Stan z dnia 26.02.2012.

Fot. 1 - km 33+130 jezdnia lewa – widok w kierunku Wrocławia – połączenie warstwy podbudowy z kruszywa z GWN

Fot. 2 - km 31+500 jezdnia lewa - widok w kierunku Wrocławia – rów 13 wraz z zabezpieczeniem skarpy w okresie zimowym

Fot. 3 - km 31+550 jezdnia lewa – widok w kierunku Wrocławia –szczegół zabezpieczenia skarpy w okresie zimowym

Fot. 4 - WD-5 w km 36+396,00

Fot. 5 - WD-7 w km 39+736,63 - Węzeł Szczodrów

Fot. 6 - trasa główna - km 40+000 ÷ 40+500

Fot. 7 - trasa główna - km 40+500 ÷ 41+000

Fot. 8 - trasa główna - km 41+100 – widok na MS-8 w km 41+611,12

Fot. 9 - trasa główna - km 42+100-42+500 – widok w kierunku Warszawy – 22.02.2012 r.

Fot. 10 - WD-9 w km 43+146,17 - izolacja powłokowa korpusu podpory nr 1

Fot. 11 - WD-9 w km 43+146,17 - montaż konstrukcji wsporczej belek

Fot. 12 - MS-10 w km 43+847,00 - szalunek ustroju nośnego

Fot. 13 - WD-11 w km 44+972,66 - montaż wyposażenia ustroju nośnego

Fot. 14 - trasa główna km 46+000-46+400 - kierunek Wrocław – 22.02.2012 r.

Fot. 15 - trasa główna km 47+400-47+700 – widok w kierunku Warszawy – 22.01.2012 r.

Fot. 16 - trasa główna - km 48+000 ÷ 48+200 – widok w kierunku Wrocławia – 22.02.2012 r.

Fot. 17 - WD-13 w km 48+330,60 - szalunek ustroju nośnego

Fot. 18 - WD-14 w km 49+161,42 - zasypki P1

Fot. 19 - WD-14 w km 49+161,42 - zbrojenie płyty ustroju nośnego

Fot. 20 - trasa główna - km 49+800 - widok w kierunku WD-13

Fot. 21 - km 49+890 - widok na przepust P17 i DD 26

Fot. 22 - WD-15 w km 50+723,41 - głowice pali CFA, Podpora P1 – 24.02.2012 r.

Fot. 23 - km 51+500 - wywóz materiału z hałdy

Fot. 24 - km 52+900 - widok w kierunku MOP Syców Północ

Fot. 25 - WD-16 w km 52+935,76 -zbrojenie płyty ustroju nośnego

Fot. 26 - WD-16 w km 52+935,76 - zbrojenie i szalunek ustroju nośnego

Fot. 27 - km 54+500 widok w kierunku końca odcinka (na zdjęciu widoczny obiekt WD-17)

Fot. 28 - km 54+500 widok w kierunku WD 16 (na zdjęciu widoczne zaplecze sprzętowe)

Fot. 29 - WD-17 w km 54+548,52 - ława fundamentowa P1

Fot. 30 - WD-17 w km 54+548,52 - montaż rusztowań przęsła

Fot. 31 - WD-17 w km 54+548,52 - zbrojenie korpusu podpory P1

Do góry.

Stan z dnia 19.02.2012.

Na placu budowy w ostatnim okresie panowały warunki zimowe – mrozy i opady śniegu.

Wykonawca zabezpieczył teren budowy i nie prowadził prac.

W miarę poprawy warunków wykonywał tylko te roboty, dla których można było zachować reżimy technologiczne.

Fot. 1 - MS-3 w km 33+573,00 - zbrojenie poprzecznic nad filarami P2,P3 - nitka prawa

Fot. 2 - WD-5 w km 36+396,00 - widok na zabetonowany przyczółek P5

Fot. 3 - WD-5 w km 36+396,00

Fot. 4 - km 37+000; w tle WD-5

Fot. 5 - PG-18 w km 36+972,00 - widok z boku

Fot. 6 - PZ-6 w km 38+069,00

Fot. 7 - Trasa Główna – km 38+800 ÷ 39+000

Fot. 8 - WD-7 w km 39+736,63 - szalowanie pod montaż belek

Fot. 9 - WD-7 w km 39+736,63 – szalunki pod montaż belek

Fot. 10 - Trasa Główna – km 40+500; w tle WD-7

Fot. 11 - Trasa Główna – km 41+100; w tle MS-8

Fot. 12 - MS-8 w km 41+611,12

Fot. 13 - MS-8 w km 41+611,12 - zbrojenie i deskowanie przyczółka P1

Fot. 14 - Trasa Główna - km 41+700 ÷ 42+100 (kierunek Wrocław) – 13.02.2012 r.

Fot. 15 - WD-9 w km 43+146,17 - zbrojenie i deskowanie przyczółka P3

Fot. 16 - WD-11 w km 44+972,66 - montaż kotew talerzowych

Fot. 17 - Trasa Główna w km 45+800 ÷ 46+500 (kierunek Warszawa) – 13.02.2012 r.

Fot. 18 - Trasa Główna w km 46+600 ÷ 46+900 (kierunek Warszawa) – 13.02.2012 r.

Fot. 19 - WD-13 w km 48+330,60 - deskowanie ustroju nośnego

Do góry.

Stan z dnia 12.02.2012.

Fot. 1 - WD-1 w km 30+657,00 - szalunki ciosów podłożyskowych – 06.02.2012 r.

Fot. 2 - Trasa Główna w km 32+100

Fot. 3 - Trasa Główna w km 32+800

Fot. 4 - MS-3 w km 33+573,00 - szalunek podwaliny podpory P3 – 06.02.2012 r.

Fot. 5 - MS-3 w km 33+573,00 - zaawansowanie prac - 11.02.2012 r.

Fot. 6 - MS-4 podparcie pod belki – 06.02.2012 r.

Fot. 7 - MS-4 podparcie pod belki – 06.02.2012 r.

Fot. 8 - MS-4 podparcie pod belki – 06.02.2012 r.

Fot. 9 - MS-4 w km 34+300,00 - montaż belek - przęsło 1-2 - 08.02.2012 r.

Fot. 10 - MS-4 w km 34+300,00 - montaż belek - przęsło 1-2 - 08.02.2012 r.

Fot. 11 - MS-4 - w km 34+300,00 - montaż belek - przęsło 1-2 - 08.02.2012 r.

Fot. 12 - Trasa Główna w km 34+500

Fot. 13 - MS-8 w km 41+611,12 - Szalowanie i zbrojenie korpusu P1.

Fot. 14 - WD-9 w km 43+146,17 - Szalowanie i zbrojenie Korpusu P3.

Fot. 15 - Zagęszczanie nasypu metodą przeciążenia w km 43+790-43+820 – 07.02.2012 r.

Fot. 16 - MS-10 w km 43+847,00 - Szalowanie i zbrojenie płyty ustroju nośnego.

Fot. 17 - WD-11 w km 44+972,66 - Zazbrojona płyta ustroju nośnego.

Fot. 18 - WD-13 w km 48+330,60 - Deskowanie ustroju nośnego.

Fot. 19 - WD-14 w km 49+161,42 - Zbrojenie poprzecznicy nad podporą P2

Fot. 20 - WD-14 w km 49+161,42 - Zbrojenie płyty

Fot. 21 - WD-16 w km 52+935,76 - Zbrojenie płyty

Fot. 22 - WD-17 w km 54+548,52 - Zbrojenie ławy fundamentowej P1

Do góry.

Stan z dnia 05.02.2012.

Fot. 1 - sekcja 1 km 31+650 - rowy

Fot. 2 - sekcja 1 km 34+400

Fot. 3 - sekcja 1 km 35+900

Fot. 4 - km 36+600 - 37+000

Fot. 5 - km 37+500 - 38+000

Fot. 6 - PZ-6 w km 38+069,00

Fot. 7 - PZ-6 w km 38+069,00

Fot. 8 - km 38+000 - 38+500

Fot. 9 - km 39+750 - 40+400

Fot. 10 - km 41+200 - 41+600

Fot. 11 - widok na trasę główną km 41+700-42+000 (kierunek Wrocław) – 31.01.2012 r.

Fot. 12 - dowóz piasku na składowisko przy WD9 w km 43+146,17 – 31.01.2012 r.

Fot. 13 - wykonywanie przeciążania nasypu w celu jego zagęszczenia - km 43+790-43+820 - nawożenie materiału – 02.02.2012 r.

Fot. 14 - widok na trasę główną km 46+000-46+500 (kierunek Warszawa) – 31.01.2012 r.

Fot. 15 - widok na trasę główną km 47+400-47+700 (kierunek Warszawa) – 31.01.2012 r.

Fot. 16 - WD-14 w km 49+161,4 - zbrojenie płyty ustroju nośnego – 03.02.2012 r.

Fot. 17 - WD-17 w km 54+548,52 - montaż konstrukcji wsporczej deskowania ustroju nośnego

Fot. 18 - WD-17 w km 54+548,52 - chudy beton pod podporę P1

Fot. 19 - WD-17 w km 54+548,52 - Zbrojenie i deskowanie fundamentu podpory P1 - 3.02.2012 r.

Fot. 20 - prace porządkowe w km 51+800

Fot. 21 - prace porządkowe w km 53+700

Do góry.