Stan z dnia 23.12.2011.

Wykonawca zaplanował przerwę świąteczno noworoczną – od 23.12.2011 r. do 02.01.2012 r.

Wykonawca kończy rozpoczęte zakresy robót i zabezpiecza Teren Budowy na okre świąt.

Fot. 1 - WD-1 w km 30+657,00 - szalowanie korpusu przyczółka P1 – 21.12.2011 r.

Fot. 2 - WD-1 w km 30+657,00 - zbrojenie podpory P1 - 21.12.2011 r.

Fot. 3 - km 31+800 - przygotowany odpływ do rowu przydrożnego z nawierzchni bitumicznej

Fot. 4 - km 31+800 strona prawa - zabezpieczenie na zimę, zahumusowany rów przydrożny

Fot. 5 - MS-3 w km 33+573,00 -przygotowanie materiału zasypki korpusu P1 – 21.12.2011 r.

Fot. 6 - MS-3 w km 33+573,00 - szalunek ścianki żwirowej P4 – 21.12.2011 r.

Fot. 7 - WD-5 w km 36+396,00 - zadeskowany przyczółek P1

Fot. 8 - PG-18 w km 36+972,00 - ułożenie izolacji z folii kubełkowej

Fot. 9 - PZ-6 w km 38+069,00- montaż konstrukcji K1

Fot. 10 - km 38+070 wykonywanie zasypek na obiekcie PZ-6 – 19.12.2011 r.

Fot. 11 - km 39+700 wykonywanie koryta trasy głównej - 19-12-2011 r.

Fot. 12 - WD-7 w km 39+736,63 - rozdeskowywanie przyczółka P1

Fot. 13 - WD-7 w km 39+736,63 - prace porządkowe oraz zabezpieczenie skarp - 21-12-2011 r.

Fot. 14 - km 39+740 - wykonywanie nasypu na najeździe na obiekt WD-7 strona prawa - 19-12-2011 r.

Fot. 15 - Wykonywanie górnej warstwy nasypu w km 44+500 – 14.12.2011 r.

Fot. 16 - Profilowanie skarpy w km 46+350 – 13.12.2011 r.

Fot. 17 - Profilowanie terenu w km 46+390 – 13.12.2011 r.

Fot. 18 - WD-14 w km 49+161,42 - montaż belek strunobetonowych

Fot. 19 - WD-14 w km 49+161,42 - montaż belek, nitka południowa

Fot. 20 - układanie stabilizacji konstrukcyjnej km 51+350-51+400

Fot. 21 - km 51+680

Fot. 22 - WD-16 w km 52+935,76 - montaż konstrukcji wsporczej belek strunobetonowych

Fot. 23 - WD-16 w km 52+935,76 - montaż belek, nitka południowa

Fot. 24 - km 53+350

Fot. 25 - km 53+500 – widok na trasę główną

Fot. 26 - km 54+000 – widok na trasę główną

Fot. 27 - km 54+450

Fot. 28 - WD-17 w km 54+548,52 – widok na podpory P3,P4 i P5

Do góry.

Stan z dnia 10.12.2011.

Fot. 1 - WD-1 w km 30+657 - demontaż szalunku korpusu P5 – 08.12.2011 r.

Fot. 2 - WD-1 w km 30+657 - demontaż szalunku słupów P2 – 08.12.2011 r.

Fot. 3 - MS-3 w km 33+573 - demontaż szalunku korpusu P1 - 08.12.2011 r.

Fot. 4 - MS-3 w km 33+573 - zasypki korpusu przyczółka P4 - 08.12.2011 r.

Fot. 5 - MS-4 w km 34+300 - demontaż szalunków korpusu P1 - 08.12.2011 r.

Fot. 6 - MS-4 w km 34+300 - widok z korpusu P3 na obiekt – 08.12.2011 r.

Fot. 7 - WD-5 w km 36+396 - deskowanie przyczółka P1

Fot. 8 - PG-18 w km 36+972,00 - zabetonowana rama etap II

Fot. 9 - PZ-6 w km 38+069 - montaż konstrukcji wsporczej

Fot. 10 - warstwa profilująca - najazd na WD-7 w km 39+736,63 – 05.12.2011 r.

Fot. 11 - WD-7 w km 39+736,63 - betonowanie przyczółka P1

Fot. 12 - km 39+750 DP1499D - wykonywanie warstwy profilującej nasypu - 05.12.2011 r.

Fot. 13 - km 41+150 ÷ 41+560 - wykonywanie warstwy nr 1 nasypu - 05.12.2011 r.

Fot. 14 - km 41+150 ÷ 41+560 - wykonywanie warstwy nr 1 nasypu - 05.12.2011 r.

Fot. 15 - km 41+150 ÷ 41+560 - wykonywanie warstwy nr 1 nasypu strona lewa oraz skarp i rowów - 05.12.2011 r.

Fot. 16 - km 41+150 ÷ 41+560 - wykonywanie warstwy nasypu nr 1 strona lewa - 09.12.2011 r.

Fot. 17 - km 41+150 ÷ 41+560 - wykonywanie rowu, skarp i półki po stronie prawej - 05.12.2011 r.

Fot. 18 - MS-8 w km 41+611,12 - montaż deskowania przyczółka podpory P4

Fot. 19 - MS-8 w km 41+611,12 - betonowanie słupów podpory P2

Fot. 20 - WD-9 w km 43+146,17 - rozdeskowywanie słupa podpory P2

Fot. 21 - MS-10 w km 43+847,00 - końcówka montażu belek

Fot. 22 - WD-11 w km 44+972,66 - zakończony montaż belek

Fot. 23 - WD-12 w km 46+441,48 - montaż szalunków i konstrukcji pomostów na belkach prefabrykowanych

Fot. 24 - WD-13 w km 48+330,60 - montaż rusztowań ustroju nośnego

Fot. 25 - km 50+750 ÷ 51+450 - układanie warstwy podbudowy zasadniczej warstwa 1

Fot. 26 - km 51+450 ÷ 51+650 - układanie stabilizacji konstrukcyjnej

Fot. 27 - km 52+000 ÷ 52+500 - układanie podbudowy zasadniczej- warstwa 1

Fot. 28 - WD-16 w km 52+935,76 - betonowanie korpusu P3

Do góry.

Stan z dnia 03.12.2011.

Fot. 1 - km 30+500 – warstwa podbudowy; widok na WD-1 – 29.11.2011 r.

Fot. 2 - WD-1 w km 30+657 - podpora nr P1 – 24.11.2011 r.

Fot. 3 - WD-1 w km 30+657 - po betonowaniu słupa P2 - 02.12.2011 r.

Fot. 4 - WD-1 w km 30+657 - podpora nr P3 – 24.11.2011 r.

Fot. 5 - WD-1 w km 30+657 - podpora nr P4

Fot. 6 - WD-1 w km 30+657 - podpora nr P5

Fot. 7 - Budowa drogi dojazdowej DD-03 w km 30+800

Fot. 8 - km 30+900 – wykonywanie rowu i plantowanie terenu – 29.11.2011 r.

Fot. 9 - Wykonane humusowanie w km 31+500

Fot. 10 - Widok na podbudowę wykonaną na odcinku 31+800 ÷ 32+700 km

Fot. 11 - WD-2 w km 32+852,30 - podpora P1(N) – 24.11.2011 r.

Fot. 12 - WD-2 w km 32+852,30 - podpora P2- pośrednia – 24.11.2011 r.

Fot. 13 - WD-2 w km 32+852,30 - WD-2 betonowanie korpusu P3 – 29.11.2011 r.

Fot. 14 - MS-3 w km 33+573,00 - podpora nr P4, P3, P2 – 29.11.2011 r.

Fot. 15 - MS-3 - pielęgnacja betonu korpusu P1 - 02.12.2011 r.

Fot. 16 - MS-3 - zasypki przyczółka P4-02.12.2011 r.

Fot. 17 - Budowa kanalizacji na odcinku 33+600 ÷ 34+000 km

Fot. 18 - Wykonywanie warstwy z KŁSM w km 34+150

Fot. 19 - MS-4 w km 34+300,00 - szalunek korpusu i skrzydła P1 od strony nasypu – 28.11.2011 r.

Fot. 20 - MS-4 w km 34+300,00 - podpora nr P2 – 28.11.2011 r.

Fot. 21 - Wykonywanie GWN w km 36+000

Fot. 22 - WD-5 w km 36+396,00 – zbrojenie podpory P1 - 24.12.2011 r.

Fot. 23 - WD-5 w km 36+396,00 - podpora P2 - 24.12.2011 r.

Fot. 24 - WD-5 w km 36+396,00 - podpora P3-24.12.2011 r.

Fot. 25 - WD-5 w km 36+396,00 - podpora P4-24.12.2011 r.

Fot. 26 - WD-5 w km 36+396,00 - podpora P5 - 24.12.2011 r.

Fot. 27 - PG-18 w km 36+972,00 - deskowanie ramy - etap II

Fot. 28 - Ściek trójkątny – odcinek próbny w km 37+100 – 29.11.2011 r.

Fot. 29 - Skropienie warstwy podbudowy w km 37+949 ÷ 38+140 – 29.11.2011 r.

Fot. 30 - PZ-6 w km 38+069,00

Fot. 31 - Stabilizacja konstrukcyjna w km 39+700-39+775 – 02.12.2011 r.

Fot. 32 - WD-7 w km 39+736,63 - podpora nr 1 pośrednia – 24.11.2011 r.

Fot. 33 - WD-7 w km 39+736,63 - podpora nr 2 południowa - 24.11.2011 r.

Fot. 34 - WD-7 w km 39+736,63 - podpora nr 3 północna - 24.11.2011 r.

Fot. 35 - Dogęszczanie warstwy podbudowy z kruszywa w km 39+800 ÷ 40+000

Fot. 36 - Podbudowa z kruszywa w km 40+000 ÷ 40+450

Fot. 37 - MS-8 w km 41+611,12 - podpora nr 1 - 24.11.2011 r.

Fot. 38 - MS-8 w km 41+611,12 - podpora nr 2 - 24.11.2011 r.

Fot. 39 - MS-8 w km 41+611,12 - podpora nr 3 - 24.11.2011 r.

Fot. 40 - MS-8 w km 41+611,12 - podpora nr 4 - 24.11.2011 r.

Fot. 41 - Wykonywanie stabilizacji w km 42+800-42+950

Fot. 42 - WD-9 w km 43+146,17 - podpora południowa – 24.11.2011 r.

Fot. 43 - WD-9 w km 43+146,17 - podpora pośrednia – 24.11.2011 r.

Fot. 44 - WD-9 w km 43+146,17 - podpora północna – 24.11.2011 r.

Fot. 45 - WD-9 w km 43+146,17 - Betonowanie słupów.

Fot. 46 - Humusowanie skarpy w km 43+600 – 02.12.2011 r.

Fot. 47 - MS- 10 w km 43+847,00 - Montaż belek.

Fot. 48 - WD-11 w km 44+972,66 - podpora południowa - 24.11.2011 r.

Fot. 49 - WD-11 w km 44+972,66 - podpora pośrednia - 24.11.2011 r.

Fot. 50 - WD-11 w km 44+972,66 - podpora północna - 24.11.2011 r.

Fot. 51 - WD-12 w km 46+441,48 - montaż pierwszej belki.

Fot. 52 - I warstwa podbudowy bitumicznej w km 46+460-47+080 – 01.12.2011 r.

Fot. 53 - WD- 13 w km 48+330,60 - Montaż rusztowań ustroju nośnego.

Fot. 54 - WD-14 w km 49+161,42 - słupy podpory P2, deskowanie korpusu P1

Fot. 55 - WD-14 w km 49+161,42 - rozładunek belek strunobetonowych

Fot. 56 - WD-15 w km 50+723,41 - strona południowa

Fot. 57 - Układanie stabilizacji konstrukcyjnej w km 51+030-51+200

Fot. 58 - Zagęszczenie górnej warstwy nasypu w km 51+475-52+000

Fot. 59 - WD-16 w km 52+935,76 - podpora północna – 24.11.2011 r.

Fot. 60 - WD-16 w km 52+935,76 - podpora pośrednia – 24.11.2011 r.

Fot. 61 - WD-16 w km 52+935,76 - deskowanie i zbrojenie korpusu P3 (południowego)

Fot. 62 - WD-17 w km 54+548,52 - podpory P5, P4, P3 i P2

Do góry.