Stan z dnia 19.05.2011.

Fot. 1 - Prace archeologiczne na MOP Jonas Pn w km 32+350

Fot. 2 - Prace archeologiczne na MOP Jonas Pn w km 32+350 - odhumusowany teren, ciemne plamy wskazują miejsca prac

Fot. 3 - Znaleziska archeologiczne na trasie S-8 w km 34+760 obszar 3

Fot. 4 - Znaleziska archeologiczne na trasie S-8 w km 34+760 obszar 3.

Fot. 5 - Odkopane na głębokości 30 cm znaleziska archeologiczne na trasie S-8 w obszarze 3 w km 34+760

Do góry.

Stan z dnia 05.05.2011.

W dniu 04.05.2011 r. została wydana Decyzja o pozwoleniu na budowę.

Po uprawomocnieniu się decyzji zostanie przekazany Wykonawcy Plac Budowy.

Wykonawca SKANSKA S.A. mobilizuje sprzęt i ludzi, aby po przkazaniu Placu Budowy natychmiast rozpoczynać prace we wszystkich branżach w maksymalnym tempie.

Obecnie prowadzone są prace archeologiczne przez liczny zespół osób, aby w chwili przekazania Placu Budowy udostępnić jak największy teren pod roboty budowlane.

Poniższe zdjęcia wykonano 05.05.2011 r.

Fot. 1 - km 31+150 do 32+400. Prace wykopaliskowe prowadzone przez zespół 70 osób na trasie głównej S-8. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 2 - Jak na fot. 1 - km 31+150 do 32+400. Widok na MOP w stronę Wrocawia

Fot. 3 - km 31+150 do 32+400. Widok w stronę Wrocławia na wykopaliska archeologiczne

Fot. 4 - Wykopane skorupy ceramiczne. Prawdopodobnie są to częśći dzbanka dekoracyjnego z okresu Kultury Łużyckiej.

Fot. 5 - km 34+400 do 35+000. Wykopy archeologiczne na trasie głównej. Widok w stronę Sycowa

Fot. 6 - Jak na fot. 5 - Widok w stronę Wrocławia

Fot. 7 - km 34+400 do 35+000. Widok wykopalisk w stronę Wrocławia.

Fot. 8 - km 36+500. Odhumusowanie trasy głównej pod wykopaliska. Widok w stronę Sycowa

Fot. 9 - km 36+500. Odhumusowanie trasy głównej pod wykopaliska. Widok w stronę Wrocławia

Fot. 10 - km 36+650. Odhumusowana trasa główna pod wykopaliska. Widok w stronę Wrocławia.

Fot. 11 - km 44+100. Odhumusowana trasa główna pod wykopaliska. Widok w stronę Wrocławia

Do góry.