Stan z dnia 02.04.2010.

Wykonawca kontynuuje prace projektowe nad rozwiązaniami Projektu Budowlanego i zaplanował, że na koniec kwietnia 2010 r. złoży przygotowaną roboczą wersję Projektu Budowlanego do zaopiniowania przez Inwestora.

Fot. 1 Ok. km 53+500 str. lewa
Wykonano: 23.03.2010r.

Fot. 2 Usunięte zadrz. olszynowe w km 52+190
Wykonano: 23.03.2010r.

Fot. 3 WD17 - wyciąganei karpin
Wykonano: 04.03.2010r.

Fot. 4 WD 13
Wykonano: 30.03.2010r.

Fot. 5 Z granicy 698 na Wrocław
Wykonano: 04.03.2010r.

Fot. 6 Zadrz. Olszynowo-Wierzbowe w km 51+860
Wykonano: 02.03.2010r.

Fot. 7 Załadunek gałęzi przy WD17
Wykonano: 30.03.2010r.

Do góry.