Stan z dnia 27.01.2012.

Zdjęcia Lotnicze

Fot. 1 - Początek Kontraktu - węzeł Psie Pole

Fot. 2 - WD-2 w km 1 + 255,25 i WD-3 w km 1 + 483,40

Fot. 3 - PE-4 w km 2+600

Fot. 4 - WN-5 w km 2 + 703,89

Fot. 5 - km ok 4,00

Fot. 6 - WN-6 w km 4 + 237,96

Fot. 7 - WN-7 w km 5 + 844,20

Fot. 8 - WD-8 w km 7 + 208,17

Fot. 9 - Węzeł Łozina i WN-9 w km 8 + 571,17

Fot. 10 - km ok. 9,0

Fot. 11 - WN-11 w km 9 + 520,85

Fot. 12 - MOP i WN-12 w km 10 + 952,51

Fot. 13 - km ok. 12,0

Fot. 14 - WN-13 w km 13 + 187,03

Fot. 15 - km ok. 14,0

Fot. 16 - WDE 14/15 w km 14 + 595,70

Fot. 17 - WN-16 w km 15 + 666,10

Fot. 18 - WN-17 w km 17 + 278,65

Fot. 19 - km ok. 18

Fot. 20 - WN-18 w km 19 + 059,81

Fot. 21 - km ok. 20,0

Fot. 22 - WN-19 w km 21 + 157,15

Fot. 23 - WN-20 w km 21 + 971,70

Fot. 24 - Węzeł Dąbrowa - koniec Kontraktu

Do góry.

Stan z dnia 27.01.2012.

W ostatnim okresie na budowie zapanowały warunki zimowe – opady śniegu i ujemne temperatury.

W związku z tym prowadzone są tylko prace dopuszczone do prowadzenia w warunkach zimowych.

Zmniejszone są zasoby sprzętu i ludzi na Placu Budowy.

Fot. 1 - km 8+571,17. Budowa drogi dojazdowej do WN-9. Widok w stronę Łoziny

Fot. 2 - Widok na S-8 z WN-11 w km 9+520,85 w stronę Wrocławia

Fot. 3 - WD 14/15 w km 14+595,70. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 4 - Trasa główna, km 19+000, jezdnia lewa. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 5 - Trasa główna km 19+000, jezdnia lewa. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 6 - WN-18 w km 19+059,82. Montaż zbrojenia kap chodnikowych

Fot. 7 - WN-18 w km 19+059,82. Montaż zbrojenia kap chodnikowych

Fot. 8 - WN-20 w km 21+971,70. Montaż zbrojenia skrzydełek. Widok w stronę Sycowa

Do góry.

Stan z dnia 20.01.2012.

Fot. 1 - Widok na początek Kontraktu w km 0+497,88. Widok w stronę Wrocławia (w głębi AOW).

Fot. 2 - WN-7 w km 5+844,20. Betonowanie kapy chodnikowej na długości skrzydeł

Fot. 3 - WD–8 w km 7+208,17, jezdnia lewa, montaż zbrojenia i deskowań kapy chodnikowej „wewnętrznej”

Fot. 4 - Trasa Główna, km 8+800 strona lewa. Budowa zbiornika retencyjnego ZR 32

Fot. 5 - Trasa Główna, km 9+800 do 9+900, jezdnia prawa. Montaż elementów ekranów akustycznych

Fot. 6 - Trasa Główna, km 11+600 do 12+000. Odbudowa skarp rowu i poboczy po wykonaniu fundamentów i montażu słupów ekranów akustycznych.

Fot. 7 - WD 14/15 w km 14+595,70, jezdnia lewa . Betonowanie kapy chodnikowej „wewnętrznej”

Fot. 8 - WN-18 w km 19+059,82. Montaż desek gzymsowych

Do góry.

Stan z dnia 05.01.2012.

Fot. 1 - Widok na początek Kontraktu w km 0+ 497,88. Widok w stronę Wrocławia (w głębi AOW).

Fot. 2 - Jak fot.1 - widok z tego samego miejsca (km 0+550) w drugą stronę (Oleśnicy). W głębi budowa WD-2.

Fot. 3 - Widok na budowę WD-2 w km 1+255,25. Widok w stronę Oleśnicy (zgodnie z kilometrażem drogi). Kilometraż rosnący to od początku Kontraktu w km 0+497,88 w stronę Oleśnicy do km 22+593,31.

Fot. 4 - Widok na WD-3 w km 1+483,40.

Fot. 5 - Trasa główna, km 2+000, widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 6 - Trasa Główna, km 2+800, widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-5 w km 2+838,31.

Fot. 7 - Trasa Główna, km 3+500, widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 8 - km 4+200. Widok w stronę Oleśnicy. Widok na budowę WN-6 w km 4+237,96.

Fot. 9 - km 5+800. Widok w stronę Oleśnicy. Wgłębi WN-7 w km 5+844,20.

Fot. 10 - Trasa Główna, km 6+800, widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 11 - Trasa Główna, widok na WD-8 w km 7+208,17.

Fot. 12 - Trasa Główna, km 8+400, widok w stronę Oleśnicy (na WN-9 w km 8+571,17).

Fot. 13 - Widok z WN-9 w kierunku Oleśnicy. Węzeł Łozina, zjazdy przy jezdni lewej (strona północna).

Fot. 14 - Widok z WN-9 na węzeł Łozina. Zjazdy przy jezdni prawej (strona południowa). Widok w kierunku Wrocławia.

Fot. 15 - Trasa Główna, km 9+000, widok w kierunku Oleśnicy.

Fot. 16 - Trasa Główna, km 9+450, widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-11 w km 9+520,85.

Fot. 17 - Trasa Główna, km 10+000, widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 18 - Trasa Główna, km 10+800, widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-12 w km 10+952,51.

Fot. 19 - Widok z WN-12 w km 10+952,51 w kierunku Oleśnicy. Budowa MOP Północ. Zjazdy na MOP z jezdni lewej (z kierunku Oleśnicy).

Fot. 20 - Trasa Główna, km 12+000. Widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 21 - Trasa Główna, km 13+100,widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-13 w km 13+187,03.

Fot. 22 - Trasa Główna, km 14+300, widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 23 - Widok w stronę Oleśnicy na WD 14/15 w km 14+595,70.

Fot. 24 - Trasa Główna, km 15+600, widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-16 w km 15+666,10.

Fot. 25 - Trasa Główna, km 16+700, widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 26 - Trasa Główna, km 17+200, widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-17 w km 17+278,65.

Fot. 27 - Trasa Główna, km 18+300, widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 28 - Trasa Główna, km 18+970, widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-18 w km 19+ 059,82.

Fot. 29 - Trasa Główna, km 20+000, widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 30 - Trasa Główna, km 21+080, widok w stronę Sycowa. W głębi WN-19 w km 21+157,15.

Fot. 31 - Trasa Główna, km 21+400, widok w stronę Sycowa.

Fot. 32 - Trasa Główna, km 19+860, widok w stronę Sycowa. Widok na WN-20 w km 21+971,70.

Fot. 33 - Widok z WN-20 na koniec Kontraktu ( w kierunku Sycowa na Węzeł Dąbrowa).

Fot. 34 - Trasa Główna, km 22+593,31, Węzeł Dąbrowa. Koniec budowy etapu I. Widok w kierunku Sycowa.

Fot. 35 - km 22+593,31, widok w stronę Wrocławia. Węzeł Dąbrowa. Z prawej S-8, z lewej DK-4. W głębi WN-20.

Do góry.