Stan z dnia 28.02.2010.

PRACE PROJEKTOWE:

Projektanci pracują nad Projektem Budowlanym do wniosku o Pozwolenie na Budowę.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE PRZED POZWOLENIEM NA BUDOWĘ:

Wykonawca do końca stycznia zakończył wycinkę drzew i krzewów w rejonie siedliska orła bielika, dochowując terminu ochronnego dla okresu lęgowego.
Na pozostałych obszarach Wykonawca zrealizował zasadnicze roboty przy wycince drzew i krzewów do końca lutego 2010 r.
Pozostaje mu uporządkowanie terenu po zrealizowanych pracach. Zostanie dokończone usuwanie karczów, gałęzi, odpadów z wycinki oraz rekultywacja terenu.

Fot. 1 Pilarze przy MOP Syców Północ - ok. km 52+600.
Wykonano: 26.02.2010r.

Fot. 2 Sarny - budowa S8 w harmonii z przyrodą - ok. km 52+100.
Wykonano: 26.02.2010r.

Fot. 3 Ścięte drzewa w km ok. 42+580.
Wykonano: 26.02.2010r.

Fot. 4 Wycinka drzew przy WD17 - ok. km 54+550.
Wykonano: 26.02.2010r.

Fot. 5 Wycinka drzew przy WD17 (1) - ok. km 54+550.
Wykonano: 26.02.2010r.

Fot. 6 Wycinka drzew wm ok. 52+480.
Wykonano: 26.02.2010r.

Fot. 7 Wycinka przy przy WD16 - ok. km 52+940.
Wykonano: 26.02.2010r.

Fot. 8 Wywóz dlużyc z węzła Szczodrów na składowisko - ok. km 39+740.
Wykonano: 26.02.2010r.

Fot. 9 Zrabkowanie karpin przy PZ6 (1) - ok. km 38+100.
Wykonano: 26.02.2010r.

Fot. 10 Zrabkowanie karpin przy PZ6 (2) - ok. km 38+100.
Wykonano: 26.02.2010r.

Fot. 11 zrąbkowanie karpin przy PZ6 ok. km 38+100.
Wykonano: 26.02.2010r.

Do góry.