Stan z dnia 29.04.2012.

Fot. 1 - Widok na początek Kontraktu w km 0+497,88. Widok w stronę Wrocławia (w głębi AOW).

Fot. 2 - Jak fot. 1 - widok z tego samego miejsca (km 0+550) w drugą stronę (Oleśnicy). W głębi budowa WD-2.

Fot. 3 - Widok na budowę WD-2 w km 1+255,25. Widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 4 - Widok na WD-3 w km 1+483,40.

Fot. 5 - Trasa główna, km 2+000, widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 6 - Trasa główna, km 2+800, widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-5 w km 2+838,31.

Fot. 7 - Trasa główna, km 3+500, widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 8 - Km 4+200, widok w stronę Oleśnicy. W głębi budowa WN-6 w km 4+237,96.

Fot. 9 - Km 5+800,widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-7 w km 5+844,20.

Fot. 10 - Trasa główna, km 6+800, widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 11 - Trasa główna, widok w stronę Oleśnicy na WD-8 w km 7+208,17.

Fot. 12 - Trasa główna, km 8+400,widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-9 w km 8+571,17.

Fot. 13 - Widok z WN-9 w kierunku Oleśnicy. Węzeł Łozina, zjazdy z jezdni lewej (strona północna).

Fot. 14 - Widok z WN-9 na węzeł Łozina. Zjazdy przy jezdni prawej (strona południowa). Widok w kierunku Wrocławia.

Fot. 15 - Trasa główna, km 9+000, widok w kierunku Oleśnicy.

Fot. 16 - Trasa główna, km 9+450,widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-11 w km 9+520,85.

Fot. 17 - Trasa główna, km 10+000,widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 18 - Trasa główna, km 10+800, widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-12 w km 10+952,51.

Fot. 19 - Widok z W-12 w kierunku Oleśnicy. Budowa MOP Północ. Zjazdy na MOP z jezdni lewej.

Fot. 20 - Widok z WN-12 w km 10+952,51 na MOP Południe. Widok w stronę Wrocławia. Zjazdy z jezdni prawej.

Fot. 21 - Trasa główna, km 12+000, widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 22 - Trasa główna, km 13+100,widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-13 w km 13+187,03.

Fot. 23 - Trasa główna, km 14+300,widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 24 - WD 14/15 w km 14+595,70, widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 25 - Trasa główna, km 15+600,widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-16 w km 15+666,10.

Fot. 26 - Trasa główna, km 16+700,widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 27 - Trasa główna, km 17+200, widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-17 w km 17+278,65.

Fot. 28 - Trasa główna, km 18+300,widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 29 - Trasa główna, km 18+970,widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-18 w km 19+059,82.

Fot. 30 - Trasa główna, km 20+000, widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 31 - Trasa główna, km 21+080,widok w stronę Sycowa. W głębi WN-19 w km 21+157,15.

Fot. 32 - Trasa główna, km 21+400, widok w stronę Sycowa.

Fot. 33 - Trasa główna, km 21+900, widok w stronę Sycowa. Widok na WN-20 w km 21+971,70.

Fot. 34 - Widok z WN-20 na koniec Kontraktu, w kierunku Sycowa (Węzeł Dąbrowa).

Fot. 35 - Trasa główna, km 22+593,31, Węzeł Dąbrowa. Koniec budowy Odcinka I. Widok w stronę Sycowa.

Fot. 36 - Km 22+593,31, widok w stronę Wrocławia. Węzeł Dąbrowa. Z prawej S-8 z lewej DK nr 8. W głębi WN-20.

Do góry.

Stan z dnia 22.04.2012.

Fot. 1 - WD-2 w km 1+255, widok od strony jezdni lewej. Budowa komory przewiertowej dla uciąglenia rowów.

Fot. 2 - Widok z WN-5 w km 2+838 na trasę główną w kierunku Wrocławia.

Fot. 3 - WN-7 w km 5+844,20, widok z jezdni prawej w str. Wrocławia. Umacnianie stożków płytami betonowymi ażurowymi.

Fot. 4 - Budowa przepustu A-29 w ciągu drogi serwisowej DS. 9 (od strony jezdni lewej S-8 w km 7+208).

Fot. 5 - WN-11 w km 9+520,85. Wykonana izolacja z pap termozgrzewalnych.

Fot. 6 - WD 14/15 w km 14+595,70,widok w stronę Wrocławia (jezdnia prawa). Na obiekcie montaż zbrojenia i deskowań kap chodnikowych.

Fot. 7 - Km 15+650, rów pobocza jezdni prawej. Umacnianie skarp teokratą.

Fot. 8 - WN-16 w km 15+666, widok z jezdni prawej. Umacnianie stożka wiaduktu i dna rowu przy nasypie.

Fot. 9 - WN-17 w km 17+278,65, widok z jezdni lewej S-8. Układanie warstwy ochronnej na izolacji z asfaltu twardolanego.

Fot. 10 - WN-17, widok po ułożeniu warstwy ochronnej z asfaltu twardo lanego.

Do góry.

Stan z dnia 14.04.2012.

Fot. 1 - Widok na S-8 w kierunku Sycowa z WN-19 w km 21+971,70.

Fot. 2 - WN-19 w km 21+157,15. Widok w kierunku Oleśnicy. Wykonane wszystkie warstwy nawierzchni, poza nawierzchniami chodników ( z żywic epoksydowych) i oznakowaniem.

Fot. 3 - Jak fot. 2 - widok w kierunku Jenkowic.

Fot. 4 - WN-18 w km 19+059,82. Montaż bariero-poręczy.

Fot. 5 - WN-17 w km 17+278,65. Widok z jezdni lewej S-8. Wykonana warstwa podbudowy bitumicznej.

Fot. 6 - WN-17 - widok z jezdni prawej S-8. Wykonana warstwa podbudowy bitumiczna.

Fot. 7 - WD 14/15 w km 14+595,70, jezdnia prawa - widok w stronę Oleśnicy. Montaż zbrojenia i deskowań kapy chodnikowej wewnętrznej.

Fot. 8 - Widok na S-8 w kierunku Oleśnicy z WN-13 w km 13+197,03.

Fot. 9 - Widok na S-8 w kierunku Wrocławia z WN-13 w km 13+187,03.

Fot. 10 - Trasa główna, km 11+000 - widok w stronę Wrocławia. Montaż ekranów akustycznych.

Fot. 11 - Widok z WN-12 w km 10+952,51 na MOP Południe.

Fot. 12 - WN-12 w km 10+952,51 - widok od stronę jezdni lewej S-8 (Węzeł Łosice). Wykonywanie warstwy wiążącej.

Fot. 13 - WN-12, widok z jezdni prawej S-8. Czyszczenie podbudowy bitumicznej przed ułożeniem warstwy wiążącej z BA.

Fot. 14 - Droga powiatowa 1341 (przejazd Budziwojowice), widok z jezdni prawej S-8 (km ok. 9+600). Budowa ścieku monolitycznego.

Fot. 15 - Trasa główna, km 9+000 - widok w stronę Wrocławia. Formowanie rowu przydrożnego i umacnianie go płytami bet. ażurowymi.

Fot. 16 - Widok z WN-9 w km 8+571,17, w kierunku Oleśnicy. Węzeł Łozina.

Fot. 17 - WN-9 w km 8+571,17, widok od strony jezdni lewej S-8. GWN (górna warstwa nasypu). Formowanie poboczy nasypów.

Fot. 18 - WN-7 w km 5+844,20 - widok z jezdni prawej S-8. Całkowicie wykonana podbudowa bitumiczna.

Fot. 19 - WN-7 widok z jezdni prawej S-8. Wykonana podbudowa bitumiczna.

Fot. 20 - Widok na S-8 z WN-5 w km 2+838,31 w kierunku Wrocławia.

Fot. 21 - Nasypy do WN-5 od strony jezdni lewej.

Fot. 22 - Trasa główna, km 3+100, jezdnia prawa - widok w stronę Oleśnicy. Humusowanie poboczy nasypów.

Do góry.

Stan z dnia 08.04.2012.

Fot. 1 - Widok na początek Kontraktu w km 0+497,88. Widok w stronę Wrocławia (w głębi AOW).

Fot. 2 - Jak fot. 1 - widok z tego samego miejsca (km 0+550) w drugą stronę (Oleśnicy). W głębi WD-2.

Fot. 3 - Widok na budowę WD-2 w km 1+255,25. Widok w stronę Oleśnicy. Kilometraż rosnący od początku Kontraktu w km 0+497,88 w stronę Oleśnicy do km 22+593,31.

Fot. 4 - Widok z WD-2 w km 1+255,25 w stronę WD-3 w km 1+483,40.

Fot. 5 - Widok na WD-3 w km 1+483,40.

Fot. 6 - WD-3 w km 1+483,40. Widok na nasypy przy wiadukcie od strony południowej.

Fot. 7 - Trasa główna, km 2+000 - widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 8 - Trasa główna, km 2+800 - widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-5 w km 2+838,31.

Fot. 9 - Trasa główna, km 3+500 - widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 10 - Km 4+200 - widok w stronę Oleśnicy. Widok na budowę WN-6 w km 4+237,96.

Fot. 11 - Km 5+800 - widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-7 w km 5+844,20.

Fot. 12 - Trasa główna, km 6+800 - widok w str. Oleśnicy

Fot. 13 - Trasa główna - widok w stronę Oleśnicy. Widok na WD-8 w km 7+208,17.

Fot. 14 - Trasa główna, km 8+400 - widok w stronę Oleśnicy ( na WN-9 w km 8+571,17).

Fot. 15 - Widok z WN-9 w kierunku Oleśnicy. Węzeł Łozina, strona północna.

Fot. 16 - Widok z WN-9 na Węzeł Łozina, strona południowa. Widok w kierunku Wrocławia.

Fot. 17 - Trasa główna, km 9+000 - widok w kierunku Oleśnicy.

Fot. 18 - Trasa główna, km 9+450 w stronę Oleśnicy. W głębi WN-11 w km 9+520,85.

Fot. 19 - Trasa główna, km 10+000 - widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 20 - Trasa główna, km 10+800 - widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-12 w km 10+952,51.

Fot. 21 - Widok z WN-12 na MOP Północny. Widok w kierunku Oleśnicy.

Fot. 22 - Budowa ścieku monolitycznego na MOP Północ. Widok na wieś Michałowice.

Fot. 23 - Widok z WN-12 w km 10+952,51 na MOP Południe. Widok w stronę Wrocławia.

Fot. 24 - Trasa główna, km 12+000 - widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 25 - Trasa główna, km 13+100 - widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-13 w km 13+187,03.

Fot. 26 - Trasa główna, km 14+300 - widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 27 - WD 14/14 w km 14+595,70 - widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 28 - WD 14/15 w km 14+595,70 - widok na wiadukt od strony północnej, w kierunku Oleśnicy.

Fot. 29 - Trasa główna, km 15+600 - widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-16 w km 15+666,10.

Fot. 30 - Trasa główna, km 16+700 - widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 31 - Trasa główna, km 17+200 - widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-17 w km 17+278,65.

Fot. 32 - Trasa główna, km 18+300 - widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 33 - Trasa główna, km 18+970 - widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-18 w km 19+059,82.

Fot. 34 - Trasa główna, km 20+000 - widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 35 - Trasa główna, km 21+100 - widok w stronę Sycowa. W głębi WN-19 w km 21+157,15.

Fot. 36 - Trasa główna, km 21+400 - widok w stronę Sycowa. W głębi WN-20 w km 21+971,70.

Fot. 37 - Trasa główna, km 21+900 - widok na WN-20.

Fot. 38 - Widok z WN-20 na koniec Kontraktu, w kierunku Sycowa (na Węzeł Dąbrowa).

Fot. 39 - Trasa główna, km 22+593,31, Węzeł Dąbrowa. Koniec budowy Etapu I. Widok w stronę Sycowa.

Fot. 40 - Trasa główna, km 22+593,31 - koniec Etapu I. Widok w stronę Wrocławia.

Do góry.

Stan z dnia 01.04.2012.

Warunki pogodowe na budowie są coraz lepsze.

Wykonawca mobilizuje coraz więcej pracowników i sprzętu i prowadzi roboty we wszystkich asortymentach.

W ostatnich dniach prowadzony był przegląd budowy pod kątem ochrony środowiska i migracji żab.

Wykonawca jest przygotowany do wiosennej migracji płazów.

Obserwacje herpetologa potwierdzają, że miejscami został już złożony skrzek.

Fot. 1 - WD-2 w km 1+255,25. Zasypywanie komory przewiertowej po stronie prawej wiaduktu.

Fot. 2 - Widok z WN-5 w km 2+838,31 na trasę główną w kierunku Wrocławia.

Fot. 3 - Widok z WN-9 w km 8+571,17 na MOP Południowy. Widok w stronę Wrocławia.

Fot. 4 - WN-11 w km 9+520,85. Montaż barier energochłonnych.

Fot. 5 - Widok z WN-12 w km 10+952,51 w kierunku Oleśnicy. Węzeł Łozina.

Fot. 6 - Trasa Główna - km 13+000 - widok w stronę Wrocławia. Montaż ekranów akustycznych przy jezdni lewej.

Fot. 7 - WD 14/15 w km 14+595,70 - widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 8 - Trasa Główna - km 15+000 - widok w stronę WN-16 w km 15+666,10. Umacnianie skarp rowu geokratą po stronie jezdni lewej.

Fot. 9 - WN-17 w km 17+278,65 - widok w strone Wrocławia. Montaż desek gzymsowych na skrzydełkach mostu.

Fot. 10 - WN-17 - widok góry wiaduktu. Montaż zbrojenia chodników na skrzydełkach wiaduktu.

Fot. 11 - Widok z WN-19 w km 21+157,15 na koniec Etapu I - w kierunku Sycowa.

Fot. 12 - WN-20 w km 21+971,70 - widok w kierunku Sycowa.

Do góry.