Stan z dnia 23.09.2012.

Fot. 1 - Trasa główna, km 0+700, widok w stronę Sycowa. W km 0+497 koniec Kontraktu

Fot. 2 - Trasa główna km 3+500, widok w stronę Wrocławia

Fot. 3 - WN-7 w km 5+844,20, widok w stronę Wrocławia

Fot. 4 - WD-8 w km 7+208,17, widok w stronę Wrocławia

Fot. 5 - Trasa główna km 8+300, widok w stronę Wrocławia

Fot. 6 - WN-9 w km 8+571,71, widok w stronę Wrocławia

Fot. 7 - WN-11 w km 9+520,85, widok w stronę Wrocławia

Fot. 8 - Trasa główna, km 11+200 widok w stronę Wrocławia. Zjazd na MOP Michałowice Północ

Fot. 9 - Trasa główna, widok z WN-13 w km 13+187,03, w stronę Oleśnicy

Fot. 10 - WD 14/15 w km 14+667,02, widok w stronę Wrocławia

Fot. 11 - Trasa główna, km 15+666,12, widok w stronę Oleśnicy

Fot. 12 - Km 15+600, WN-16, widok w stronę Wrocławia

Fot. 13 - Km 17+200, widok na WN-17 w stronę Wrocławia

Fot. 14 - Trasa główna, km 17+900, widok w stronę Oleśnicy

Fot. 15 - Trasa główna, km 20+200, widok w stronę Oleśnicy

Fot. 16 - WN-20 w km 21+971,90, widok w stronę Sycowa

Do góry.

Stan z dnia 20.09.2012.

ZDJĘCIA Z LOTU Z DNIA 14.09.2012 r.

Fot. 1 - Węzeł Pawłowice – początek Kontraktu

Fot. 2 - km ok. 1+000

Fot. 3 - WD-2 w km 1+255,25 i WD-3 w km 1+483,40

Fot. 4 - WD-2 w km 1+255,25 i WD-3 w km 1+483,40

Fot. 5 - km ok. 2+000

Fot. 6 - WN-5 w km 2+703,89

Fot. 7 - km ok. 3+000 ÷ 4+000

Fot. 8 - WN-6 w km 4+237,96

Fot. 9 - km ok. 5+000

Fot. 10 - WN-7 w km 5+844,20

Fot. 11 - km ok. 6+000 ÷ 7+000

Fot. 12 - WD-8 w km 7+208,17

Fot. 13 - km ok. 8+000

Fot. 14 - Węzeł Łozina – WN-9 w km 8+571,17

Fot. 15 - km ok. 9+000

Fot. 16 - WN-11 w km 9+520,85

Fot. 17 - km ok. 10+000 ÷ 11+000

Fot. 18 - MOP MICHAŁOWICE + WN-12 w km 10+952,51

Fot. 19 - MOP MICHAŁOWICE + WN-12 w km 10+952,51

Fot. 20 - km ok. 12+000 ÷ 13+000

Fot. 21 - WN-13 w km 13+187,03

Fot. 22 - km ok. 14+000

Fot. 23 - WD-14/15 w km 14+595,70

Fot. 24 - km ok. 15+000

Fot. 25 - WN-16 w km 15+666,10

Fot. 26 - km ok. 16+000 ÷ 17+000

Fot. 27 - WN-17 w km 17+278,65

Fot. 28 - km ok. 18+000 ÷ 19+000

Fot. 29 - WN-18 w km 19+059,81

Fot. 30 - km ok. 20+000 ÷ 21+000

Fot. 31 - WN-19 w km 21+157,15

Fot. 32 - WN-20 w km 21+971,70

Fot. 33 - WN-20 w km 21+971,70

Fot. 34 - Węzeł Dąbrowa – koniec Kontraktu

Fot. 35 - Węzeł Dąbrowa – koniec Kontraktu

Do góry.

Stan z dnia 16.09.2012.

Fot. 1 - Trasa główna km 2+200, widok w stronę Oleśnicy

Fot. 2 - Trasa główna km 3+500, widok w stronę Oleśnicy

Fot. 3 - Trasa główna km 4+800, widok w stronę Oleśnicy

Fot. 4 - Trasa główna km 8+100, widok w stronę Oleśnicy

Fot. 5 - Przejazd nad S-8 w km 8+571,17 wiaduktem WN-9. Widok w stronę południową

Fot. 6 - Trasa główna km 9+100, widok w stronę Oleśnicy. W głębi WN-11 w km 9+520,85

Fot. 7 - Widok na trasę główną w stronę Oleśnicy z WN-12 w km 10+952,51

Fot. 8 - Widok na trasę główną w stronę Wrocławia z WN-12 w km 10+952,51

Fot. 9 - Trasa główna km 11+600, widok w stronę Oleśnicy

Fot. 10 - WN-13 w km 13+187,03, widok w stronę Wrocławia

Fot. 11 - Trasa główna km 13+700, widok w stronę Wrocławia

Fot. 12 - WN-16 w km 15+666,10, widok w stronę Wrocławia

Do góry.

Stan z dnia 09.09.2012.

Fot. 1 - TG (trasa główna), km 1+300. Widok na WD-2 w km 1+255,25, jezdnia lewa. Widok w kierunku Wrocławia

Fot. 2 - TG, widok z WN-5 w km 2+838,31, w kierunku Wrocławia

Fot. 3 - WN-5 w km 2+838,31, widok w kierunku Wrocławia

Fot. 4 - TG, widok z WN-6 w km 4+237,96, w kierunku Wrocławia

Fot. 5 - WN-7 w km 5+844,20

Fot. 6 - WD-8 w km 7+208,17, widok w kierunku Oleśnicy

Fot. 7 - WN-9 w km 8+571,17. Widok w kierunku Oleśnicy

Fot. 8 - TG, km 8+900, widok w kierunku Wrocławia

Fot. 9 - Wyjazd z MOP Północnego w km 10+900, w kierunku Wrocławia. W głębi WN-12 w km 10+952,51

Fot. 10 - TG, km 13+050, widok w kierunku Wrocławia. W głębi WN-13 w km 13+187,03

Fot. 11 - Widok na WD 14/15 w km 14+595,70, w kierunku Oleśnicy

Fot. 12 - Widok na WD 14/15 w km 14+595,70

Fot. 13 - Widok na WD 14/15 w km 14+595,70

Fot. 14 - Widok na WD 14/15 w km 14+595,70

Do góry.

Stan z dnia 02.09.2012.

Wykonawca kończy wszystkie zakresy robót i przygotowuje inwestycję do oddania do użytkowania.

Trwają odbiory zakończonych odcinków robót oraz kompletowanie i sprawdzanie dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej.

Fot. 1 - WN-16 w km 15+666,12, jezdnia prawa. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 2 - WD 14/15 w km 14+667,02, jezdnia lewa. Widok w stronę Wrocławia. Po prawej ekrany przeciwolśnieniowe

Fot. 3 - Trasa główna, km 14+100 jezdnia prawa. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 4 - WN-13 w km 13+187,03, jezdnia lewa. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 5 - Widok na MOP Michałowice Południowy z WN-12 w km 10+952,51. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 6 - Widok na MOP Michałowice Północny z WN-12 w km 10+952,51. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 7 - Trasa główna, km 18+200, widok w stronę Oleśnicy

Fot. 8 - WN-18 w km 19+059,82, jezdnia prawa. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 9 - Trasa główna, km 19+580,jezdnia prawa. Widok w stronę Oleśnicy

Fot. 10 - WN-20 w km 21+971,20, widok w stronę Wrocławia

Do góry.