Stan z dnia 18.01.2011.

Wykonawca etapu II oczekuje na zakończenie procedury wydania Pozwolenia na Budowę.

Aktualnie prowadzone są konsultacje społeczne dla ROŚ II.

Z chwilą, gdy wystąpią korzystne warunki atmosferyczne, Wykonawca planuje przygotowanie tymczasowych placów składowych i zaplecza Wykonawcy.

Do góry.