Stan z dnia 30.09.2011.

Fot. 1 - WD1 w km 30+657 - betonowanie podpory P5 – wykonano 22.09.2011 r.

Fot. 2 - WD-2 w km 32+852,30 - Montaż zbrojenia fundamentu podpory P3 – wykonano - 26.09.2011 r.

Fot. 3 - WD-2 w km 32+852,30 - Betonowanie fundamentu podpory P3 – wykonano 30.09.2011

Fot. 4 - WD-2 w km 32+852,30 - Betonowanie fundamentu podpory P3 – wykonano 30.09.2011

Fot. 5 - WD-2 w km 32+852,30 - Montaż zbrojenia fundamentu podpory P2 – wykonano 29.09.2011 r.

Fot. 6 - MS3 w km 33+573,00 -zbrojenie filarów na podporze P3

Fot. 7 - wykonywanie warstwy GWN (górnej warstwy nasypu) w km 33+800

Fot. 8 - Roboty ziemne w km 34+250

Fot. 9 - zagęszczanie warstwy mrozoochronnej w km 34+900

Fot. 10 - profilowanie i wstępne zagęszczanie - km 35+000

Fot. 11 - zagęszczanie warstw mrozoochronna w km 34+800 - 35+200

Fot. 12 - zgęszczanie warstwy GWN w km 35+300

Fot. 13 - MS8 w km 41+611,12 - zbrojenie fundamentu podpory P1

Fot. 14 - km 41+800 - 41+650 budowa warstwy nasypu – wykonano 27.09.2011 r.

Fot. 15 - km 42+200-41+600 warstwa nasypu – wykonano 27.09.2011 r.

Fot. 16 - km 42+600-42+200 budowa nasypu i stabilizacja – wykonano 27.09.2011 r.

Fot. 17 - km 42+800-42+100 budowa warstwy nasypu – wykonano 27.09.2011 r.

Fot. 18 - km 42+800 - 43+000 wymiana podłoża – wykonano 27.09.2011 r.

Fot. 19 - WD9 w km 43+146,17 - betonowanie fundamentu podpory P2

Fot. 20 - km 43+500-43+000 wykop po lewej w tle betonowanie WD9 – wykonano 27.09.2011 r.

Fot. 21 - km 43+600 - 43+800 nasyp; w tle przyczółek obiektu MS10 – wykonano 27.09.2011 r.

Fot. 22 - MS10 w km 43+847 - deskowanie słupa nr6 podpory P3 dzień przed betonowaniem

Fot. 23 - MS10 - montaż deskowania i zbrojenia korpusów i skrzydeł podpory

Fot. 24 - km 44+000 - 43+850 budowa nasypu; w tle obiekt MS10 - wykonano 27.09.2011 r.

Fot. 25 - WD11 w km 44+972,66 - betonowanie słupa nr2 podpory P2

Fot. 26 - km 45+800 - 45+000 warstwa mrozoochronna – wykonano 27.09.2011 r.

Fot. 27 - km 46+000 - 47+000 budowa nasypu – wykonano 27.09.2011 r.

Fot. 28 - WD12 w km 46+441,48 - montaż deskowania korpusu i skrzydeł podpory P1

Fot. 29 - km 47+250 - 47+500 budowa nasypu, zasypka oczka wodnego – wykonano 28.09.2011 r.

Fot. 30 - km 48+300 - 48+000 wykop drogowy – wykonano 28.09.2011 r.

Fot. 31 - WD13 w km 48+330,60 - izolacja cienkowarstwowa fundamentu i słupów podpory

Fot. 32 - Profilowanie i zagęszczanie warstwy nr 1 nasypu, na km 49+650 wykonano 30.09.2011 r.

Fot. 33 - Profilowanie warstwy nr 1 nasypu na km 49+650 – 49+900 wykonano 30.09.2011 r.

Fot. 34 - Prace porządkowe na km 48+900 – 50+700 – wykonano 30.09.2011 r.

Do góry.

Stan z dnia 23.09.2011.

Fot. 1 - WD-2 w km 32+852,30 - montaż zbrojenia fundamentu - podpora P3 – wyk. 21.09.2011 r.

Fot. 2 - MS-4 w km 34+300 - montaż szalunku fundamentu podpory P1–wyk. 20.09.2011

Fot. 3 - MS-4 - betonowanie fundamentu podpory P1 – wyk. 20.09.2011

Fot. 4 - Trasa Główna w km 35+900 – wykonywanie podbudowy z kruszywa

Fot. 5 - PG18 w km 36+972 - zabetonowany fundament F1a i F2a – wyk. 22.09.2011r.

Fot. 6 - km 36+800 ÷ 36+950 wykonywanie warstwy nasypu – wyk. 26-09-2011 r.

Fot. 7 - km 37+300 ÷ 37+950 zagęszczenie warstwy mrozoochronnej – wyk. 20-09-2011 r.

Fot. 8 - PZ6 w km 38+069 - widok na zabetonowane fundamenty podpór P1 i P3 – wyk.22.09.2011 r.

Fot. 9 - km 38+475 ÷ 38+600 zakrywanie stabilizacji warstwą kruszywa łamanego – wyk. 20-09-2011 r.

Fot. 10 - km 39+100 ÷ 39+500 wykonywanie stabilizacji na jezdni lewej + wałowanie warstwy nr 0 na prawej jezdni – wyk. 26-09-2011 r.

Fot. 11 - WD7 w km 39+736,63 - fundament podpory P3- wyk. 22.09.2011 r.

Fot. 12 - km 40+400 ÷ 40+800 wykonywanie warstwy nasypu - 26-09-2011 r.

Fot. 13 - przepust P11 w km 42+853 – wyk. 23.09.2011 r.

Fot. 14 - widok na Trasę Główną w km 41+625 ÷ 41+900 – wyk. 23.09.2011

Fot. 15 - widok na km 43+900 ÷ 44+100 – wyk. 22.09.2011 r.

Fot. 16 - roboty ziemne w km 42+825-42+885 – wyk. 22.09.2011 r.

Fot. 17 - km 49+150 wykonywanie nasypu-jezdnia PŁN w kierunku Warszawy

Fot. 18 - km 49+180 nasyp-jezdnia PŁN w kierunku Warszawy

Fot. 19 - km 49+500 wykonywanie nasypu-jezdnia PŁN w kierunku Wrocławia

Fot. 20 - km 50+800 dolna warstwa nasypu na wzmocnionym podłożu gruntowym - jezdnia PŁN w kierunku Warszawy

Fot. 21 - km 50+800 wzmocnienie podłoża pod nasyp w miejscu istniejącego rowu - jezdnia PŁN w kierunku Wrocławia

Fot. 22 - km 52+500 podłoże gruntowe pod nasyp przed stabilizacją cementem - jezdnia PŁN w kierunku Warszawy

Fot. 23 - WD16 w km 52+935,76 - zbrojenie ławy podpory P3

Fot. 24 - WD16 – zabetonowana ława fundamentowa podpory P3

Fot. 25 - WD 17 w km 54+548,52 – zabetonowane ławy podpór P4 i P5

Do góry.

Stan z dnia 17.09.2011.

Fot. 1 - warstwa podbudowy z kruszywa w km 32+300 - wykonano 16.09.2011

Fot. 2 - warstwa nasypu przy obiekcie MS3 w km 33+570 – wykonano 16.09.2011

Fot. 3 - Profilowanie skarpy nasypu w km 34+100 – wykonano 12.09.2011

Fot. 4 - widok na obiekt MS4 w km 34+300 – wykonano 16.09.2011

Fot. 5 - Wykonywanie warstwy nasypu w km 36+100 – wykonano 16.09.2011

Fot. 6 - Budowa warstwy nasypu w rejonie PG18 - km 36+650 – wykonano 16.09.2011

Fot. 7 - Budowa przejścia dla dużych zwierząt PG18 w km 36+980 – wykonano 16.09.2011

Fot. 8 - Budowa warstwy nasypu w km 39+300 – wykonano 16.09.2011

Fot. 9 - Budowa warstwy nasypu w km 39+600 – wykonano 16.09.2011 r.

Fot. 10 - Budowa warstwy nasypu w km 39+600 – wykonano 16.09.2011 r.

Fot. 11 - budowa obiektu MS8 km 41+600 – wykonano 16.09.2011 r.

Fot. 12 - górna Warstwa Nasypu (GWN) w km 44,300 ÷ 44,900 – wykonano 17.09.2011 r.

Fot. 13 - Trasa Główna – wykonywanie podłoża w km 44,900 ÷ 45,000 – wykonano 17.09.2011 r.

Fot. 14 - widok na budowę WD11 w km 44+972,66 – wykonano 17.09.2011 r.

Fot. 15 - wykonywanie podłoża w km 44,900 ÷ 45,500 – wykonano 17.09.2011 r.

Fot. 16 - Trasa Główna w km 45,250-45,900 – warstwa mrozoochronna – wykonano 17.09.2011 r.

Fot. 17 - widok na trasę główną w km 45,250-46,000 – wykonano 17.09.2011 r.

Fot. 18 - wykop pod trasę główną w km 46,000-46,300 – wykonano 17.09.2011 r.

Fot. 19 - WD12 w km 46+441,48 podpory – wykonano 17.09.2011 r.

Fot. 20 - WD12 w km 46+441,48 – wykonano 17.09.2011 r.

Fot. 21 - budowa przepustu P.16 w km 49+500 – wykonano 13.09.2011 r.

Fot. 22 - widok na odhumusowany odcinek trasy w km 52+200 – wykonano 13.09.2011 r.

Fot. 23 - WD-16 podpora nr3 – km 52+935,76

Fot. 24 - widok na km 54+500 – wykonano 13.09.2011 r.

Do góry.

Stan z dnia 09.09.2011.

ROBOTY MOSTOWE

Fot. 1 - obiekt MS3 w km 33+570 – wykonano 09.09.2011

Fot. 2 - współpraca w dn. 09.09.2011 r. przy WD5 w km 36+396

Fot. 3 - PZ-6 w km 38+069 - podpora nr1 – wykonano 07.09.2011 r.

Fot. 4 - PZ-6 w km 38+069 - podpora nr3 – wykonano 07.09.2011 r.

Fot. 5 - WD-12 – km 46+441 - wykonano 07 .09.2011r.

Fot. 6 - WD-13 – km 48+330 - podpora nr 1 – wykonano 07.09.2011 r.

Fot. 7 - WD-16 – km 52+935 - podpora nr 3 – wykonano 07.09.2011 r.

ROBOTY DROGOWE

Fot. 8 - Wykonywanie odcinka próbnego podbudowy z masy bitumicznej w km 31+000

Fot. 9 - Wykonywanie odcinka próbnego podbudowy z masy bitumicznej w km 31+200

Fot. 10 - Kanał KD-2 - km 33+700

Fot. 11 - Kanał KD-2 - km 33+750

Fot. 12 - Kanał KD-2 - km 33+840

Fot. 13 - Kanał KD-2 - km 33+840

Fot. 14 - Budowa nasypu przy MS3 MS4 km 34+200 – wykonano 09.09.2011

Fot. 15 - Kanał KD-5.2 - km 37+050

Fot. 16 - Usuwanie kolizji K8 w km 50+390 (przebudowa wodociągu Φ100)

Fot. 17 - Przepust P-15 km 49+050

Fot. 18 - Przepust P-15 - km 49+052

Do góry.

Stan z dnia 02.09.2011.

Fot. 1 - km 47+100

Fot. 2 - km 47+300

Fot. 3 - MS10 - keller

Fot. 4 - km 47+000

Fot. 5 - odhumusowanie ciągu głównego km 54 +600

Fot. 6 - odhumusowanie ciągu głównego km 54+200

Fot. 7 - odhumusowanie łącznicy nr 1 WD17

Fot. 8 - pielęgnacja poletka próbnego stabilizacji 32+060

Fot. 9 - profilowanie warstwy kruszywa objazd WD5

Fot. 10 - przygotowanie szalunku pod wylewkę na platformie WD17

Fot. 11 - układanie mieszanki asfaltowej objazd WD5

Fot. 12 - ułożenie warstwy kruszywa objazd WD5

Fot. 13 - Pierwsza warstwa podbudowy bitumicznej w km 31+200 ÷ 31+560

Fot. 14 - Skarpowanie nasypu w km 33+500

Fot. 15 - Skarpowanie w km 33+675

Fot. 16 - warstwa profilująca w km 35+700 – wyk. 30.08.2011

Fot. 17 - Wałowanie górnej warstwy nasypu w km 37+200

Fot. 18 - PZ 6 – km 38+069 - układanie mieszanki betonowej na podporze P1 – część

Fot. 19 - Budowa warstwy GWN w km 44+800

Fot. 20 - Budowa przepustu P-14 w km 47+272

Fot. 21 - korytowanie pod drugi pas obwodnicy Sycowa – km 48+800

W dniu 31.08.2011 r. wykonano podbudowę bitumiczną na odcinku próbnym w km 31+580 ÷ 31+780 – zdjęcia poniżej:

Fot. 22

Fot. 23

Fot. 24

Fot. 25

Do góry.