PRACE PROJEKTOWE:

Projektanci pracują nad Projektem Budowlanym do wniosku o Pozwolenie na Budowę.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE PRZED POZWOLENIEM NA BUDOWĘ:

Wykonawca prowadzi od 15.12.2010 r. wycinkę drzew i krzewów oraz usuwanie karczów. Prace zostaną zakończone przed okresem lęgowym ptaków.

Fot. 1 Wytyczne dla drwali.

Fot. 2 Wyrywanie karpin w km 41+100.

Fot. 3 Tu będzie MS8.

Fot. 4 Składowisko karpin na PZ6.

Fot. 5 Skład dłużyc w km 41+100.

Fot. 6 PZ6- obalone drzewa 13, 14.

Fot. 7 PZ6 - 2 - uzyskiwanie drzewa tartacznego.

Fot. 8 PZ6 - uzyskiwanie drzewa tartacznego.

Fot. 9 PZ6 - składanie materiału opałowego.

Fot. 10 PZ6 - drzewa 22, 21 i 20.

Fot. 11

Fot. 12

Fot. 13

Fot. 14

Fot. 15

Fot. 16 Ark 2 - usuwanie karpin - w km 31+400.

Fot. 17 Ark 2 - usuwanie karpin 3 - w km 31+150.

Fot. 18

Do góry.