Stan z dnia 29.07.2012.

Fot. 1 - Trasa główna, km 0+600. Początek Kontraktu. W głębi AOW.

Fot. 2 - WN-7 w km 5+844,20. Widok w kierunku północnym.

Fot. 3 - Układanie w-wy ścieralnej na dojeździe do WN-9 w km 8+571,17. Widok w stronę południową.

Fot. 4 - Malowanie ekranów akustycznych – km 9+050 – 25.07.2012 r.

Fot. 5 - Trasa główna, km 10+400 Widok w kierunku Wrocławia, jezdnia prawa. Układanie warstwy ścieralnej z SMA

Fot. 6 - Trasa główna, km 10+900. Widok w kierunku Oleśnicy, jezdnia lewa. Ułożona warstwa ścieralna z SMA

Fot. 7 - Trasa główna, km 10+950. Układanie warstwy SMA, pod wiaduktem WN-12 na jezdni lewej. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 8 - Widok z WN-12 w km 10+952,51 na MOP Południe. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 9 - Trasa główna. Przepust A-56 w km 11+233,80. Widok w stroną północną

Fot. 10 - Trasa główna, km 11+900. Zmontowane ekrany przezierne z furtką ewakuacyjną przy jezdni prawej

Fot. 11 - WD 14/15 w km 14+595,70. Wykonywanie nawierzchni chodników z żywic epoksydowych

Fot. 12 - WN-19 w km 21+157,15. Widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 13 - Trasa główna, km 21+500, jezdnia prawa, widok w str. Oleśnicy. Układanie warstwy ścieralnej SMA.

Fot. 14 - Trasa główna, km 21+700. Montaż ekranów przeziernych przy jezdni lewej. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 15 - WN-20 w km 21+971,70. Układanie warstwy ścieralnej z SMA na wiadukcie

Fot. 16 - Łącznica WN-20 – koniec Kontraktu – 28.07.2012 r.

Do góry.

Stan z dnia 22.07.2012.

Fot. 1 - Trasa główna - km 2+200, jezdnia lewa. Widok w kierunku Oleśnicy.

Fot. 2 - Trasa główna - km 11+000, jezdnia lewa. Widok w kierunku Oleśnicy.

Fot. 3 - Trasa główna - km 14+000, widok w kierunku Oleśnicy.

Fot. 4 - WD 14/15 w km 14+ 595,70, jezdnia prawa. Widok w kierunku Oleśnicy.

Fot. 5 - Widok na WN-16 w km 15+666,10, w kierunku Wrocławia.

Fot. 6 - Trasa główna. Widok z WN-17 w km 17+278,65 w kierunku Oleśnicy.

Fot. 7 - WN-17 w km 17+278,65, widok w kierunku północnym.

Fot. 8 - Trasa główna - km 21+900, jezdnia lewa. Widok w kierunku Wrocławia.

Do góry.

Stan z dnia 15.07.2012.

Fot. 1 - WN-11 w km 9+520,85. Widok od spodu wiaduktu w kierunku północnym.

Fot. 2 - TG, km 9+000. Widok w kierunku Oleśnicy. Malowanie ekranów akustycznych

Fot. 3 - Widok z WN-6 w km 4+237,96 na TG w stronę Wrocławia

Fot. 4 - WN-17 w km 17+278,65, widok w kierunku północnym. Spoinowanie desek gzymsowych

Fot. 5 - WN-18 w km 19+059,2, widok w kierunku północnym

Fot. 6 - TG, km 14+390 do 14+910. Układanie warstwy ścieralnej na jezdni prawej. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 7 - WN-5 w km 2+838,31, widok w kierunku Wrocławia

Fot. 8 - TG, km 0+995 do 1+800, jezdnia lewa. Układanie warstwy ścieralnej z SMA. Widok w kierunku Wrocławia

Do góry.

Stan z dnia 08.07.2012.

Fot. 1 - S-8 Odcinek I. Widok na początek kontraktu w km 0+497.88. Widok w stronę Wrocławia (w głębi AOW)

Fot. 2 - Jak wyżej widok z tego samego miejsca (km0+500) w druga stronę (Oleśnicy). W głębi budowa WD-2

Fot. 3 - Widok na budowę WD-2 w km 1+255,25. Widok w stronę Oleśnicy (zgodnie z kilometrażem drogi). Kilometraż rosnący w stronę Oleśnicy do km 22+593,31.

Fot. 4 - Widok z WD-2 w km 1+255,25 w kierunku Wrocławia

Fot. 5 - Widok z WD-2 w km 1+255,25, w stronę WD-3 w km 1+483,40.

Fot. 6 - Widok z WD-3 w km 1+483,40.

Fot. 7 - Trasa główna, km 2+000, widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 8 - Trasa główna, km 2+800, widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-5 w km 2+838,31.

Fot. 9 - Trasa główna, km 3+500, widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 10 - Trasa główna, km 4+200, widok w stronę Oleśnicy. Widok na budowę WN-6 w km 4+237,96.

Fot. 11 - Trasa główna, km 5+800, widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-7 w km 5+844,20.

Fot. 12 - Trasa główna, km 6+800, widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 13 - Trasa główna, widok na WD-8 w km 7+207,17 w stronę Oleśnicy.

Fot. 14 - Trasa główna, 8+400 widok w stronę Oleśnicy (na WN-9 w km 8+571,17).

Fot. 15 - Widok z WN-9 w kierunku Oleśnicy. Węzeł Łozina, zjazdy przy jezdni lewej (strona północna)

Fot. 16 - Widok z WN-9 na węzeł Łozina, zjazdy przy jezdni prawej (strona południowa). Widok w kierunku Wrocławia.

Fot. 17 - Trasa główna, km 9+000, widok w kierunku Oleśnicy.

Fot. 18 - Trasa główna, widok w kierunku Oleśnicy. W głębi WN-11 w km 9+520,85.

Fot. 19 - Trasa główna, km 10+100 widok w kierunku Oleśnicy.

Fot. 20 - Trasa główna, km 10+800 widok w kierunku Oleśnicy. W głębi WN-12 w km 10+952,51.

Fot. 21 - Widok z WN-12 w kierunku Oleśnicy. Budowa MOP Północ. Zjazdy na MOP z jezdni lewej (z kierunku Oleśnicy).

Fot. 22 - Widok z WN-12 w km 10+952,51, na MOP Południe. Widok w stronę Wrocławia. Zjazd z jezdni prawej od strony Wrocławia.

Fot. 23 - Trasa główna, km 12+000 widok w kierunku Oleśnicy.

Fot. 24 - Trasa główna, km 12+000, widok w kierunku Oleśnicy. W głębi WN-13 w km 13+187,03.

Fot. 25 - Trasa główna, km 14+300 widok w kierunku Oleśnicy.

Fot. 26 - WD 14/15 w km 14+595,70. Montaż ekranów akustycznych na jezdni prawej. Widok w kierunku Oleśnicy

Fot. 27 - Widok w kierunku Oleśnicy na WD 14/15 w km 14+595,70.

Fot. 28 - Trasa główna, km 15+600 widok w kierunku Oleśnicy. W głębi WN-16 w km 15+666,10.

Fot. 29 - Trasa główna, km 16+700 widok w kierunku Oleśnicy.

Fot. 30 - Trasa główna, km 17+200 widok w kierunku Oleśnicy. W głębi WN- 17 w km 17+278,65.

Fot. 31 - Trasa główna, km 18+300 widok w kierunku Oleśnicy.

Fot. 32 - Trasa główna, km 18+970 widok w kierunku Oleśnicy. W głębi WN-18 w km 19+059,82.

Fot. 33 - Trasa główna, km 20+000 widok w kierunku Oleśnicy.

Fot. 34 - Trasa główna, km 21+080, widok w kierunku Oleśnicy. W głębi WN-19 w km 21+157,15.

Fot. 35 - Trasa główna, km 21+400 widok w stronę Sycowa.

Fot. 36 - Trasa główna, km 21+800 widok w stronę Sycowa. Widok na WN-20 w km 21+971,70.

Fot. 37 - Widok z WN-20 na koniec Kontraktu (w kierunku Sycowa na Węzeł Dąbrowa).

Fot. 38 - Trasa główna, km 22+593,31, Węzeł Dąbrowa. Koniec budowy odcinka I. Widok w kierunku Sycowa.

Fot. 39 - Km 22+593,31, widok w stronę Wrocławia. Węzeł Dąbrowa. Z prawej S-8, z lewej DK-4, w głębi WN-20.

Do góry.

Stan z dnia 01.07.2012.

Fot. 1 - Widok z WD-2 w km 1+255,25 w kierunku Wrocławia

Fot. 2 - Widok w kierunku Oleśnicy na WN-6 w km 4+237,96

Fot. 3 - Widok z WN-6 w km 4+237,96 w kierunku Wrocławia

Fot. 4 - Trasa główna, km 7+800, jezdnia lewa. Układanie warstwy ścieralnej z SMA. Widok w kierunku Oleśnicy

Fot. 5 - Widok na MOP Michałowice Północny w km 10+900

Fot. 6 - Widok z WN-12 w km 10+952,51 na MOP Michałowice Południowy. Widok w stronę Wrocławia.

Fot. 7 - Widok na jezdnię prawą w km 11+200. Widok w kierunku Oleśnicy. Panele pod ekrany przezierne.

Fot. 8 - Trasa główna, km 11+250 . Zamontowane ekrany akustyczne przezierne.

Fot. 9 - Trasa główna i drogi serwisowe widziane z WN-13 w km 13+187,03 . Widok w kierunku Oleśnicy

Fot. 10 - WD 14/15 w km 14+595,70. Montaż ekranów akustycznych na jezdni prawej. Widok w kierunku Oleśnicy

Fot. 11 - Trasa główna w km 15+100, jezdnia lewa Układanie warstwy ścieralnej z SMA. Widok w kierunku Oleśnicy

Do góry.