Stan z dnia 23.03.2011.

W ostatnich dniach marca 2011 r. na terenie inwestycji przeznaczonym pod realizację Kontraktu na etap II nie zanotowano nowych istotnych wydarzeń.

Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą wprowadził na obszar nowoodkrytych stanowisk archeologicznych, potwierdzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zespół archeologów do przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych.

Sprawowany nadzór przyrodniczych potwierdził w otoczeniu zadania inwestycyjnego zasiedlenie bielika w gnieździe i rozpoczęcie wysiadywania jaj.

Gniazdowanie bielika będzie miało wpływ na metody realizacji Robót Kontraktowych w strefie ochronnej w okresach od 01 stycznia do 31 lipca.

Wykonawca rozpoczął mobilizację sprzętu i ludzi na Zapleczu Wykonawcy zlokalizowanym blisko przyszłego Placu Budowy. Wykonawca jest przygotowany do niezwłocznego przebudowywania wszystkich kolizji linii energetycznych, teletechnicznych, pozostałych sieci bezpośrednio po uzyskaniu prawomocności PnB.

Decyzja o PnB jest spodziewana w ciągu najbliższych tygodni.

Odkrywka archeologiczna w km 32+300 - obszar 2

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3

Fot. 4

Fot. 5

Fot. 6

Do góry.

Stan z dnia 01.03.2011.

W procedurze uzyskiwania Pozwolenia na Budowę rozpoczęła się ostatnia faza, która realizowana jest podczas konsultacji społecznych do końcowej wersji powtórnej oceny oddziaływania na środowisko (ROŚ II).

Inwestor współdziałając z Wykonawcą i Głównym Projektantem uzupełnił materiały, dostarczył niezbędnych wyjaśnień oraz informacji do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Zostały sprecyzowane wymagania dotyczące ochrony środowiska podczas realizacji Robót. Następnie zostały potwierdzone rozwiązania projektowe zaakceptowane przez ekologów.

Powyższe oznacza:

  • przestrzeganie okresu ochronnego w rejonie siedliska orła bielika
  • zastosowanie zabezpieczeń w okresach migracji płazów
  • realizacje przepustów dla małych zwierząt
  • realizację specjalnych przejść dla zwierząt
  • wybudowanie ekranów akustycznych
  • wykonanie zieleni z kompletem nasadzeń drzew i krzewów.

Urząd Wojewódzki we Wrocławiu po zakończeniu konsultacji społecznych dla ROŚ II będzie wydawał Decyzję PnB i wówczas, gdy Decyzja osiągnie prawomocność powstanie Plac Budowy.

Do góry.