Stan z dnia 27.08.2011.

ZDJĘCIA Z LOTU Z DNIA 23.08.2011 R.

Fot. 1 - Początek odcinka S-8 Syców km 29.8 – widok W-E.

Fot. 2 - Węzeł Cieśle, obiekt WD 1 km 30.6 – widok W-E.

Fot. 3 - Węzeł Cieśle, obiekt WD 1 km 30.6 – widok W-E.

Fot. 4 - MOP Jonas km 32.5 - widok W-E.

Fot. 5 - MOP Jonas km 32.5 – widok N-S.

Fot. 6 - Obiekt WD 5 Ligota km 36.3 – widok W-E.

Fot. 7 - Obiekt WD 5 Ligota km – widok N-S.

Fot. 8 - Przejście dla zwierząt PZ 6 km 38.1 - widok W-E.

Fot. 9 - Przejście dla zwierząt obiekt PZ 6 km 38.1 – widok N-S.

Fot. 10 - Węzeł Szczodrów obiekt WD 7 km 39.7 – widok N-S.

Fot. 11 - Węzeł Szczodrów obiekt WD 7 km 39.7 – widok S-N.

Fot. 12 - Węzeł Syców Zach. obiekt WD 13 km 48.3 – widok W-E.

Fot. 13 - Węzeł Syców Zach. obiekt WD 13 km 48.3 – widok W-E.

Fot. 14 - Węzeł Syców Zach. obiekt WD 13 km 48.3 – widok E-W.

Fot. 15 - MOP Syców km 53.5 – widok E-W.

Fot. 16 - Węzeł Syców Wsch. obiekt WD 17 km 54.5 – widok W-E.

Fot. 17 - Węzeł Syców Wsch. obiekt WD 17 – widok W-E.

Fot. 18 - Koniec odcinka S-8 Syców, węzeł Syców Wsch. km 54.9 – widok E-W.

Do góry.

Stan z dnia 22.08.2011.

Fot. 1 - Budowa warstwy nasypu nr 1 w km 37+050

Fot. 2 - Formowanie skarp nasypu w km 37+000

Fot. 3 - Odcinek próbny w-wy stabilizacji popiołami w km 32+000

Fot. 4 - Odcinek próbny w-wy stabilizacji popiołami w km 32+000

Fot. 5 - Pielęgnacja w-wy stabilizacji cementem w km 31+100 przez przykrycie w-wą mrozochronną

Fot. 6 - Widok na odcinek próbny wykonanej stabilizacji popiołami w km 32+000

Fot. 7 - Wykonywanie stabilizacji cementem w km 31+200

Do góry.

Stan z dnia 12.08.2011.

Fot. 1 - Przepust PŁ1 przy obiekcie WD13 w km 0+023 łącznicy (ok. km 48+460 trasy głównej)

Fot. 2 - Przepust PŁ1 przy obiekcie WD13 w km 0+023 łącznicy (ok. km 48+460 trasy głównej)

Fot. 3 - Usuwanie kolizji K-1 (przebudowa wodociągu Φ160) poprzez przecisk pod obwodnicą Oleśnicy w km 30+010

Fot. 4 - Przepust P-5 - km 36+218

Fot. 5 - Przepust P-6 - km 36+875

Wykonawca kończy budowę Wytwórni Mas Bitumicznych w Sycowie:

Fot. 6 - Widok na zaplecze WMB w SYCOWIE

Fot. 7 - Wytwórnia Mas Bitumicznych w Sycowie

Fot. 8 - Zasieki WMB w Sycowie

Do góry.

Stan z dnia 08.08.2011.

Roboty wykonywane w poprzednim tygodniu – stan na 08.08.2011 r.

Fot. 1 - Budowa drogi objazdowej (bajpasu) dla obiektu WD-5 w km 36+396

Fot. 2 - Budowa obiektu MS-3 w km 33+573 - zbrojenie

Fot. 3 - Budowa obiektu MS-3 w km 33+573

Fot. 4 - Zbrojenie fundamentu MS-4 w km 34+300 – wykonano 03.08.2011 r.

Fot. 5 - Budowa PZ-6 w km 38+069 – wykonano 03.08.2011 r.

Fot. 6 - Ścianka szczelna dla wykonania robót ziemnych MS-10 w km 43+4+847 – wykonano 03.08.2011 r.

Fot. 7 - Ścianka szczelna dla wykonania robót ziemnych MS-10 w km 43+4+847 – wykonano 03.08.2011 r.

Fot. 8 - Zbrojenie fundamentów WD-12 w km 46+441,48 – wykonano 03.08.2011 r.

Fot. 9 - Zbrojenie fundamentów WD-12 w km 46+441,48 – wykonano 03.08.2011 r.

Fot. 10 - Budowa obiektu WD-12 w km 46+441

Fot. 11 - WD-13 w km 48+330,60 - wykopy pod fundamenty po wykonaniu ścianek szczelnych

Fot. 12 - WD-13 w km 48+330,60 - wykopy pod fundamenty po wykonaniu ścianek szczelnych

Fot. 13 - Wykonywanie kolumn DSM pod WD-17 w km 54+548,52

Do góry.

Stan z dnia 01.08.2011.

Zdjęcia wykonano podczas inspekcji budowy w dniu 29.07.2011 r.

Fot. 1 - Widok na trasę S-8 w kierunku Wrocławia z km 32+000

Fot. 2 - Sekcja I – km 32+800

Fot. 3 - Zbrojenie fundamentu obiektu MS-3 w km 33+573

Fot. 4 - Sekcja I – budowa nasypu w km ok. 33+900

Fot. 5 - Budowa obiektu MS-4 w km 34+300

Fot. 6 - km 36+400

Fot. 7 - przepust P-6 km 36+875

Fot. 8 - Sekcja II – budowa nasypu w km ok. 39+000

Fot. 9 - Sekcja II – budowa nasypu w km ok. 39+000

Fot. 10 - km 39+700

Fot. 11 - przepust P-8 km 40+427

Fot. 12 - Sekcja III – chudy beton pod WD-11 w km 44+972

Fot. 13 - Przepust P-14 w km 47+272

Fot. 14 - Ścianki szczelne pod podporę WD-13 w km 48+330

Do góry.