Stan z dnia 25.03.2012.

Fot. 1 - Km 22+500, widok w stronę Wrocławia. Humusowanie pasa rozdziału.

Fot. 2 - Km 22+700, widok w stronę Wrocławia. Plantowanie pasa rozdziału.

Fot. 3 - WN-20 w km 21+971, jezdnia lewa. Wykop pod wylot kanalizacji deszczowej.

Fot. 4 - WN-20 w km 21+971, jezdnia prawa. Formowanie i zagęszczanie stożka.

Fot. 5 - Widok z WN-20 w km 21+971,70 na koniec Etapu I (Węzeł Dąbrowa).

Fot. 6 - Trasa Główna - km 21+400, jezdnia lewa. Montaż ekranów akustycznych.

Fot. 7 - Trasa Główna - km 21+200, jezdnia lewa. Profilowanie skarp rowu.

Fot. 8 - WN-19 w km 21+157,15. Widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 9 - Trasa Główna - km 19+400. Budowa zbiornika przy jezdni prawej.

Fot. 10 - Widok na WN-18 w km 19+059, w stronę Wrocławia. Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydełkach.

Fot. 11 - Trasa Główna - km 18+300 - jezdnia prawa. Montaż prefabrykatów wylotów kanalizacji deszczowej do rowu.

Fot. 12 - Trasa Główna - km 18+600, jezdnia prawa. Profilowanie skarp rowu i pobocza.

Fot. 13 - WN-17 km 17+278, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydełkach.

Fot. 14 - WN-17 w km 17+278,65. Układanie izolacji z pap termozgrzewalnych.

Fot. 15 - Trasa Główna - km 15+200 - jezdnia prawa. Układanie geokraty.

Fot. 16 - WD 14/15 w km 14+595 - widok w stronę Oleśnicy. Układanie izolacji z pap termozgrzewalnych pod kapami chodnikowymi - jezdnia prawa.

Fot. 17 - WD 14/15 w km 14+595 - jezdnia prawa - widok w stronę Oleśnicy. Betonowanie kap chodnikowych.

Fot. 18 - Trasa Główna - km 14+100 - jezdnia prawa. Montaż ekranów akustycznych.

Fot. 19 - WN-13 w km 13+187, widok w kierunku Wrocławia. Montaż wylotów kanalizacji deszczowej.

Fot. 20 - WN-13 w km13+187 - montaż zbrojenia kap chodnikowych na skrzydełkach.

Fot. 21 - Km 12+900 przy jezdni prawej. Rzeka Krakowianka. Umacnianie skarp rowu między przepustami. W głębi (za przepustem) regulacja rzeki „ręcznie”.

Fot. 22 - MOP Północny. Budowa rowów, ścieków przykrawężnikowych.

Fot. 23 - WN-12 w km 10+952 - najazd na wiadukt od strony jezdni lewej. Wbudowywanie krawężników.

Fot. 24 - Trasa Główna - km 10+850. Widok na WN-12. Po prawej MOP Michałowice Północ.

Fot. 25 - Km 10+600 MOP Południe. Wykop pod studnie rewizyjne, wcześniej zagęszczanie nasypów.

Fot. 26 - WN-11 w km 9+520, widok od str. jezdni lewej. Demontaż mocowań belek gzymsowych.

Fot. 27 - WN-11 od strony jezdni prawej. Profilowanie skarp nasypów.

Fot. 28 - Docelowa droga serwisowa przy jezdni lewej, km 7+600 do 7+100. Budowa nasypów.

Fot. 29 - WD-8 w km 7+208,17. Betonowanie kapy chodnikowej, jezdnia lewa.

Fot. 30 - Na wprost WD-8 w km ok. 7+200 przy jezdni prawej. Budowa przepustu.

Fot. 31 - Km 6+500 nasypy pod docelową drogę serwisową.

Fot. 32 - Formowanie skarp nasypów od str. jezdni prawej na dojeździe do WN-7 w km 5+844.

Fot. 33 - WN-7 w km 5+844,20 - formowanie i zagęszczanie pasa rozdziału pod wiaduktem.

Fot. 34 - Widok na WN-6 w km 4+237, widok w stronę Wrocławia. Z obu stron wykonywanie nasypów na dojazdach.

Fot. 35 - Km 2+900 do 3+100 przy jezdni prawej. Wkopywanie kabli telekomunikacyjnych.

Fot. 36 - Trasa Główna - km 2+400 - jezdnia prawa - widok w stronę Wrocławia. Humusowanie skarp rowu.

Fot. 37 - WD-3 w km 1+483 - widok w stronę Oleśnicy. W pasie rozdziału betonowanie „kieszeni” wpustów ściekowych kanalizacji deszczowej.

Fot. 38 - Obok WD-2 od str. Wrocławia. Wykonywanie komory dla przewiertu sterowanego pod linią kolejową 326.

Fot. 39 - Widok z WD-2 z jezdni lewej w kierunku Wrocławia.

Fot. 40 - Widok z WD-2 w kierunku Wrocławia, z jezdni prawej.

Do góry.

Stan z dnia 18.03.2012.

Fot. 1 - WD-2 w km 1+255,25. Betonowanie płyt przejściowych od strony Wrocławia.

Fot. 2 - Widok z WN-9 w km 8+571,17 na Węzeł Łozina w kierunku Oleśnicy.

Fot. 3 - Widok z WN-9 w km 8+571,7 na Węzeł Łozina w kierunku Wrocławia.

Fot. 4 - Widok z WN-11 w km 9+520,85 na trasę główną w stronę Wrocławia.

Fot. 5 - Budowa nasypów na dojeździe do WN-11 w km 9+520,85 . Widok w stronę Budziwojowic.

Fot. 6 - Droga najazdowa na WN-11 w km 9+520,85. Montaż wylotów kanalizacji deszczowej. Widok w stronę Budziwojowic.

Fot. 7 - Trasa Główna, km 14+00, jezdnia prawa (widok w stronę Wrocławia). Montaż ekranów akustycznych.

Fot. 8 - WN-18, w km 19+059,82. Betonowanie kap chodnikowych. Widok w stronę Wrocławia.

Fot. 9 - Trasa Główna, km 20+100 . Montaż prefabrykowanych wylotów kanalizacji deszczowej. Widok w stronę Wrocławia.

Fot. 10 - WN-20 w km 21+971,70. Formowanie i zagęszczanie nasypów stożków od strony Wrocławia.

Do góry.

Stan z dnia 11.03.2012.

Z poprawą warunków pogodowych Wykonawca zwiększa swój potencjał na budowie i rozpoczyna coraz większy asortyment robót.

Fot. 1 - WD-2 w km 1+255,25.Montaż zbrojenia kap chodnikowych wewnętrznych. Widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 2 - Trasa Główna, km 7+600, jezdnia lewa. Roboty ziemne przy budowie zbiorników retencyjnych. Widok w stronę Wrocławia.

Fot. 3 - Widok z WN-9 w km 8+571,17 na MOP Południe. Widok w stronę Wrocławia.

Fot. 4 - Trasa Główna, km 9+520,85. Widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 5 - Trasa Główna, km 11+200, MOP Michałowice (Północny). Widok na jego część z jezdni lewej.

Fot. 6 - Trasa Główna, km 14+300, montaż ekranów akustycznych przy jezdni prawej. Widok w stronę Wrocławia.

Fot. 7 - WD 14/15 w km 14+595,70. Montaż zbrojenia kap chodnikowych w pasie rozdziału. Widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 8 - WN-19 w km 21+157,15. Widok nawierzchni wiaduktu w stronę Jenkowic (Wrocławia).

Do góry.

Stan z dnia 04.03.2012.

Fot. 1 - Początek trasy w km 0+497,88. Widok na początek Kontraktu w stronę Wrocławia (w głębi AOW)

Fot. 2 - Jak na fot. 1, widok z tego samego miejsca (km 0+550) w kierunku Oleśnicy. W głębi budowa WD-2

Fot. 3 - Widok na budowę WD-2 (km 1+255,25) w kierunku Oleśnicy

Fot. 4 - Widok z WD-2 (km 1+255,25) w kierunku WD-3 w km 1+483

Fot. 5 - WD-3 w km 1+483,40, widok w kierunku Oleśnicy

Fot. 6 - Trasa Główna, km 2+000, widok w stronę Oleśnicy

Fot. 7 - Trasa Główna, km 2+800,widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-5 w km 2+838,31

Fot. 8 - Trasa Główna, km 4+200. Widok w stronę Oleśnicy na budowę WN-6 w km 4+237,96

Fot. 9 - Km 5+800, widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-7 w km 5+844,20

Fot. 10 - Trasa Główna, km 6+800, widok w stronę Oleśnicy

Fot. 11 - Trasa Główna, widok na budowę WD-8 w km 7+208,17

Fot. 12 - Trasa Główna, km 8+300, widok w stronę Oleśnicy na WN-9 w km 8+571,17

Fot. 13 - Widok z WN-9 w kierunku Oleśnicy. Węzeł Łozina, str. północna. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 14 - Widok z WN-9 na węzeł Łozina, widok w stronę Wrocławia (strona południowa)

Fot. 15 - Trasa Główna, km 9+000, widok w stronę Oleśnicy

Fot. 16 - Trasa Główna, km 9+450, widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-11 w km 9+520,85

Fot. 17 - Trasa Główna, km 10+000, widok w stronę Oleśnicy

Fot. 18 - Trasa Główna, km 10+800, widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-12 w km 10+952,51

Fot. 19 - Widok z WN-12 w kierunku Oleśnicy. Budowa MOP Michałowice, strona północna

Fot. 20 - Widok z WN-12 w km 10+952,51 na MOP Michałowice Południe. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 21 - Trasa Główna, km 12+000, widok w stronę Oleśnicy

Fot. 22 - Trasa Główna, km 13+100, widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-13 w km 13+187,03

Fot. 23 - Trasa Główna, km 14+300, widok w stronę Oleśnicy

Fot. 24 - WD 14/15 w km 14+595,70, widok w stronę Oleśnicy

Fot. 25 - Trasa Główna, km 15+600, widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-16 w km 15+666,10

Fot. 26 - Trasa Główna, km 16+700, widok w stronę Oleśnicy

Fot. 27 - Trasa Główna, km 17+200, widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-17 w km 17+278,65

Fot. 28 - Trasa Główna, km 18+300, widok w stronę Oleśnicy

Fot. 29 - Trasa Główna, km 18+970, widok w stronę Sycowa. W głębi WN-18 w km 19+059,82

Fot. 30 - Trasa Główna, km 20+000, widok w stronę Oleśnicy

Fot. 31 - Trasa Główna, km 21+100, widok w stronę Sycowa. W głębi WN-19 w km 21+157,15

Fot. 32 - Trasa Główna, km 21+400, widok w stronę Sycowa

Fot. 33 - Trasa Główna, km 21+800, widok w stronę Sycowa. W głębi WN-20 w km 21+971,70

Fot. 34 - Widok z WN-20 na koniec Etapu I (Węzeł Dąbrowa). Widok w stronę Sycowa

Fot. 35 - Koniec budowy Etapu I, km 22+593,31 (Węzeł Dąbrowa). Widok w kierunku Sycowa

Fot. 36 - Km 22+593,31, koniec budowy Etapu I (Węzeł Dąbrowa). Widok w stronę Wrocławia. W głębi WN-20

Do góry.