Stan z dnia 30.04.2010.

W dniu 30 kwietnia 2010 r. Skanska S.A. przekazała do Biura Inżyniera i do GDDKiA 0/Wrocław wersję roboczą Projektu Budowlanego w celu uzyskania opinii określającej w jakim stopniu rozwiązania projektowe spełniają Wymagania Inwestora i gwarantują właściwe walory użytkowe.
Wykonawca po uzyskaniu opinii przystąpi do zakończenia Projektu Budowlanego realizując uwagi Inwestora oraz uzyskując końcowe uzgodnienia i pozwolenia.
Przed uzyskaniem Pozwolenia na Budowę Wykonawca przygotowuje się do wykonania tymczasowych dróg technologicznych wzdłuż głównej trasy S8.

Fot. 1 km 53+500 strona lewa - po wycince zagajnika
Wykonano: 21.04.2010r.

Fot. 2 Widok na WD17 z DK8 (km ok. 54+550)- porządki przy składowisku karpin
Wykonano: 21.04.2010r.

Fot. 3 Widok z WD1 (km ok 30+667) na Wrocław
Wykonano: 28.04.2010r.

Fot. 4 widok z WD5 (km ok 36+396) w stronę Ligoty Polskiej
Wykonano: 28.04.2010r.

Do góry.