Stan z dnia 07.09.2010.

Na koniec sierpnia 2010 r. Wykonawca uzyskał wszystkie decyzje Zamawiającego dotyczące proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych (przedstawionych w wersjach roboczych Projektu Budowlanego).

Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego PB, Wykonawca zakłada złożenie kompletnego wniosku o PnB w dniu 06.10.2010 r.

Ze względu na uzyskiwanie zatwierdzenia PB i decyzji PnB łącznie z raportem ponownie przeprowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko, Wojewoda Dolnośląski zakończy procedurę prawdopodobnie na przełomie stycznia/lutego 2011 r., po wcześniejszym wydaniu postanowienia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska dla powtórnego raportu (ROŚ II).

Zamawiający określił sposób rozwiązania problemu zastosowania drogowych i mostowych barier ochronnych ze znakiem CE dla Kontraktu znajdującego się w fazie realizacji od listopada 2009 r, w sytuacji zmiany przepisów prawa od 01.01.2010 r. po wprowadzeniu normy PN-EN 1317, opisującej wymagania dla produkowanych barier ochronnych.

PRACE PROJEKTOWE:

Wykonawca zadeklarował, że do 17.09.2010 r. ukończy w całości PB i po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego zakłada złożenie kompletnego wniosku o PnB w dniu 06.10.2010 r.

Okres jesienno zimowy 2010 /2011, Wykonawca wykorzysta na uszczegółowienie rozwiązań projektowych i opracowanie projektów wykonawczych.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE PRZED POZWOLENIEM NA BUDOWĘ:

Aktualnie na terenie inwestycji Wykonawca realizuje odcinki tymczasowych dróg technologicznych, przygotowuje się do wykonania Zaplecza Wykonawcy oraz opracowuje projekty Tymczasowych Organizacji Ruchu na okres Budowy, a w szczególności dla odcinków czynnej DK Nr 8.

Wykonawca w dalszym ciągu wykonuje drogi technologiczne:

Fot. 1 Wykonano: 05.08.201 r.
Układanie kruszywa od km 33+400

Fot. 2 Wykonano: 05.08.201 r.
Droga technologiczna w km 33+350

Fot. 3 Wykonano: 12.08.2010 r.
Droga technologiczna w km 33+500

Fot. 4 Wykonano: 12.08.2010 r.
Droga technologiczna w km 33+500

Fot. 5 Wykonano: 04.08.2010 r.
Odwodnienie drogi technologicznej w km 33+500

Fot. 6 Wykonano: 28.08.2010 r.
Droga technologiczna w km 32+900

Fot. 7 Wykonano: 31.08.2010 r.
Droga technologiczna w km 32+700

Fot. 8 Wykonano: 02.08.2010 r.
Droga technologiczna w km 46+400 w stronę WD11

Fot. 9 Wykonano 12.08.2010 r.
Droga technologiczna w km 46+400 w stronę WD11

Fot. 10 Wykonano: 13.08.2010 r.
Wykonanie stabilizacji drogi technologicznej w km 45+300

Fot. 11 Wykonano 13.08.2010 r.
Pielęgnacja stabilizacji drogi technologicznej w km 45+500

Fot. 12 Wykonano: 01.09.2010 r.
Rozkładanie kruszywa na drodze technologicznej w km 46+000

Fot. 13 Wykonano: 27.08.2010 r.
Oczyszczony rów melioracyjny przy DG 4 - km 32+200

Fot. 14 Wykonano: 27.08.2010 r.
Oczyszczony rów melioracyjny w km 32+200 oraz podtopiony plac składowy

Do góry.