Stan z dnia 26.08.2012.

Fot. 1 - 20.08.2012r. Zbiornik ZR-36 przed WN-11 w km 9+520,85 po str. jezdni lewej

Fot. 2 - 21.08.2012r. Trasa główna, km 9+300, jezdnia prawa. Widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-11 w km 9+520,85

Fot. 3 - 23.08.2012r. Widok z WN-12 w km 10+952,51 na MOP Michałowice Południowy. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 4 - 23.08.2012r. Widok z WN-12 w km 10+952,51 na MOP Michałowice Północny. Widok w stronę Oleśnicy

Do góry.

Stan z dnia 19.08.2012.

Fot. 1 - Trasa główna, km 21+000, jezdnia prawa, widok w str. Wrocławia. Układanie warstwy ścieralnej z SMA

Fot. 2 - Trasa główna, km 18+100, widok od str. jezdni lewej. Budowa ogrodzenia drogi S-8

Fot. 3 - Ruch „publiczny” po łącznicy ŁOD i przez WN-20 w km 21+971,70

Fot. 4 - Ruch „publiczny” po łącznicy ŁOD i przez WN-20 w km 21+971,70

Fot. 5 - Trasa główna, km 16+300, widok w stronę Oleśnicy

Fot. 6 - WN-16 w km 15+666,10. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 7 - WD 14/15 w km 14+595,70

Fot. 8 - WD 14/15 w km 14+595,70, jezdnia lewa, widok w stronę Oleśnicy

Fot. 9 - WD 14/15 w km 14+595,70

Fot. 10 - Trasa główna, km 14+100, jezdnia prawa. Widok w str. Wrocławia. Wykonywanie opaski betonowej zapobiegającej rozmywaniu poboczy.

Fot. 11 - Trasa główna, km 14+100, widok w stronę Oleśnicy

Fot. 12 - WN-12 w km 10+952,51

Do góry.

Stan z dnia 05.08.2012.

Fot. 1 - Widok na początek kontraktu w km 0+497.88. Widok w stronę Wrocławia (w głębi AOW)

Fot. 2 - Jak fot. 1 - widok z tego samego miejsca (km0+500) w drugą stronę (Oleśnicy). W głębi budowa WD-2

Fot. 3 - Widok na budowę WD-2 w km 1+255,25. Widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 4 - Widok z WD-2 w km 1+255,25, w stronę WD-3 w km 1+483,40.

Fot. 5 - Widok na WD-3 w km 1+483,40.

Fot. 6 - Trasa główna, km 2+000, widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 7 - Trasa główna, km 2+800, widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-5 w km 2+838,31.

Fot. 8 - Trasa główna, km 3+500, widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 9 - Trasa główna, km 4+200, widok w stronę Oleśnicy. Widok na budowę WN-6 w km 4+237,97.

Fot. 10 - Trasa główna, km 5+800, widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-7 w km 5+844,20.

Fot. 11 - Trasa główna, km 6+800, widok w stronę Oleśnicy.

Fot. 12 - Trasa główna, widok na WD-8 w km 7+207,17 w stronę Oleśnicy.

Fot. 13 - Trasa główna, km 8+000, jezdnia prawa. Widok w stronę Oleśnicy. Układanie warstwy ścieralnej z SMA.

Fot. 14 - Trasa główna, 8+400 widok w stronę Oleśnicy (na WN-9 w km 8+571,17).

Fot. 15 - Widok z WN-9 w kierunku Oleśnicy. Węzeł Łozina, zjazdy przy jezdni lewej (strona północna).

Fot. 16 - Widok z WN-9 na węzeł Łozina, zjazdy przy jezdni prawej (strona południowa). Widok w kierunku Wrocławia.

Fot. 17 - Trasa główna, km 9+000, widok w kierunku Oleśnicy.

Fot. 18 - Trasa główna, widok w kierunku Oleśnicy. W głębi WN-11 w km 9+520,85.

Fot. 19 - Trasa główna, km 10+100 widok w kierunku Oleśnicy.

Fot. 20 - Trasa główna, km 10+800 widok w kierunku Oleśnicy. W głębi WN-12 w km 10+952,51.

Fot. 21 - Widok z WN-12 w kierunku Oleśnicy. Budowa MOP Północ. Zjazdy na MOP z jezdni lewej (z kierunku Oleśnicy).

Fot. 22 - Widok z WN-12 w km 10+952,51, na MOP Południe. Widok w stronę Wrocławia. Zjazd z jezdni prawej od strony Wrocławia.

Fot. 23 - Trasa główna, km 12+000 widok w kierunku Oleśnicy.

Fot. 24 - Trasa główna, km 12+000,widok w kierunku Oleśnicy. W głębi WN-13 w km 13+187,03.

Fot. 25 - Trasa główna, km 14+300 widok w kierunku Oleśnicy.

Fot. 26 - Widok w kierunku Oleśnicy na WD 14/15 w km 14+595,70.

Fot. 27 - Trasa główna, km 15+600 widok w kierunku Oleśnicy. W głębi WN-16 w km 15+666,10.

Fot. 28 - Trasa główna, km 16+700 widok w kierunku Oleśnicy.

Fot. 29 - Trasa główna, km 17+200 widok w kierunku Oleśnicy. W głębi WN- 17 w km 17+278,65.

Fot. 30 - Trasa główna, km 18+300 widok w kierunku Oleśnicy.

Fot. 31 - Trasa główna, km 18+970 widok w kierunku Oleśnicy. W głębi WN-18 w km 19+059,82.

Fot. 32 - Trasa główna, km 20+000 widok w kierunku Oleśnicy.

Fot. 33 - Trasa główna, km 21+080, widok w kierunku Oleśnicy. W głębi WN-19 w km 21+157,15.

Fot. 34 - Trasa główna, km 21+400 widok w stronę Sycowa.

Fot. 35 - Trasa główna, km 21+800 widok w stronę Sycowa. Widok na WN-20 w km 21+971,70.

Fot. 36 - Widok z WN-20 na koniec Kontraktu (w kierunku Sycowa na Węzeł Dąbrowa).

Fot. 37 - WN-20 w km 21+971,70, widok w stronę Sycowa. Próbne obciążenie wiadukt.

Fot. 38 - Trasa główna, km 22+593,31, Węzeł Dąbrowa. Koniec budowy odcinka I. Widok w kierunku Sycowa.

Fot. 39 - Km 22+593,31, widok w stronę Wrocławia. Węzeł Dąbrowa. Z prawej S-8, z lewej dawna S-8b (Obwodnica Oleśnicy).

Do góry.