Stan z dnia 27.05.2012.

Fot. 1 - Obrukowanie stożka wiaduktu WN-12 w km 10+952,51. Widok z jezdni prawej w kier. północnym - 22.05.2012 r.

Fot. 2 - Jak wyżej, widok zjazdu z tego samego wiaduktu w stronę Łoziny (w kierunku północnym)

Fot. 3 - Widok z WN-12 w km 10+952,51 na MOP Michałowice Południe (widok w kierunku Wrocławia) - 22.05.2012 r.

Fot. 4 - Km 5+400. Widok w stronę WN-7 w km 5+844,20 - 22.05.2012 r.

Fot. 5 - WN-7 w km5+844,20, widok w stronę Bukowiny. Układanie izolacji ustroju nośnego z pap termozgrzewalnych - 22.05.2012 r.

Fot. 6 - Widok na trasę główną, w kierunku Wrocławia z WN-7 w km 5+844,20 - 22.05.2012 r.

Fot. 7 - WN-7 w km 5+844,20, widok w kierunku południowym. Montaż barier energochłonnych - 22.05.2012 r.

Fot. 8 - Widok z WN-12 w km 10+952,51, w stronę Oleśnicy. Widok na MOP Michałowice Północ.

Fot. 9 - Widok z WN-12 w km 10+952,51, w stronę Wrocławia. MOP Michałowice Południowy

Fot. 10 - WN-9 w km 8+571,17. Montaż zbrojenia płyt przejściowych

Fot. 11 - TG, km 12+750 jezdnia prawa. Układanie warstwy ścieralnej. Widok w stronę Wrocławia.

Fot. 12 - WN-16 w km 15+666,10. Zabezpieczenie antykorozyjne korozyjne betonu wiaduktu

Do góry.

Stan z dnia 20.05.2012.

Fot. 1 - WN-5 Kosmetyka obiektu. W głębi montaż ekranów akustycznych

Fot. 2 - Widok na WN-6 w km 4+237,96 w kierunku Wrocławia. Umacnianie stożków płytami bet. ażurowymi

Fot. 3 - Widok ogólny na WN-7 w km 5+844,20 w kierunku Wrocławia

Fot. 4 - Widok z WD-8 w km 7+208,17 na trasę główną w kierunku Oleśnicy

Fot. 5 - Widok na WN-9 w km 8+571,17 w kierunku Wrocławia. Umacnianie stożków płytami betonowymi ażurowymi

Fot. 6 - Widok z WN-12 w km 10+952,51 na trasę główną w kierunku Oleśnicy

Fot. 7 - Widok z WN-12 w km 10+952,51 w kierunku Wrocławia. MOP Michałowice Południowy

Fot. 8 - WN-12 w km 10+952,51. Spód obiektu i przyczółek po zabezpieczeniu powierzchni betonu powłokami malarskimi antykorozyjnymi. Skarpy rowów umocnione geokratą.

Fot. 9 - WN-13 w km 13+187,03, widok w stronę Wrocławia. Kosmetyka obiektu

Fot. 10 - WD 14/15 w km 14+595,70. Betonowanie kapy chodnikowej na ustroju nośnym. Jezdnia lewa

Fot. 11 - WD 14/15 w km 14+595,70, widok w stronę Oleśnicy. Montaż desek gzymsowych jezdni prawej

Fot. 12 - WN-18 w km 19+059,82. Układanie warstwy ścieralnej z SMA na wiadukcie

Fot. 13 - WN-20 w km 21+971,70. Widok z wiaduktu na koniec Etapu I (Węzeł Dąbrowa)

Fot. 14 - WN-20 w km 21+971,70. Deskowania i zbrojenia skrzydełek

Do góry.

Stan z dnia 13.05.2012.

Fot. 1 - WN-5 w km 2+838,31, widok w stronę Oleśnicy. Przygotowanie kap chodnikowych do betonowania.

Fot. 2 - TG, km 3+000,widok w stronę Oleśnicy. Układanie warstwy ścieralnej z SMA, jezdnia prawa.

Fot. 3 - WN-7 w km 5+844,20. Montaż balustrad na obiekcie. Widok w stronę Bukowiny

Fot. 4 - Formowanie nasypów na dojeździe do WN-11 w km 9+520,86.Widok w stronę m. Budziwojowice

Fot. 5 - WN-12 w km 10+952,51, widok w stronę Łosic. Formowanie nasypów na dojazdach.

Fot. 6 - WN-13 w km 13+187,03. Kosmetyka obiektu – przygotowanie do malowania

Fot. 7 - WN-17 w km 17+278,65. Spoinowanie desek gzymsowych

Fot. 8 - WN-18 w km 19+059,82. Przygotowanie powierzchni betonowych do malowania (zabezpieczenia antykorozyjnego betonu)

Fot. 9 - WN-20 w km 21+971,70, widok w stronę Sycowa. Montaż dylatacji modułowych

Do góry.

Stan z dnia 04.05.2012.

Zdjęcia wykonane w dniu 27.04.2012 r. podczas przelotu nad realizowaną trasą S-8

Fot. 1 - Początek Kontraktu - węzeł Pawłowice

Fot. 2 - Początek Kontraktu - węzeł Pawłowice

Fot. 3 - km ok. 1,00

Fot. 4 - WD-2 w km 1+255,25

Fot. 5 - WD-2 i WD-3

Fot. 6 - WD-2 i WD-3

Fot. 7 - WD-3 w km 1+483,40

Fot. 8 - km ok. 2,00

Fot. 9 - PE-4 i WN-5 w km 2+703,89

Fot. 10 - km 3,00 ÷ 4,00

Fot. 11 - WN-6 w km 4+237,96

Fot. 12 - km ok 5,00

Fot. 13 - WN-7 w km 5+844,20

Fot. 14 - km 6,00 ÷ 7,00

Fot. 15 - WD-8 w km 7+208,17

Fot. 16 - km ok. 8,00

Fot. 17 - km 16,00 - 17,00

Fot. 18 - Węzeł Łozina; WN-9 w km 8+571,17

Fot. 19 - km ok. 9,00

Fot. 20 - WN-11 w km 9+520,85

Fot. 21 - km 10,00 ÷ 11,00

Fot. 22 - MOP Michałowice; WN-12 w km 10+952,51

Fot. 23 - km 12,00 - 13,00

Fot. 24 - WN-13 w km 13+187,03

Fot. 25 - km ok. 14,00

Fot. 26 - WD-14 15 w km 14+595,70

Fot. 27 - WN-16 w km 15+666,10

Fot. 28 - WN-17 w km 17+278,65

Fot. 29 - km 18,00 ÷ 19,00

Fot. 30 - WN-19 w km 21+157,15

Fot. 31 - km 20,00 ÷ 21,00

Fot. 32 - WN-19 w km 21+157,15

Fot. 33 - WN-20 w km 21+971,70

Fot. 34 - WN-20 w km 21+971,70

Fot. 35 - koniec Kontraktu i WN-20 w km 21+971,70

Fot. 36 - koniec Kontraktu i WN-20 w km 21+971,70

Fot. 37 - Węzeł Dąbrowa

Do góry.