Stan z dnia 28.10.2011.

Fot. 1 - WD-1 w km 30+657,00 demontowanie szalunku P4

Fot. 2 - WD-1 zbrojenie korpusu P5

Fot. 3 - zagęszczanie warstwy mrozoochronnej w km 30+700

Fot. 4 - Wykonywanie wykopu - MOP Jonas N w km 32+200 ÷ 32+500

Fot. 5 - wykonywanie rowu + poboczy km 32+600

Fot. 6 - WD-2 w km 32+852,30 montaż zbrojenia słupów P2 – 28.10.2011 r.

Fot. 7 - WD-2 montaż szalunku słupów – 29.10.2011 r.

Fot. 8 - WD-2 zasypka fundamentu P1 – 29.11 2011 r.

Fot. 9 - MS-3 w km 33+573,00 - szalowanie filarów na podporze P2L

Fot. 10 - MS-3 w km 33+573,00 - szalowanie korpusu P4L

Fot. 11 - MS-3 w km 33+573,00 - beton słupów P2L – 28.10.2011 r.

Fot. 12 - MS-4 w km 34+300,00 betonowanie słupów P2 - 28.10.2011 r.

Fot. 13 - profilowanie i zagęszczanie z KŁSM km 35+500 (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie)

Fot. 14 - WD-5 w km 36+396,00 - zbrojenie fundamentu P5

Fot. 15 - wykonywanie stabilizacji konstrukcyjnej w km 36+750 ÷ 36+950 - 26-10-2011 r.

Fot. 16 - PG-18 w km 36+972,00 - zbrojenie i deskowanie ramy

Fot. 17 - PZ-6 w km 38+069,00 - deskowanie korpusu podpory P2

Fot. 18 - WD-7 w km 39+736,63 - deskowanie słupa podpory P2

Fot. 19 - wykonywanie warstwy GWN w km 40+000 ÷ 40+800 – 27-10-2011 r.

Fot. 20 - wykonywanie podbudowy bitumicznej 38+150 ÷ 38+890 P - 25-10-2011 r.

Fot. 21 - wykonywanie drugiej warstwy siatek stalowych oraz warstwy nr 8 w km 41+320 ÷ 41+584 - 27-10-2011 r.

Fot. 22 - podbudowa z kruszywa 42+100 ÷ 42+200 – 28.10.2011 r.

Fot. 23 - GWN (górna warstwa nasypu) w km 42+200 ÷ 42+800 – 25.10.2011 r.

Fot. 24 - podbudowa z kruszywa w km 44+875 ÷ 44+950 ÷ 28.10.2011 r.

Fot. 25 - WD11 - montaż deskowania i zbrojenia przyczółka P3

Fot. 26 - warstwa mrozoochonna w km 46+000 ÷ 46+500 – 25.10.2011 r.

Fot. 27 - wykonywanie rowów odwadniających w km 46+250 ÷ 46+400 – 27.10.2011 r.

Fot. 28 - wykonywanie rowów odwadniających w km 46+400 ÷ 46+500 – 28.10.2011 r.

Fot. 29 - warstwa mrozoochronna w km 46+900 ÷ 47+050 – 28.10.2011 r.

Fot. 30 - profilowanie skarpy w km 47+000 ÷ 47+100 – 28.10.2011 r.

Fot. 31 - WD13 w km 48+330,60 - betonowanie przyczółka P5

Fot. 32 - WD13 w km 48+330,60 - wyciąganie ścianek szczelnych na podporze P3

Fot. 33 - Wykonywanie badań nośności metodą płyty VSS na warstwie mrozoochronnej w km 48+460 ÷ 48+900 – 25.10.2011 r.

Fot. 34 - Układanie podbudowy pomocniczej wraz z zagęszczaniem w km 48+460 ÷ 49+125 – 27.10.2011 r.

Fot. 35 - profilowanie, pielęgnacja i zagęszczanie stabilizacji konstrukcyjnej w km 49+670-49+860 – 28.10.2011 r.

Fot. 36 - zasypywanie rowu wraz z zagęszczeniem w km 49+880 ÷ 50+375 – 27.10.2011 r.

Fot. 37 - układanie, doziarnienie i zagęszczanie warstwy GWN w km 50+800 ÷ 51+400 – 28.10.2011 r.

Fot. 38 - profilowanie warstwy nr 1 w km 51+400 ÷ 51+500 – 28.10.2011 r.

Fot. 39 - WD16 - zbrojenie słupów P2, zbrojenie korpusu P1

Fot. 40 - km 54+500 - widok z WD17 w kierunku Wrocławia

Fot. 41 - WD17 w km 54+548,52 - zbrojenie i deskowanie korpusu P5

Fot. 42 - WD17 w km 54+548,52 - betonowanie filara na podporze P3

Fot. 43 - widok z WD17 w km 54+600 do końca zakresu,

Do góry.

Stan z dnia 21.10.2011.

W dniu 21.10.2011 r. wykonano przelot nad budowaną trasą S-8. Poniższe zdjęcia pokazują widok wykonanych robót z lotu ptaka.

Fot. 1 - Węzeł Cieśle

Fot. 2 - km 31,0 – 32,0

Fot. 3 - MOP JONAS

Fot. 4 - km 33,0 – 35,0

Fot. 5 - MS-3 w km 33+573,00 – przejście dla dużych zwierząt

Fot. 6 - MS-4 w km 34+300,00 przejście dla średnich zwierząt

Fot. 7 - km 34,5 – 36,0

Fot. 8 - km 35 – 36,0

Fot. 9 - WD-5 w km 36+396,00

Fot. 10 - km 34,5 – 36,5

Fot. 11 - PG-18 w km 36+972,00; km 36,5-38,0

Fot. 12 - PZ-6 w km 38+069,00 przejście dla dużych zwierząt

Fot. 13 - km 38,5 – 41,0

Fot. 14 - WD-7 w km 39+736,63; Węzeł Szczodrów

Fot. 15 - km 40,5 – 41,0

Fot. 16 - km 41,0 – 43,0

Fot. 17 - MS-8 w km 41+611,12 - przejście dla dużych zwierząt

Fot. 18 - km 42,5 - 43,5

Fot. 19 - km 43,0 - 44,0

Fot. 20 - WD-9 w km 43+146,17

Fot. 21 - MS-10 w km 43+847 - Most przez Widawę

Fot. 22 - km 44,5 – 46,0

Fot. 23 - WD-11 w km 44+972,66

Fot. 24 - km 45,5 – 47,0

Fot. 25 - WD-12 w km 46+442,48

Fot. 26 - km 47,0 – 49,0

Fot. 27 - Węzeł Syców

Fot. 28 - km 49,0 – 51,0

Fot. 29 - WD-14 w km 49+161,42

Fot. 30 - km 50 - 51,5

Fot. 31 - WD-15 w km 50+723,41

Fot. 32 - km 52,0 - 53,5

Fot. 33 - MOP Syców; WD-16 w km 52+935,76

Fot. 34 - km 52,0 – 54,0

Fot. 35 - km 53,0 – 54,0

Fot. 36 - Węzeł Syców

Do góry.

Stan z dnia 15.10.2011.

Fot. 1 - WD-1 w km 30+657 - Betonowanie ławy fundamentu P2 – wykonano 13.10.2011 r.

Fot. 2 - WD-1 w km 30+657 - Betonowanie ławy fundamentu P2 - wykonano 13.10.2011 r.

Fot. 3 - WD-1 w km 30+657 - Zbrojenie ławy fundamentu P3 – wykonano 13.10.2011 r.

Fot. 4 - WD-2 podpora P2 przygotowana do betonowania – wykonano 10.10.2011 r.

Fot. 5 - WD-2 - zaizolowany fundament podpory P3 – wykonano 10.10.2011 r.

Fot. 6 - WD-2 - montaż zbrojenia fundamentu – podpora P1 – wykonano 10.10.2011 r.

Fot. 7 - WD-2 montaż zbrojenia fundamentu - podpora P1 – wykonano 13.10.2011 r.

Fot. 8 - WD-2 zabetonowana podpora P2 – 13.10.2011 r.

Fot. 9 - MS-3 w km 33+573 - Zbrojenie korpusu podpory P4L

Fot. 10 - MS-3 w km 33+573 - Betonowanie filarów podpór P3P I, P3P III, P3L III

Fot. 11 - MS-3 w km 33+573 -Betonowanie korpusu przyczółka wraz ze skrzydłem P4P

Fot. 12 - MS-3 w km 33+573 -Zbrojenie filarów na podporze P2P

Fot. 13 - MS-4 w km 34+300 - szalunek przyczółka P3 wykonano 10.10.2011 r.

Fot. 14 - MS-4 w km 34+300 - szalunek podpory P3 część prawa – wykonano 10.10.2011 r.

Fot. 15 - MS-4 w km 34+300 - zagęszczanie zasypki fundamentu podpory P1 – wykonano 12.10.2011 r.

Fot. 16 - WD-5 w km 36+396- zbrojenie fundamentu podpory P2

Fot. 17 - PG-18 - km 36+972 - deskowanie skrzydełek

Fot. 18 - PZ-6 w km 38+069 - deskowanie korpusu podpory P1

Fot. 19 - WD-7 w km 39+736 -fundament podpory P1

Fot. 20 - MS-8 w km 41+611- Montaż deskowania i zbrojenia fundamentu podpory P1

Fot. 21 - MS-8 - Montaż zbrojenia fundamentów podpory P4 – wykonano 15.10.2011 r.

Fot. 22 - WD-9 w km 43+146 - Montaż zbrojenia korpusu i skrzydeł podpory P1

Fot. 23 - MS-10 - Gotowe deskowania korpusów i skrzydeł podpory P4

Fot. 24 - MS-10 - Zabetonowane słupy P3.1 i P3.3

Fot. 25 - MS-10 - Układanie betonu korpusów i skrzydeł podpory P4

Fot. 26 - MS-10 w km 43+847 - Betonowanie słupów P3.5 i P2.1 – wykonano 15.10.2011 r.

Fot. 27 - WD-12 w km 46+441 - zasypka za przyczółkiem podpory P3

Fot. 28 - WD-13 w km 48+330 - Montaż deskowania korpusu i skrzydeł podpory P5

Fot. 29 - WD-14 w km 49+161 - podpora P1

Fot. 30 - WD-14 - podpora P3

Fot. 31 - prace w km 49+650 ÷ 50+300 – wykonano 10.10.2011 r.

Fot. 32 - km 49+900 - profilowanie i zagęszczanie warstwy nasypu – wykonano 14.10.2011 r.

Fot. 33 - WD-15 w km 50+723 -platforma wiertnicza P3 – wykonano 11.10.2011 r.

Fot. 34 - km 52+100 - profilowanie i zagęszczanie warstwy nasypu – wykonano 14.10.2011 r.

Fot. 35 - WD-16 w km 52+935 - podpora P3

Fot. 36 - km 53+900 układanie stabilizacji konstrukcyjnej – wykonano 14.10.2011 r.

Fot. 37 - WD17 w km 54+548 - deskowanie i zbrojenie podpory P5; w tle zbrojenie podpory P3

Do góry.

Stan z dnia 08.10.2011.

Fot. 1 - roboty drogowe w km ok. 32+150

Fot. 2 - układanie warstwy z kruszywa w km ok. 32+400

Fot. 3 - Wd-2 w km 32+852 - montaż zbrojenia fundamentu P2 – wykonano 06.10.2011

Fot. 4 - MS3 w km 33+573 -zbrojenie slupów na podporze P3P oraz P3L – wykonano 03.10.2011 r.

Fot. 5 - MS3 w km 33+573 -zaszalowane słupy na podporze P3P oraz P3L – wykonano 06.10.2011 r.

Fot. 6 - wykonywanie warstwy stabilizacji w km ok. 35+300

Fot. 7 - PZ6 w km 36+069 -deskowanie i zbrojenie korpusu podpory P1-1

Fot. 8 - wykonywanie 1 warstwy nasypu w km ok. 36+770 –wykonano 05.10.2011 r.

Fot. 9 - wykonywanie warstwy nasypu nr 2 w km 36+800 - 36+950 – wykonano 03.10.2011 r.

Fot. 10 - PG18 w km 36+972 -widok na zabetonowane fundamenty. Układanie izolacji na fundamencie.

Fot. 11 - wykonywanie podbudowy asfaltobetonowej w km 37+050 - 37+300 – wykonano 05.10.2011 r.

Fot. 12 - wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego w km ok. 37+500 – wykonano 03.10.2011r.

Fot. 13 - wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w km ok. 37+500 – wykonano 05.10.2011 r.

Fot. 14 - wykonywanie warstwy mrozoochronnej w km 39+100 - 39+700 –wykonano 03.10.2011 r.

Fot. 15 - WD7 w km 39+736 -widok na zazbrojony i zadeskowany fundament podpory P1

Fot. 16 - wykonywanie warstwy nasypu nr 4 w km ok. 40+225 – wykonano 03.10.2011 r.

Fot. 17 - MS8 w km 41+611 - Betonowanie fundamentu podpory P1 jezdnia lewa

Fot. 18 - budowa warstwy nasypu w km 41,650 - 41,900 – wykonano 04.10.2011 r.

Fot. 19 - warstwa nasypu km 42+900 - 43+000 – wykonano 04.10.2011 r.

Fot. 20 - WD9 w km 43+146 - Montaż zbrojenia korpusu i skrzydeł podpory P1

Fot. 21 - nasyp i stabilizacja w km 43+400 - 43+800 – wykonano 04.10.2011 r.

Fot. 22 - stabilizacja w km 43+500 – wykonano 04.10.2011 r.

Fot. 23 - wzmocnienie podłoża geowłókniną w km 43+700 - 43+800 – wykonano 04.10.2011 r.

Fot. 24 - MS10 w km 43+847 - Montaż deskowania i zbrojenie korpusu i skrzydeł podpory

Fot. 25 - roboty drogowe w km 43+900 - 42+500 – rejon MS10 – 04.10.2011 r.

Fot. 26 - WD11 w km 44+972 - Zasypka i zbrojenie podpory P3

Fot. 27 - podbudowa z kruszywa w km 46+000 - 45+250 – wykonano 04.10.2011 r.

Fot. 28 - roboty drogowe w km 46+000 - 45+500 – wykonano 04.10.2011 r.

Fot. 29 - WD12 w km 46+441 - Demontaż szalunków korpusu i skrzydeł podpory P1

Fot. 30 - WD13 w km 48+330 - Montaż deskowania korpusu i skrzydeł podpory P5

Fot. 31 - WD13 w km 48+330 - Zasypka fundamentu podpory P4

Fot. 32 - Stabilizacja konstrukcyjna w km 48+450 – wykonano 03.10.2011 r.

Fot. 33 - Stabilizacja konstrukcyjna w km 48+450 - 48+900 – wykonano 03.10.2011 r.

Fot. 34 - pielęgnacja stabilizacji konstrukcyjnej w km 48+450 - 48+900 – wykonano 05.10.2011 r.

Fot. 35 - prace przy układaniu warstw nr 1 i GWN na odcinku km 48+900 – 05.10.2011 r.

Fot. 36 - Wieczorne przyjmowanie piasku km 49+150 – 03.10.2011 r.

Fot. 37 - WD14 w km 49+161 - zbrojenie ławy podpory P1

Fot. 38 - WD14 - zbrojenie ławy podpory P3

Fot. 39 - WD14 - ława podpory P2 i zbrojenie podpory P1

Fot. 40 - km 49+450 - profilowanie i zagęszczanie warstwy nasypu

Fot. 41 - Układanie warstwy GWN w km 49+600 – wykonano 06.10.2011 r.

Fot. 42 - Profilowanie warstwy nr 3 nasypu w km 50+750 – 51+060 wykonano 03.10.2011 r.

Fot. 43 - WD15 w km 50+723 – ścianka szczelna i wykop pod podporę P3

Fot. 44 - Odpompowywanie wody z okolicy przepustu P19 w km 51+850

Fot. 45 - profilowanie warstwy nr 1 nasypu w km 52+200 – wykonano 08.10.2011 r.

Fot. 46 - Układanie warstwy nr 1 w km 52+200 – wykonano 08.10.2011 r.

Fot. 47 - WD16 w km 52+935 - ława podpory P2

Fot. 48 - WD16 - ława filara P2, (w tle podpora P3)

Fot. 49 - WD16 - ława fundamentowa podpory P1

Fot. 50 - km 53+320 odhumusowanie ciągu głównego - strona PŁN

Fot. 51 - 54+400 wykonywanie nasypu- jezdnia PŁN w kierunku Warszawy – wykonano 06.10.2011 r.

Fot. 52 - WD17 w km 54+548 - ława filara P3

Fot. 53 - podpory P5, P4, P3

Fot. 54 - droga obj. WD 17 w km 54+548 - km 0+300 - układanie podbudowy pod masę

Do góry.