Stan z dnia 27.11.2011.

Fot. 1 - WD-1 w km 30+657,00 - szalunek korpusu podpory P5 - 24.11.2011 r.

Fot. 2 - WD-1 w km 30+657,00 -szalunek słupów podpory P3 - 24.11.2011 r.

Fot. 3 - uszczelnienie rowu w km 31+600

Fot. 4 - MS-3 w km 33+573,00 - szalunek korpusu podpory P1 - 24.11.2011 r.

Fot. 5 - MS-3 w km 33+573,00 - zasypywanie korpusu podpory P4 - 24.11.2011 r.

Fot. 6 - wykonywanie stabilizacji w km 33+800

Fot. 7 - WD-5 w km 36+396,00 - zabetonowane słupy podpory P2 i P3

Fot. 8 - PG18 w km 36+927 - zabetonowana rama - etap I

Fot. 9 - PZ-6 w km 38+069,00 - widok na zabetonowane korpusy podpór

Fot. 10 - WD-7 w km 39+736,63 - zabetonowany przyczółek P3

Fot. 11 - wykonywanie stabilizacji na jezdni prawej w km 40+400 ÷ 40+650 – 22.11.2011 r.

Fot. 12 - profilowanie i zagęszczenie GWN km 40+450 ÷ 40+800 – 21.11.2011 r.

Fot. 13 - wykonywanie warstwy nr 4 w km 41+170 ÷ 41+560 – 22.11.2011r.

Fot. 14 - wykonywanie stabilizacji konstrukcyjnej w km 42+600

Fot. 15 - MS-10 w km 43+847,00 - zbrojenie poprzecznicy na podporze P3

Fot. 16 - zagęszczanie podbudowy pomocniczej 44+500 ÷ 44+850

Fot. 17 - badanie planografem warstwy wiążącej w km 45+350 ÷ 45+700

Fot. 18 - profilowanie skarpy i pobocza w km 45+600, strona lewa

Fot. 19 - km 45+650 ÷ 46+480, strona lewa - wykonywanie II warstwy podbudowy zasadniczej

Fot. 20 - WD-12 w km 46+441,48 - rusztowania wsporcze pod belki prefabrykowane

Fot. 21 - WD-13 w km 48+330,60 - montaż rusztowań ustroju nośnego

Fot. 22 - układanie warstwy podbudowy zasadniczej w km 48+460 ÷ 50+025

Fot. 23 - zagęszczanie warstwy podbudowy zasadniczej w km 48+460 ÷ 50+025

Fot. 24 - WD-14 w km 49+161,42 - deskowanie korpusu P1

Fot. 25 - wzmocnienie podłoża geowłókniną w km 51+865

Fot. 26 - WD-16 w km 52+935,76 - betonowanie korpusu podpory P1

Fot. 27 - WD-16 w km 52+935,76 - zbrojenie i deskowanie korpusu podpory P3

Fot. 28 - WD-17 w km 54+548,52 - korpus podpory P5

Do góry.

Stan z dnia 20.11.2011.

Fot. 1 - WD-1 w km 30+657,00 - szalunek korpusu podpory P5 - 18.11.2011 r.

Fot. 2 - WD-1 w km 30+657,00 - szalunek słupa podpory P4 - 18.11.2011 r.

Fot. 3 - WD-2 w km 32+852,30 - Widok na obiekt od strony podpory P3

Fot. 4 - WD-2 w km 32+852,30 - Szalunek skrzydełka - podpora P3

Fot. 5 - WD-2 w km 32+852,30 - Montaż zbrojenia skrzydełka

Fot. 6 - WD-2 w km 32+852,30 - Montaż zbrojenia skrzydełka

Fot. 7 - MS-3 w km 33+573,00 - zbrojenie korpusu podpory P1 - 18.11.2011 r.

Fot. 8 - MS-3 w km 33+573,00 -izolacja korpusu podpory P4 - 18.11.2011 r.

Fot. 9 - profilowanie GWN w km 33+900

Fot. 10 - MS-4 w km 34+300,00 - Przyczółek P1 - szalunek i zbrojenie

Fot. 11 - MS-4 w km 34+300,00 - Przyczółek P3 - izolacja

Fot. 12 - wykonywanie warstwy z KŁSM w km 34+500

Fot. 13 - wykonywanie warstwy z KŁSM w km 34+650

Fot. 14 - WD-5 w km 36+396,00 - deskowanie słupów podpory P2, P3

Fot. 15 - PG18 w km 36+972,00 - deskowanie ramy - etap I

Fot. 16 - PZ6 w km 38+069,00 - zasypka - jezdnia lewa

Fot. 17 - profilowanie podłoża PZ-6 – 17.11.2011 r.

Fot. 18 - koryto pod stabilizacje PZ-6 – 19.11.2011 r.

Fot. 19 - WD-7 w km 39+736,63 - deskowanie - przyczółek P3

Fot. 20 - zagęszczanie GWN w km 40+200 – 17.11.2011 r.

Fot. 21 - stabilizacja w km 40+300 strona prawa – 19.11.2011 r.

Fot. 22 - warstwa podbudowy w km 40+950 – 16.11.2011 r.

Fot. 23 - warstwa podbudowy km 41+000 – 16.11.2011 r.

Fot. 24 - rów prawy w km 41+000 – 17.11.2011 r.

Fot. 25 - lewy rów w km 41+050 – 14.11.2011 r.

Fot. 26 - warstwa nr 5 w km 41+180 – 16.11.2011 r.

Fot. 27 - warstwa nr 4 w km 41+180 – 18.11.2011 r.

Fot. 28 - warstwa nr 5 w km 41+320 – 15.11.2011 r.

Fot. 29 - warstwa nr 5 w km 41+400 – 16.11.2011 r.

Fot. 30 - MS-10 w km 43+847,00 - Cios podłożyskowy przed betonowaniem

Fot. 31 - MS- 10 w km 43+847,00 - Zasypka za podporą P4

Fot. 32 - MS-10 w km 43+847,00 - Konstrukcja wsporcza pod podwalinę poprzecznicy na podporze P2.

Fot. 33 - humusowanie skarpy w km 43+950 ÷ 44+300 - 17.11.2011 r.

Fot. 34 - wykonywanie podbudowy pomocniczej w km 44+500 ÷ 44+950 - 17.11.2011 r.

Fot. 35 - dogęszczanie podbudowy pomocniczej w km 46+500 ÷ 47+100 - 17.11.2011 r.

Fot. 36 - WD-13 w km 48+330,60 - Szalunek korpusu podpory P1

Fot. 37 - WD-14 w km 49+161,42 - wyciąganie ścianek szczelnych przy podporze P2

Fot. 38 - układanie podbudowy pomocniczej w km 49+500 ÷ 49+900 - 17.11.2011 r.

Fot. 39 - układanie stabilizacji konstrukcyjnej w km 51+000 ÷ 51+200 - 17.11.2011 r.

Fot. 40 - WD-16 w km 52+935,76 - podpora P2, deskowanie korpusu P1

Fot. 41 - WD-17 w km 54+548,52 - betonowanie słupów podpory P2

Do góry.

Stan z dnia 10.11.2011.

Fot. 1 - wykonywanie warstwy stabilizacji w km 32+200

Fot. 2 - MS-3 w km 33+573,00 - zbrojenie korpusu podpory P1P

Fot. 3 - MS-3 w km 33+573,00 - demontaż szalunku podpory P4L

Fot. 4 - MS-4 w km 34+300,00 - panorama

Fot. 5 - zagęszczanie warstwy mrozoochronnej w km 34+500

Fot. 6 - WD-5 w km 36+396,00 - zabetonowany fundament P5

Fot. 7 - PG-18 w km 36+972,00 - deskowanie i zbrojenie ramy - etap I

Fot. 8 - wykonywanie koryta pod stabilizację w km 37+950 ÷ 38+100 - 08.11.2011 r.

Fot. 9 - PZ-6 w km 38+069,00 - deskowanie korpusu podpory P2

Fot. 10 - wykonywanie rowów docelowych i profilowanie skarp w km 38+130 – 09.11.2011 r.

Fot. 11 - WD-7 w km 39+736,63 - deskowanie przyczółka podpory P3

Fot. 12 - wykonywanie warstwy mrozoochronnej oraz wpustów km 40+800 ÷ 41+050 – 07.11.2011 r.

Fot. 13 - wykonanie warstwy mrozoochronnej w km 40+800 ÷ 41+150 – 08.11.2011 r.

Fot. 14 - km 41+200 ÷ 41+480 - wykonywanie warstwy nr 6 nasypu oraz zasypka siatek stalowych – 07.11.2011 r.

Fot. 15 - km 41+200 ÷ 41+560 - wykonywanie warstwy nr 6 nasypu – 09.11.2011 r.

Fot. 16 - km 41+320 ÷ 41+560 - wykonywanie warstwy nr 6 nasypu – 09.11.2011 r.

Fot. 17 - MS-8 w km 41+611,12 - betonowanie fundamentów podpory P2.

Fot. 18 - profilowanie skarpy w km 41+750 ÷ 41+850 - 07.11.2011 r.

Fot. 19 - podbudowa pomocnicza w km 43+500 ÷ 43+700 - 08.11.2011 r.

Fot. 20 - MS-10 w km 43+847,00 - Rusztowania wsporcze pod belki prefabrykowane.

Fot. 21 - MS-10 - betonowanie korpusu i skrzydeł podpory P1

Fot. 22 - poduszka w technologii PET w km 43+875 ÷ 43+905 - 08.11.2011 r.

Fot. 23 - WD-11 w km 44+972,66 - betonowanie korpusu i skrzydeł podpory P1.

Fot. 24 - warstwa mrozoochronna w km 46+000 ÷ 47+050 - 08.11.2011 r.

Fot. 25 - GWN w km 47+300 ÷ 47+500 - 08.11.2011 r.

Fot. 26 - WD-13 w km 48+330,60 - wykonywanie podbudowy pod rusztowania ustroju nośnego; w tle zabetonowane słupy podpory P2

Fot. 27 - WD-14 w km 49+161,42 - słupy podpory P2

Fot. 28 - km 51+685 - zagęszczanie 1 warstwy nasypu

Fot. 29 - km 52+200 ÷ 52+500 - układanie stabilizacji konstrukcyjna

Fot. 30 - WD-16 w km 52+935,76 - deskowanie i zbrojenie korpusu podpory P1

Fot. 31 - WD-17 w km 54+548,52 - deskowanie korpusu podpory P5

Do góry.

Stan z dnia 05.11.2011.

Fot. 1 - szalowanie korpusu podpory P5 na WD-1 w km 30+657,00 – 03.11.2011 r.

Fot. 2 - wykonywanie rowów w km 31+600

Fot. 3 - WD-2 w km 32+852,30 - przygotowanie do betonowania słupów - 04.11.2011 r.

Fot. 4 - WD-2 w km 32+852,30 - betonowanie słupów - podpora P2 – 04.11.2011 r.

Fot. 5 - rozszalowywanie filarów podpory P2L na MS-3 w km 33+573,00

Fot. 6 - zbrojenie korpusu podpory P1P na MS-3 w km 33+573,00 – 04.11.2011 r.

Fot. 7 - MS-4 w km 34+300,00 - słupy podpory P2 po rozszafowaniu - 04.11.2011 r.

Fot. 8 - km 38+070 wykonanie zasypki fundamentu P1 na obiekcie PZ-6 – 04.11.2011 r.

Fot. 9 - km 41+230 - 41+320 wykonywanie warstwy nr 7 nasypu - 04.11.2011 r.

Fot. 10 - MS-8 w km 41+611,12 - Zbrojenie fundamentów podpory P2

Fot. 11 - podbudowa pomocnicza w km 42+050-42+550 – 31.10.2011 r.

Fot. 12 - poduszka w technologii PET w km 43+880-43+910 – 03.11.2011 r.

Fot. 13 - MS-10 w km 43+847,00 - Deskowanie korpusu i skrzydeł podpory P1 oraz słupów podpory P2

Fot. 14 - podbudowa pomocnicza w km 45+000-45+280 – 31.10.2011 r.

Fot. 15 - warstwa wiążąca w km 45+280-46+000 strona prawa – 04.11.2011 r.

Fot. 16 - podbudowa zasadnicza w km 45+300-46+000 strona lewa – 03.11.2011 r.

Fot. 17 - WD-11 w km - 44+972,66 - Deskowanie korpusu i skrzydeł podpory P1

Fot. 18 - WD-13 w km 48+330,60 - rozdeskowywanie korpusu i skrzydeł podpory P5

Fot. 19 - profilowanie warstwy podbudowy pomocniczej w km 48+450-49+120 – 04.11.2011 r.

Fot. 20 - WD-14 w km 49+161,42 - słupy podpory P2, zasypki, w tle podpora P1

Fot. 21 - zagęszczanie warstwy stabilizacji konstrukcyjnej km 49+180-49+250 – 04.11.2011 r.

Fot. 22 - profilowanie i zagęszczanie warstwy nr 3 km 51+530-51+865 – 04.11.2011 r.

Fot. 23 - widok na stronę wschodnią z WD-16 w km 52+935,76

Fot. 24 - widok na stronę zachodnią z WD-16 w km 52+935,76

Fot. 25 - WD-16 w km 52+935,76 - deskowanie słupów podpory P2, zbrojenie korpusu podpory P1

Fot. 26 - WD-17 w km 54+548,52 - deskowanie korpusu P5

Fot. 27 - WD-17 w km 54+548,52 - słupy podpory P3

Do góry.