Stan z dnia 22.07.2011.

W ostatnim okresie panowały zmienne warunki atmosferyczne. Wystepowały okresowo intensywne opady deszczu, przekraczajace w ciągu doby kilkadziedziąt litrów/m2. Utrudniało to prowadzenie prac ziemnych i powodowało konieczność ciągłego odwadniania terenu budowy.

Fot. 1 - profilowanie i zagęszczenie podłoża –km 44+500,00 – wykonano 17.07.2011 r.

Fot. 2 - wykonanie wykopu km 46+300,00 – wykonano 17.07.2011 r.

Fot. 3 - wykopy na trasie S-8 w km 32+300

Fot. 4 - budowa przepustu P-WD5-1 na drodze dojazdowej Nr 37 w km ok. 36+570

Fot. 5 - fundamenty obiektu MS-3 w km 33+572

Fot. 6 - budowa przepustu P-6 w km 36+875

Fot. 7 - budowa odwodnienia w pasie rozdziału w km 37+700

Fot. 8 - stabilizacja drogi DD-12 w km ok. 38+600

Fot. 9 - zamykanie podłoża po odhumusowaniu na odcinku km 50+400,0 ÷ 50+610,00 – sekcja 4

Fot. 10 - skutki opadów deszczu - km 41+050,00 - sekcja 3 – wykonano 22.07.2011

Fot. 11 - skutki intensywnych opadów deszczu – km 46+100,0000 – sekcja 3 – wykonano 22.07.201 r.

Do góry.

Stan z dnia 14.07.2011.

Fot. 1 - widok na wykonywany wykop na trasie głównej S-8 – km 31+100

Fot. 2 - budowa przepustu P-DD3-1 na drodze dojazdowej DD-3 w km 1+548,8 – ok. km 32+150 trasy głównej

Fot. 3 - widok na wykop na trasie głównej S-8 w km 32+700

Fot. 4 - widok na wykonany wykop trasy głównej S-8 w km 32+600

Fot. 5 -

Fot. 6 - wykonywanie kolumn DSM na obiekcie MS-4 w km 34+300

Fot. 7 - wykopaliska archeologiczne na sekcji I w km 36+000

Fot. 8 -

Fot. 9 - wykonywaną droga dojazdowa DD-12 – widok w km 38+500 w kierunku Sycowa

Fot. 10 - widok na wykonywaną drogę dojazdową DD-12 w km 38+500 – widok w kierunku Wrocławia

Fot. 11 - formowanie hałdy humusu i dogęszczanie warstwy nasypu w km 38+800

Fot. 12 - widok na spryzmowany humus i przygotowane podłoże pod nasyp w km 39+000

Fot. 13 - dowóz materiału na warstwy nasypu z kopalni Sadków na hałdę w km 39+000

Fot. 14 - wykonywane wykopy pod obiekt WD-7 w km 39+736

Fot. 15 - odwodnienie terenu przy budowie obiektu WD-7

Fot. 16 - wykonywane wykopy pod obiekt WD-7

Do góry.

Stan z dnia 08.07.2011.

Fot. 1 - WD7 - km 39+736,6 - wykonano 03.07.2011 r.

Fot. 2 - Budowa nasypu km 33+650 do 34+150

Fot. 3 - Nasyp do MS3 km 33+650

Fot. 4 - Nasyp przy PG18 – wykonano 07.07.2011 r.

Fot. 5 - km 37+200 - sekcja 2 – wykonano 07.07.2011 r.

Fot. 6 - Przygotowanie nasypu w km 32+200

Do góry.

Stan z dnia 01.07.2011.

W dniu 29.06.2011 r. wykonano przelot samolotem nad realizowaną inwestycją.

Poniższe zdjęcia pokazują wykonywane zadanie.

Fot. 1 - Początek trasy – km 30+800

Fot. 2 - Widok na km 30+400

Fot. 3 - MOP JONAS – km 32+350

Fot. 4 - Widok na km 32+852

Fot. 5 - Przejazd „Jonas” – przyszły obiekt WD-2 – km 32+852

Fot. 6 - Widok na km 33+900

Fot. 7 - Widok na km 34+400 – MS-4

Fot. 8 - Budowa WD-5 – km 36+396

Fot. 9 - Widok na km 37+000

Fot. 10 - Budowa obiektu PZ-6 w km 38+069

Fot. 11 - Widok na km 39+000

Fot. 12 - Widok na km 39+736 – węzeł Szczodrów

Fot. 13 - Widok na km 39+736

Fot. 14 - Widok na km 40+500 – zdjety humus

Fot. 15 - km 43+900 – rejon MS-10

Fot. 16 - Rejon wiaduktu WD-11 – km 44+980

Fot. 17 - Rejon wiaduktu WD-11 – km 44+980

Fot. 18 - Widok na km ok. 46+000

Fot. 19 - Rejon obiektu WD-12 – km 46+460

Fot. 20 - Rejon obiektu WD-12 – km 46+460

Do góry.