Stan z dnia 29.01.2012.

Fot. 1 - WD-1 w km 30+657,00 - demontaż szalunku korpusu P1 – 26.01.2012 r.

Fot. 2 - WD-1 w km 30+657,00 - demontaż szalunku korpusu P1 – 26.01.2012 r.

Fot. 3 - WD-2 w km 32+852,30 - montaż szalunku ścianki żwirowej - podpora P1 - 26.01.2012 r.

Fot. 4 - WD-2 w km 32+852,30 - korpus P3 - szalunek ścianki żwirowej – 26.01.2012 r.

Fot. 5 - MS-3 w km 33+573,00 - demontaż szalunku ścianki żwirowej - 26.01.2012 r.

Fot. 6 - MS-3 w km 33+573,00 - montaż konstrukcji wsporczej pod belki - 26.01.2012 r.

Fot. 7 - MS-4 w km 34+300,00 - łożyska na podporze P3 - 26.01.2012 r.

Fot. 8 - MS-4 w km 34+300,00 - szalunki słupa 4 i 6 podpora P2 - 26.01.2012 r.

Fot. 9 - WD-5 w km 36+396,00 - widok na zabetonowany przyczółek P5

Fot. 10 - Profilowanie poboczy w km 36+550

Fot. 11 - PG-18 w km 36+972,00 - widok z boku na konstrukcje nośną

Fot. 12 - Profilowanie skarp w km 37+100 strona prawa

Fot. 13 - PZ-6 w km 38+069,00 - widok poprzeczny na zmontowaną konstrukcję SuperCor

Fot. 14 - prawy rów w km 39+350

Fot. 15 - WD-7 w km 39+736,63 - widok z boku na podpory żelbetowe

Fot. 16 - MS-8 w km 41+611,12 - betonowanie korpusu P4

Fot. 17 - MS-8 w km 41+611,12 - demontaż szalunków słupów na P3

Fot. 18 - km 41+900-42+200 - widok na trasę główną – 26.01.2012 r.

Fot. 19 - km 42+200-42+500 - widok na trasę główną – 26.01.2012 r.

Fot. 20 - WD-9 w km 43+146,17 - korpus podpory P1

Fot. 21 - km 43+500-43+800 - widok na trasę główną – 25.01.2012 r.

Fot. 22 - MS-10 w km 43+847,00 - ustrój nośny

Fot. 23 - WD-11 w km 44+972,66 - ustrój nośny

Fot. 24 - km 45+800-46+500 - widok na trasę główną – 26.01.2012 r.

Fot. 25 - WD-12 w km 46+441,48 - montaż kotew talerzowych

Fot. 26 - WD-12 w km 46+441,48 - ustrój nośny

Fot. 27 - km 47+000-47+300 - widok na trasę główną – 26.01.2012 r.

Fot. 28 - km 47+500-47+700 - widok na trasę główną – 26.01.2012 r.

Fot. 29 - km 48+000 – dostawy piasku na składowisko – 24.01.2012 r.

Fot. 30 - WD-13 w km 48+330,60 - podparcie ustroju nośnego

Fot. 31 - WD-14 w km 49+161,42 - widok od strony Warszawy

Fot. 32 - WD-14 w km 49+161,42 - zbrojenie płyty pomostowej

Fot. 33 - DG 101672 - profilowanie podłoża przy obiekcie WD-14 – 26.01.2012 r.

Fot. 34 - WD-15 w km 50+723,41 - pale na P2

Fot. 35 - WD-15 w km 50+723,41 - wykonywanie pali CFA pod podporę P1

Fot. 36 - DP 1502 - wyk. nasypu przy obiekcie WD 16, strona PN – 24.01.2012 r.

Fot. 37 - WD-16 w km 52+935,76 - widok od strony Wrocławia

Fot. 38 - WD-16 w km 52+935,76 - zbrojenie płyty pomostowej

Fot. 39 - WD-17 w km 54+548,52 - widok od strony Wrocławia

Fot. 40 - DP 449 - prace rozbiórkowe przy obiekcie WD-17 – 26.01.2012 r.

Fot. 41 - DP 449 - roboty rozbiórkowe zamkniętego skrzyżowania przy WD-17 – 26.01.2012 r.

Do góry.

Stan z dnia 27.01.2012.

Zdjęcia Lotnicze

Fot. 1 - Węzeł Cieśle, WD-1 w km 30+657,00

Fot. 2 - km ok. 31,00

Fot. 3 - MOP JONAS

Fot. 4 - WD-2 w km 32+852,30

Fot. 5 - MS-3 w km 33+573,00

Fot. 6 - MS-4 w km 34+300,00

Fot. 7 - km ok. 35,00

Fot. 8 - WD-5 w km 36+396,00

Fot. 9 - PG-18 w km 36+972,00

Fot. 10 - PZ-6 w km 38+069,00

Fot. 11 - km ok. 39,00

Fot. 12 - Węzeł Szczodrów i WD-7 w km 39+736,63

Fot. 13 - km ok. 40,00

Fot. 14 - MS-8 w km 41+611,12

Fot. 15 - km ok. 42.00

Fot. 16 - WD-9 w km 43+146,17

Fot. 17 - MS-10 w km 43+847,00

Fot. 18 - WD-11 w km 44+972,66

Fot. 19 - km ok. 46,00

Fot. 20 - WD-12 w km 46+441,48

Fot. 21 - km ok. 47,00

Fot. 22 - WD-13 w km 48+330,60

Fot. 23 - WD-14 w km 49+161,42

Fot. 24 - km ok. 50,00

Fot. 25 - WD-15 w km ok. 50+723,41

Fot. 26 - km ok. 51,00

Fot. 27 - MOP SYCÓW

Fot. 28 - WD-16 w km 52+935,76

Fot. 29 - km ok. 54,00

Fot. 30 - Węzeł Syców i WD-17 w km 54+548,52

Fot. 31 - Koniec Kontraktu

Do góry.

Stan z dnia 22.01.2012.

W ostatnim okresie na budowie zapanowały warunki zimowe – opady śniegu i ujemne temperatury.

W związku z tym prowadzone są tylko prace dopuszczone do prowadzenia w warunkach zimowych.

Zmniejszone są zasoby sprzętu i ludzi na Placu Budowy.

Fot. 1 - WD-1 w km 30+657,00 - zabetonowany korpus przyczółka P1 - 18.01.2012 r.

Fot. 2 - WD-1 w km 30+657,00 - montaż szalunku ścianki żwirowej - 18.01.2012 r.

Fot. 3 - MS-3 w km 33+573,00 - montaż szalunku ścianki żwirowej P1 - 18.01.2012 r.

Fot. 4 - MS-3 w km 33+573,00 dostawa stali zbrojeniowej poprzecznic - 18.01.2012 r.

Fot. 5 - lewy rów km 36+600 do 36+900 – 17.01.2012 r.

Fot. 6 - prawy rów w km 36+600 do 36+900 – 19.01.2012 r.

Fot. 7 - docelowy rów-łącznica nr 4 węzeł Szczodrów – km ok. 39+700

Fot. 8 - docelowy rów-łącznica nr 5 węzeł Szczodrów - km ok. 39+700

Fot. 9 - MS-8 w km 41+611,12 - Przygotowanie do betonowania słupów 1 i 3 podpory P3

Fot. 10 - km 43+000 trasa główna - 18.01.2012 r.

Fot. 11 - WD-9 w km 43+146,17 - Deskowanie i zbrojenie przyczółka P1

Fot. 12 - ciąg główny km 43+850 widok na WD-12 – 18.01.2012 r.

Fot. 13 - WD-12 w km 46+441,48 - Deskowanie ustroju nośnego

Fot. 14 - km 48+300 Trasy Głównej – 18.01.2012 r.

Fot. 15 - WD-13 w km 48+330,60 - Montaż rusztowań ustroju nośnego

Fot. 16 - WD-14 w km 49+161,42 - deskowanie poprzecznicy nad P2

Fot. 17 - WD-15 w km 50+723,41 - wykonywanie Pali CFA po podporę P2

Fot. 18 - zima 52+200, kier. Warszawa

Fot. 19 - zima 52+200, kier. Wrocław

Fot. 20 - WD-16 w km 52+935,76 - deskowanie poprzecznicy nad P2.

Fot. 21 - WD-17 w km 54+548,52 - montaż konstrukcji wsporczej deskowania ustroju nośnego

Do góry.

Stan z dnia 15.01.2012.

Fot. 1 - WD-1 w km 30+657,00 - prace zbrojarskie przy podporze P1 – 13.01.2012 r.

Fot. 2 - WD-1 w km 30+657,00 - szalunek podpory P1 – 13.01.2012 r.

Fot. 3 - WD-2 w km 32+852,30 - betonowanie korpusu P1 – 10.01.2012 r.

Fot. 4 - WD-2 w km 32+852,30 - piaskowanie ciosów podłożyskowych – 13.01.2012 r.

Fot. 5 - utrzymanie objazdu drogi gminnej przy obiekcie WD-2

Fot. 6 - MS-3 w km 33+573,00 - pielęgnacja betonu ciosów P2 i P3 – 13.01.2012 r.

Fot. 7 - MS-3 w km 33+573,00 - szalunek ścianki żwirowej P1 – 13.01.2012 r.

Fot. 8 - poprawa drogi technologicznej w km 34+200 ÷ 34+400, poprawa rowu przy nasypie w km 33+650 ÷ 34+300

Fot. 9 - MS-4 w km 34+300,00 - podparcie ustroju nośnego - 13.01.2012 r.

Fot. 10 - km 35+100

Fot. 11 - WD-5 w km 36+396,00 - prace porządkowe - 10.01.2012 r.

Fot. 12 - wymiana gruntu przy WD-5 w km 36+396,00 - 13.01.2011 r.

Fot. 13 - wymiana gruntu przy WD-5 w km 36+396,00 – 13.01.2011 r.

Fot. 14 - wykonywanie rowów w km 36+500 ÷ 36+900 – 13.01.2012 r.

Fot. 15 - PG-18 w km 36+972,00 - widok z boku konstrukcji żelbetowe

Fot. 16 - PZ-6 w km 38+069,00 -montaż konstrukcji K2

Fot. 17 - WD-7 w km 39+736,63 - zasypka na P3

Fot. 18 - wykonywanie warstwy nr 3 nasypu na WD-7 w km 39+736,63 – 11.01.2012 r.

Fot. 19 - km 39+700 ÷ 39+750 wykonywanie rowu docelowego – 10.01.2012 r.

Fot. 20 - km 40+000 ÷ 40+400 uzupełnienie poboczy – 10.01.2012 r.

Fot. 21 - km 42+200 ÷ 42+500 widok na trasę główną – 09.01.2012 r.

Fot. 22 - km 42+600 ÷ 42+800 widok na trasę główną – 09.01.2012 r.

Fot. 23 - km 43+100 ÷ 43+400 widok na trasę główną – 09.01.2012 r.

Fot. 24 - km 43+500 ÷ 43+800 widok na trasę główną – 09.01.2012 r.

Fot. 25 - WD-12 w km 46+441,48 - Zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego

Fot. 26 - WD-14 w km 49+161,42 - deskowanie poprzecznicy nad podporą P2

Fot. 27 - km 50+700 - demontaż wysepek dzielących

Fot. 28 - km 50+700 - układanie masy w miejscu zdemontowanych wysepek dzielących – 10.01.2-12 r.

Fot. 29 - km 50+700 - demontaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu – 11.01.2012 r.

Fot. 30 - km 50+700 - wprowadzanie zmian organizacji ruchu na skrzyżowaniu – 11.01.2012 r.

Fot. 31 - km 50+700 - zmiana organizacji ruchu

Fot. 32 - WD-15 w km 50+723,41 - wbijanie ścianki szczelnej w rejonie podpory P2

Fot. 33 - WD-16 w km 52+935,76 - deskowanie poprzecznicy skrajnej, wykonywanie stożków przy podporze P1

Fot. 34 - WD-17 w km 54+548,52 - układanie płyt betonowych pod konstrukcję wsporczą deskowania ustroju nośnego

Do góry.

Stan z dnia 08.01.2012.

Fot. 1 - WD-1 w km 30+657,00 - przygotowywanie geomembrany do montażu na P5 - 05.01.2012 r.

Fot. 2 - WD-1 w km 30+657,00 - szalowanie korpusu P1 - 05.01.2012 r.

Fot. 3 - MS-3 w km 33+573,00 - betonowanie ścianki żwirowej korpusu P4 - 05.01.2012.

Fot. 4 - MS-3 w km 33+573,00 -zagęszczanie zasypki korpusu P1-05.01.2012 r.

Fot. 5 - MS-4 w km 34+300,00 - odwodnienie za przyczółkiem nr1 - 08.01.2012 r.

Fot. 6 - MS-4 w km 34+300,00 - zasypka i warstwa filtracyjna za przyczółkiem nr1 - 08.01.2012 r.

Fot. 7 - koryto drogowe wykop w km 43,000 ÷ 43,300.

Fot. 8 - km 44,500 ÷ 45,000 podbudowa bitumiczna.

Fot. 9 - widok na WD-11 w km 44+972,66.

Fot. 10 - km 44+800 ÷ 45+000 podbudowa bitumiczna.

Fot. 11 - widok na WD-12 w km 46+441,48.

Fot. 12 - WD-14 w km 49+161,42 - ułożone belki strunobetonowe na podporach tymczasowych.

Fot. 13 - demontaż wysepki dzielącej na skrzyżowaniu w km 50+700 - 03.01.2012 r.

Fot. 14 - układanie podbudowy w miejscu zdemontowanej wysepki dzielącej na skrzyżowaniu w km 50+700 - 03.01.2012 r.

Fot. 15 - układanie podbudowy pomocniczej na drodze dojazdowej 34 w km ok. 52+800 - 04.01.2012.

Fot. 16 - WD-16 w km 52+935,76 - ułożone belki strunobetonowe na podporach tymczasowych.

Fot. 17 - WD-16 w km 52+935,76 – wykonywanie zasypki P1.

Fot. 18 - WD-17 w km 54+548,52 - deskowanie ciosów.

Do góry.