Stan z dnia 26.11.2011.

Fot. 1 - WD-2 w km 1+255,25. Zbrojenie płyty ustroju nośnego.

Fot. 2 - WN-5 w km 2+838,31. Ochrona płyty pomostu po zabetonowaniu, przed przymrozkami: widok z boku

Fot. 3 - Jak fot. 2 - widok wewnątrz namiotu

Fot. 4 - WN-12 w km 10+952,51. Zbrojenie kapy chodnikowej z widocznymi kanałami dla kabli telekomunikacyjnych.

Fot. 5 - Km 11+100 - widok na budowę MOP Północ. Widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 6 - Trasa główna - km 13+200 . Budowa zbiornika retencyjnego DS-26 . Widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 7 - WD 14/15 w km 14+595,70. Widok ogólny na wiadukt w stronę Oleśnicy

Fot. 8 - Wykonywanie podbudowy bitumicznej na dojeździe do WD 14/15 w km 14+595,70. Jezdnia lewa

Fot. 9 - WN-17 w km 17+278,65. Montaż desek gzymsowych. Widok w stronę Wrocławia.

Fot. 10 - WN-19 w km 21+157,15. Układanie warstwy ochronnej na izolacji z asfaltu twardo lanego

Do góry.

Stan z dnia 18.11.2011.

Fot. 1 - km 0+372,68. Betonowanie fundamentu pod przepust A 55 w ciągu drogi serwisowej.

Fot. 2 - WD-2 w km 1+255,25, widok w kierunku Oleśnicy

Fot. 3 - Widok z tego samego miejsca w stronę Wrocławia

Fot. 4 - WN-5 w km 2+838,31. Zbrojenie ustroju nośnego

Fot. 5 - WD-8 w km 7+208,17. Widok od strony jezdni prawej. Deskowanie fundamentu pod umocnienia stożków.

Fot. 6 - WN-9 w km 8+571,17. Deskowanie ścian bocznych II-etap. Widok w kierunku Łoziny.

Fot. 7 - WD 14/15 w km 14+595,70. Widok od spodu wiaduktu w kierunku Wrocławia.

Fot. 8 - WD 14/15 w km 14+595,70, jezdnia lewa ( widok w kierunku Oleśnicy). Układanie warstwy ochronnej na izolacji z asfaltu twardolanego.

Fot. 9 - Trasa Główna - km 15+000, widok w stronę Oleśnicy. Montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału.

Fot. 10 - WN-16 w km 15+666,10. Izolacja ścianek zaplecznych, widok drogi gminnej na Dobrzeń.

Fot. 11 - WN-20 w km 21+971,70. Widok ogólny na wiadukt w stronę Sycowa.

Fot. 12 - Jak fot. 11 - trzy dni później

Do góry.

Stan z dnia 10.11.2011.

Fot. 1 - WD-2 w km 1+255,25. Montaż poprzecznic ustroju nośnego

Fot. 2 - WN- 5 w km 2+838,31. Montaż zbrojenia ustroju nośnego

Fot. 3 - WN-9 w km 8+571,17. Widok z wiaduktu w stronę Oleśnicy

Fot. 4 - Widok z WN-12 w km 10+950 na MOP Michałowice Północny. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 5 - WN-13 w km 13+187,03. Widok ogólny w stronę Wrocławia

Fot. 6 - WD 14/15 w km 14+595,70. Jezdnia lewa. Badania „pull off” na izolacji z papy termozgrzewalnej

Fot. 7 - WD 14/15. Betonowanie poprzecznicy P6, jezdnia prawa

Fot. 8 - WD 14/15 w km 14+595,70. Wykonywanie Warstwy ochronnej na izolacji z asfaltu twardo lanego

Fot. 9 - Trasa główna, km 15+700. Widok warstwy wiążącej i barier energochłonnych w stronę Oleśnicy

Fot. 10 - Trasa główna, km 17+200. Układanie w-wy wiążącej. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 11 - Droga powiatowa 1417D. Km 21+157 Trasy Głównej . Układanie podbudowy bitumicznej. Widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 12 - WN-19 w km 21+157,15. Widok na izolację i kapy chodnikowe. W głębi wykonywanie podbudowy bitumicznej na dojeździe do wiaduktu od strony Oleśnicy.

Fot. 13 - WN-20 w km 21+971,15. Widok ogólny w stronę Sycowa.

Fot. 14 - WN-20 w km 21+971,15. Widok na dewiator od strony Oleśnicy.

Do góry.

Stan z dnia 05.11.2011.

Fot. 1 - WD-2 w km 1+255,25. Widok na podporę skrajną w stronę Wrocławia, jezdnia prawa

Fot. 2 - WN-7 w km 5+844,20. Montaż deskowań i zbrojenia kap chodnikowych. Widok w kierunku południowym.

Fot. 3 - WN-9 w km 8+571,17. Widok ogólny w stronę Łoziny

Fot. 4 - Łącznice Węzła Łozina przy WN-9. Widok w kierunku Łoziny

Fot. 5 - WN-11 w km 9+520,85. Widok na wiadukt i trasę główną w kierunku Wrocławia

Fot. 6 - Łącznice na MOP Michałowice w km 10+600 od strony jezdni lewej.

Fot. 7 - Trasa główna, km 10+100 widok w stronę Oleśnicy Montaż słupów ekranów akustycznych w gotowych fundamentach

Fot. 8 - WD 14/15 w km 14+595,70. Widok ogólny na jezdnię prawą w kierunku Wrocławia

Fot. 9 - WN-16 w km 15+666,10. Widok ogólny na wiadukt w stronę Wrocławia.

Fot. 10 - WN-20 w km 21+971,70. Widok ogólny na wiadukt w stronę Sycowa

Fot. 11 - Łącznik WN-20, km 0+044 do 0+248. Wiercenie fundamentów pod ekrany akustyczne

Do góry.