Stan z dnia 26.02.2012.

Fot. 1 - Trasa Główna - km 2+200 - jezdnia prawa. Wywóz nadmiaru urobku z poboczy. Widok w stronę Ramiszowa.

Fot. 2 - Trasa Główna - km 2+600. Montaż słupów ekranów akustycznych. Widok w stronę Wrocławia.

Fot. 3 - WN-5 w km 2+838,31 - widok w stronę Oleśnicy. Roboty ziemne - wywóz nadmiaru gruntu z poboczy.

Fot. 4 - Trasa Główna - km 7+208. Budowa zbiorników retencyjno-oczyszczających, przy jezdni prawej. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 5 - Trasa Główna - km 9+000. Montaż ekranów akustycznych. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 6 - WN-11 w km 9+520,85. Montaż zbrojenia kap chodnikowych na skrzydełkach. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 7 - Trasa Główna - km 11+200. Montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 8 - Trasa Główna - km 12+000. Montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 9 - WN-17 w km 17+278,65. Montaż desek gzymsowych na skrzydełkach wiaduktu. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 10 - WN-18 w km 19+059,82. Montaż desek gzymsowych na skrzydełkach wiaduktu. Widok w stronę Oleśnicy

Do góry.

Stan z dnia 19.02.2012.

Na placu budowy w ostatnim okresie panowały warunki zimowe – mrozy i opady śniegu.

Wykonawca zabezpieczył teren budowy i nie prowadził prac.

W miarę poprawy warunków wykonywał tylko te roboty, dla których można było zachować reżimy technologiczne.

Fot. 1 - Widok z WN-9 w km 8+571,17 w kierunku Oleśnicy. Węzeł Łozina (strona północna). Roboty wstrzymane ze względu na obfite opady śniegu

Fot. 2 - Widok z WN-9 na Węzeł Łozina w kierunku Wrocławia. Strona południowa. Roboty wstrzymano

Fot. 3 - Widok z WN-12 w km 10+952,51 na MOP Michałowice. Strona Północna. Roboty wstrzymano ze względu na obfite opady śniegu. Widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 4 - Widok z WN-12 w stronę Wrocławia. MOP Michałowice, strona południowa. Roboty wstrzymano.

Fot. 5 - Trasa Główna w km 13+600. Wstrzymano montaż ekranów akustycznych ze względu na obfite opady śniegu.

Fot. 6 - WD 14/15 w km 14+667,02. Widok w stronę Oleśnicy. Roboty wstrzymano.

Fot. 7 - Trasa Główna w km 18+970, widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-18. Roboty wstrzymano ze względu na obfite opady śniegu.

Fot. 8 - Trasa Główna w km 21+900, widok w stronę Sycowa. W głębi WN-20. Roboty wstrzymano.

Do góry.

Stan z dnia 12.02.2012.

Fot. 1 - Trasa Główna w km 11+800 jezdnia lewa. Montaż ekranów akustycznych. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych te roboty można wykonywać. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 2 - WD 14/15 w km 14+595,70, widok w stronę Wrocławia. Roboty wstrzymano ze względu na warunki atmosferyczne

Fot. 3 - Widok z WN-9 w km 8+571,17 w stronę Oleśnicy. Węzeł Łozina, strona północna. Roboty wstrzymano ze względu na warunki atmosferyczne.

Fot. 4 - Widok z WN-9 w stronę Wrocławia. Węzeł Łozina strona południowa. Roboty wstrzymano.

Fot. 5 - Widok z WN-12 w km 10+952,51 w stronę Oleśnicy. MOP Michałowice strona północna. Roboty wstrzymano ze względu na warunki atmosferyczne.

Fot. 6 - Widok z WN-12 w stronę Wrocławia. MOP Michałowice strona południowa. Roboty wstrzymano.

Fot. 7 - Trasa Główna w km 18+970 jezdnia lewa. W głębi WN-18 w km 19+059,82. Roboty wstrzymano ze względu na warunki atmosferyczne.

Fot. 8 - Trasa Główna w km 21+900, widok w stronę Sycowa. W głębi WN-20 w km 21+971,70. Roboty wstrzymano

Do góry.

Stan z dnia 05.02.2012.

Zdjęcia wykonane 02.02.2012 r.

W dniu wykonywania zdjęć temperatura powietrza wynosiła w tych godzinach – 12 °C (rano -18 °C).

Wstrzymano wszystkie roboty.

Fot. 1 - Widok na początek Kontraktu w km 0+497,88. Widok w stronę Wrocławia (w głębi AOW).

Fot. 2 - Jak wyżej widok z tego samego miejsca (km 0+550) w drugą stronę (Oleśnicy). W głębi budowa WD-2.

Fot. 3 - Widok na budowę WD-2 w km 1+255,25. Widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 4 - Widok na WD-3 w km 1+483,40

Fot. 5 - Trasa główna, km 2+000, widok w stronę Oleśnicy

Fot. 6 - Trasa główna, km 2+800, widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-5 w km 2+838,31.

Fot. 7 - Trasa główna, km 3+500, widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 8 - Km 4+200, widok w stronę Oleśnicy. W głębi budowa WN-6 w km 4+237,96.

Fot. 9 - Km 5+800,widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-7 w km 5+844,20.

Fot. 10 - Trasa główna, km 6+800, widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 11 - Trasa główna, widok w stronę Oleśnicy na WD-8 w km 7+208,17.

Fot. 12 - Trasa główna, km 8+400,widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-9 w km 8+571,17.

Fot. 13 - Widok z WN-9 w kierunku Oleśnicy. Węzeł Łozina, zjazdy z jezdni lewej (strona północna).

Fot. 14 - Widok z WN-9 na węzeł Łozina. Zjazdy przy jezdni prawej (strona południowa). Widok w kierunku Wrocławia.

Fot. 15 - Trasa główna, km 9+000, widok w kierunku Oleśnicy.

Fot. 16 - Trasa główna, km 9+450, widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-11 w km 9+520,85.

Fot. 17 - Trasa główna, km 10+000,widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 18 - Trasa główna, km 10+800,widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-12 w km 10+952,51.

Fot. 19 - Widok z WN-12 w kierunku Oleśnicy. Budowa MOP Północ. Zjazdy na MOP z jezdni lewej.

Fot. 20 - Widok z WN-12 w km 10+952,51 na MOP Południe. Widok w stronę Wrocławia. Zjazdy z jezdni prawej.

Fot. 21 - Trasa główna, km 12+000, widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 22 - Trasa główna, km 13+100, widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-13 w km 13+187,03.

Fot. 23 - Trasa główna, km 14+300, widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 24 - WD 14/15 w km 14+595,70, widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 25 - Trasa główna, km 15+600, widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-16 w km 15+666,10.

Fot. 26 - Trasa główna, km 16+700,widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 27 - Trasa główna, km 17+200, widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-17 w km 17+278,65.

Fot. 28 - Trasa główna, km 18+300, widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 29 - Trasa główna, km 18+970,widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-18 w km 19+059,82.

Fot. 30 - Trasa główna, km 20+000,widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 31 - Trasa główna, km 21+080,widok w stronę Sycowa. W głębi WN-19 w km 21+157,15.

Fot. 32 - Trasa główna, km 21+400, widok w stronę Sycowa.

Fot. 33 - Trasa główna, km 21+900,widok w stronę Sycowa. Widok na WN-20 w km 21+971,70.

Fot. 34 - Widok z WN-20 na koniec Kontraktu, w kierunku Sycowa (Węzeł Dąbrowa).

Fot. 35 - Trasa główna, km 22+593,31, Węzeł Dąbrowa. Koniec budowy Odcinka I. Widok w stronę Sycowa.

Fot. 36 - Km 22+593,31, widok w stronę Wrocławia. Węzeł Dąbrowa. Z prawej S-8 z lewej DK nr 8. W głębi WN-20.

Do góry.