Stan z dnia 17.12.2011.

Wykonawca prowadzi roboty we wszystkich branżach i przygotowuje się do okresu zimowego.

W dniu 15.12.2011 r. prowadzone były próby obciążeniowe na obiektach inżynierskich WN-12 i WN-19.

W okresie od 23.12.2011 r. do 02.01.2012 r. Wykonawca nie będzie prowadził robót.

Jest to przerwa planowana przez Wykonawcę i możliwa na wypracowane rezerwy czasowe.

Teren budowy zostanie zabezpieczony na ten okres.

Fot. 1 - WD-8 w km 7+208,17. Widok ogólny na wiadukt w stronę Oleśnicy

Fot. 2 - WN-9 w km 8+571,17. Betonowanie płyt przejściowych od strony południowej (jezdni prawej)

Fot. 3 - WN-12 w km 10+952,51. Układanie warstwy ochronnej na izolacji z asfaltu twardo lanego

Fot. 4 - WN-12 w km 10+952,51. Próbne obciążenie wiaduktu

Fot. 5 - WN-12 w km 10+952,51. Próbne obciążenie wiaduktu (inny rozstaw pojazdów)

Fot. 6 - WD-14/15 w km 14+595,70. Widok ogólny w stronę Oleśnicy

Fot. 7 - WN-17 w km 17+278,65. Betonowanie kap chodnikowych

Fot. 8 - WN-19 w km 21+157,15. Wykonywanie dylatacji bitumicznej typu TARKO

Fot. 9 - Widok z WN-19 na S-8 w stronę Sycowa

Fot. 10 - Widok z WN-19 w km 21+157,15 na S-8 w kierunku Wrocławia

Fot. 11 - Trasa Główna - km 21+970. Układanie warstwy wiążącej pod WN-20

Fot. 12 - WN-20 w km 21+971,70. Widok na S-8 i wiadukt w stronę Sycowa

Do góry.

Stan z dnia 10.12.2011.

Fot. 1 - Przepust A 55 w km 0+372,68 drogi serwisowej DS.18 (przy jezdni prawej S-8)

Fot. 2 - WD-2 w km 1+255,25, jezdnia lewa. Montaż zbrojenia ustroju nośnego

Fot. 3 - WN-7 w km 5+844,20. Widok ogólny wiaduktu

Fot. 4 - WN-7 w km 5+844,20. Montaż zbrojenia i deskowań kap chodnikowych

Fot. 5 - WN-12 w km 10+952,51. Montaż poręczy mostowych

Fot. 6 - WN-17 w km 17+278,65. Montaż desek gzymsowych

Do góry.

Stan z dnia 03.12.2011.

Fot. 1 - Widok na początek Kontraktu w km 0+497,88. Widok w stronę Wrocławia (w głębi AOW).

Fot. 2 - Jak wyżej widok z tego samego miejsca (km 0+550) w drugą stronę (Oleśnicy). W głębi budowa WD-2.

Fot. 3 - Widok na budowę WD-2 w km 1+255,25. Widok w stronę Oleśnicy (zgodnie z kilometrażem drogi). Kilometraż rosnący to od początku Kontraktu w km 0+497,88 w stronę Oleśnicy do km 22+593,31.

Fot. 4 - Widok z WD-2 w km 1+255,25 w stronę WD-3 w km 1+483,40.

Fot. 5 - Widok na WD-3 w km 1+483,40

Fot. 6 - Trasa główna, km 2+000, widok w stronę Oleśnicy

Fot. 7 - Trasa Główna, km 2+800, widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-5 w km 2+838,31.

Fot. 8 - Trasa Główna, km 3+500, widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 9 - Km 4+200. Widok w stronę Oleśnicy. Widok na budowę WN-6 w km 4+237,96.

Fot. 10 - Km 5+800. Widok w stronę Oleśnicy. Wgłębi WN-7 w km 5+844,20.

Fot. 11 - Trasa Główna, km 6+800, widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 12 - Trasa Główna, widok na WD-8 w km 7+208,17.

Fot. 13 - Trasa Główna, km 8+400, widok w stronę Oleśnicy (na WN-9 w km 8+571,17).

Fot. 14 - Widok z WN-9 w kierunku Oleśnicy. Węzeł Łozina, zjazdy przy jezdni lewej (strona północna).

Fot. 15 - Widok z WN-9 na węzeł Łozina. Zjazdy przy jezdni prawej (strona południowa). Widok w kierunku Wrocławia.

Fot. 16 - Trasa Główna, km 9+000, widok w kierunku Oleśnicy.

Fot. 17 - Trasa Główna, km 9+450, widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-11 w km 9+520,85.

Fot. 18 - Trasa Główna, km 10+000, widok w stronę Oleśnicy

Fot. 19 - Trasa Główna, km 10+800, widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-12 w km 10+952,51

Fot. 20 - Widok z WN-12 w kierunku Oleśnicy. Budowa MOP Północ. Zjazdy na MOP z jezdni lewej (z kierunku Oleśnicy)

Fot. 21 - Widok z WN-12 w km 10+952,51 na MOP Południe. Widok w stronę Wrocławia. Zjazd z jezdni prawej od strony Wrocławia

Fot. 22 - Trasa Główna, km 12+000. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 23 - Trasa Główna, km 13+100,widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-13 w km 13+187,03

Fot. 24 - Trasa Główna, km 14+300, widok w stronę Oleśnicy

Fot. 25 - Widok w stronę Oleśnicy na WD 14/15 w km 14+595,70.

Fot. 26 - Trasa Główna, km 15+600, widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-16 w km 15+666,10

Fot. 27 - Trasa Główna, km 16+700, widok w stronę Oleśnicy

Fot. 28 - Trasa Główna, km 17+200, widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-17 w km 17+278,65

Fot. 29 - Trasa Główna, km 18+300, widok w stronę Oleśnicy

Fot. 30 - Trasa Główna, km 18+970, widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-18 w km 19+ 059,82

Fot. 31 - Trasa Główna, km 20+000, widok w stronę Oleśnicy

Fot. 32 - Trasa Główna, km 21+080, widok w stronę Sycowa. W głębi WN-19 w km 21+157,15

Fot. 33 - Trasa Główna, km 21+400, widok w stronę Sycowa

Fot. 34 - Trasa Główna, km 19+860, widok w stronę Sycowa. Widok na WN-20 w km 21+971,70

Fot. 35 - Widok z WN-20 na koniec Kontraktu (w kierunku Sycowa na Węzeł Dąbrowa)

Fot. 36 - Trasa Główna, km 22+593,31, Węzeł Dąbrowa. Koniec budowy etapu I. Widok w kierunku Sycowa

Fot. 37 - Km 22+593,31, widok w stronę Wrocławia. Węzeł Dąbrowa. Z prawej S-8, z lewej DK-4. W głębi WN-20

Do góry.