km 19+059,82

Fot. 44 - km 18,5 - 19,0

Fot. 45 - km 19,0 - 20,5

Fot. 46 - WN-19 w km 21+157,15

Fot. 47 - węzeł Dąbrowa

Do góry.

Stan z dnia 15.10.2011.

Fot. 1 - WD-2 w km 1+255,25. Montaż belek ustroju nośnego

Fot. 2 - WD-3 w km 1+483,40. Montaż desek gzymsowych

Fot. 3 - WN-5 w km 2+838,31. Montaż deskowań ustroju nośnego

Fot. 4 - WN-7 w km 5+844,20. Zbrojenie płyty przejściowej za przyczółkiem P-3

Fot. 5 - WN-7 w km 5+844,20. Widok ogólny na wiadukt

Fot. 6 - WD-8 w km 7+208,17, jezdnia lewa. Montaż zbrojenia ustroju nośnego

Fot. 7 - WD-8 w km 7+208,17. Betonowanie ustroju nośnego

Fot. 8 - Km ok. 8+000. Łącznice do trasy głównej na węźle Łozina

Fot. 9 - WN-9 w km 8+571,17. Rozdeskowywanie ustroju nośnego. Widok na jeden z łuków wiaduktu

Fot. 10 - Trasa Główna - km 9+000, strona lewa. Układanie podbudowy bitumicznej. Widok w kierunku WN-9

Fot. 11 - WN-12 w km 10+952,51. Montaż belek gzymsowych

Fot. 12 - WN-18 w km 19+059,82. Betonowanie ustroju nośnego

Fot. 13 - Widok z WN-11 w km 9+520,85 w kierunku Wrocławia. Po lewej montaż słupów ekranów akustycznych

Fot. 14 - WN-13 w km 13+187,03. Rozbiórka deskowań ustroju nośnego

Do góry.

Stan z dnia 08.10.2011.

Fot. 1 - Trasa Główna w km 1+000. Budowa nasypów. Widok na WD-2

Fot. 2 - WD-2 w km 1+255. Widok na podporę pośrednią i przyczółek nr 3

Fot. 3 - Trasa Główna - km 1+300. Budowa nasypów „zbrojonych” między WD-2 i WD-3

Fot. 4 - WN-5 w km 2+838,31. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 5 - WN-6 w km 4+237,96. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 6 - Km 4+900, strona lewa. Budowa zbiornika retencyjnego

Fot. 7 - WD-8 w km 7+208,17. Zbrojenie ustroju nośnego, jezdnia lewa

Fot. 8 - Trasa Główna – ok. km 9+000. Montaż słupów dla ekranów akustycznych. Jezdnia prawa, widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 9 - WN-11 w km 9+520,85. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 10 - Trasa Główna - km 9+250. Wykonywanie fundamentów pod ekrany akustyczne.

Fot. 11 - WD 14/15 w km 14+595,70. Montaż belek ustroju nośnego, jezdnia prawa. Widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 12 - Trasa Główna - km 16+100. Układanie warstwy ścieralnej. Widok w stronę Oleśnicy

Do góry.