Stan z dnia 24.11.2010.

W listopadzie 2010 r. Wykonawca zakończył realizację tymczasowych dróg technologicznych oraz wzmocnienie i przystosowanie odcinków dróg gminnych dla masowych dostaw na Budowę w okresie realizacji Robót po uzyskaniu PnB.

Wykonawca wykorzystuje czas na działania logistyczne związane usługą konfekcjonowania sprzętu i materiałów oraz z przygotowaniem odpowiednich projektów Tymczasowych Organizacji Ruchu, a także zapleczy, tymczasowych składowisk i miejsc dokopu materiałów na nasypy.

W zakresie prac projektowych Wykonawca realizuje i składa do oceny i zatwierdzenia Projekty Wykonawcze.

Aktualnie Wykonawca oczekuje na zakończenie procedury wydania PnB, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji dla ROŚ II z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Do góry.