Stan z dnia 25.03.2012.

Fot. 1 - WD-1 w km 30+657,00 - Montaż konstrukcji wsporczej ustroju nośnego - 21 03 .2012 r.

Fot. 2 - WD-1 w km 30+657,00 - Montaż belek prefabrykowanych typu T - przęsło nr 3 i nr 4 - 22.03.2012 r.

Fot. 3 - WD-1 w km 30+657,00 - Montaż belek prefabrykowanych typu T - przęsło nr 1 i 2 - 23.03.2012 r.

Fot. 4 - WD-2 w km 32+852,30 - Montaż konstrukcji wsporczej ustroju nośnego - podpora P1

Fot. 5 - WD-2 w km 32+852,30 - Montaż konstrukcji wsporczej ustroju nośnego - podpora P2

Fot. 6 - WD-2 w km 32+852,30 - Montaż konstrukcji wsporczej ustroju nośnego - podpora P3

Fot. 7 - MS-3 w km 33+573,00 -Szalowanie poprzecznicy P2 - nitka prawa

Fot. 8 - MS-3 w km 33+573,00 -Zbrojenie płyty ustroju nośnego - nitka prawa

Fot. 9 - MS-3 w km 33+573,00 -Zbrojenie poprzecznicy P1 - nitka prawa

Fot. 10 - MS-4 w km 34+300,00 - Montaż konstrukcji wsporczej ustroju nośnego - nitka lewa

Fot. 11 - MS-4 w km 34+300,00 - Zbrojenie płyty pomostowej

Fot. 12 - MS-4 w km 34+300,00 - Szalowanie płyty pomostowej

Fot. 13 - wykonywanie humusowania skarp w km 39+000 ÷ 39+700 – 21.03.2012 r.

Fot. 14 - wykonywanie poboczy wraz z profilowaniem skarp w km 39+300 ÷ 39+700

Fot. 15 - wykonywanie poboczy wraz z profilowaniem skarp w km 39+300 ÷ 39+700

Fot. 16 - wykonywanie humusowania skarp w km 39+500 ÷ 39+700 – jezdnia lewa

Fot. 17 - wykonywanie zasypek, nasypu w km 41+560 ÷ 41+584

Fot. 18 - MS-8 w km 41+611,12 – zasypka, budowa nasypu – 19.03.2012 r.

Fot. 19 - WD-9 w km 43+146,17 - montaż belek ustroju nośnego – 21.03.2012 r.

Fot. 20 - km 43+500 ÷ 43+800 – wykonywanie drenażu – 21.03.2012 r.

Fot. 21 - MS-10 w km 43+847,00 - przeciążenie nasypu w celu zagęszczenia – 19.03.2012 r.

Fot. 22 - MS-10 w km 43+847,00 - nitka południowa - betonowanie ustroju nośnego – 22.03.2012 r.

Fot. 23 - WD-13 w km 48+330,60 - montaż zbrojenia i elementów sprężenia ustroju nośnego

Fot. 24 - odhumusowanie - łącznice południowe Węzła Syców Zach ok. km 48+330,60 – 22.03.2012 r.

Fot. 25 - km 48+900 układanie warstwy wyrównawczej na obiekcie WD-14

Fot. 26 - WD-14 w km 49+161,42 - widok od strony Warszawy – 23.03.2012 r.

Fot. 27 - WD-15 w km 50+723,41 - zbrojenie ławy fundamentowej P3, w tle filary P2. - 23.03.2012 r.

Fot. 28 - km 51+450 ÷ 52+000 - układanie warstwy podbudowy pomocniczej.

Fot. 29 - WD-16 w km 52+935,76 - widok od strony Wrocławia - 23.03.2012 r.

Fot. 30 - km 53+150 ÷ 53+450 układanie stabilizacji konstrukcyjnej.

Fot. 31 - WD-17 w km 54+548,52 - montaż konstrukcji wsporczej - 23.03.2012 r.

Do góry.

Stan z dnia 18.03.2012.

Fot. 1 - WD-5 w km 36+396,00 - montaż rusztowań

Fot. 2 - PG-18 w km 36+972,00 - prace przygotowawcze do robót wykończeniowych

Fot. 3 - PZ-6 w km 38+069,00 - uszczelnianie konstrukcji zaprawą niskoskurczową

Fot. 4 - lewa skarpa w km 39+600 do 39+750

Fot. 5 - WD-7 w km 39+736,63 - montaż belek

Fot. 6 - zasypka obiektu WD-7 w km 39+736,63 - strona prawa

Fot. 7 - zasypka przyczółka WD-7 w km 39+736,63 - strona lewa

Fot. 8 - rów prawy w km 39+800 do 40+000

Fot. 9 - zasypka obiektu MS-8 w km 41+611,12

Fot. 10 - MS-8 w km 41+611,12 - Rusztowania wsporcze pod belki prefabrykowane.

Fot. 11 - WD-9 w km 43+146,17 - Transport materiału – 13.03.2012 r.

Fot. 12 - Wykonywanie przeciążania nasypu przy obiekcie MS-10 w km 43+847,00 – 13.03.2012 r.

Fot. 13 - MS-10 w km 43+847,00 -Zbrojenie płyt ustroju nośnego.

Fot. 14 - Transport materiału w km 44+500 – 14.03.2012 r.

Fot. 15 - WD-11 w km 44+972,66 - Betonowanie płyty ustroju nośnego.

Fot. 16 - WD-12 w km 46+441,48 - Zabetonowana płyta ustroju nośnego.

Fot. 17 - WD-13 w km 48+330,60 - Zbrojenie ustroju nośnego.

Fot. 18 - WD-14 w km 49+161,42 - betonowanie ustroju - 12.03.2012 r.

Fot. 19 - WD-15 w km 50+723,41 - zbrojenie i deskowanie filarów P2 - 15.03.2012 r.

Fot. 20 - km 51+450 do 52+000 – profilowanie i zagęszczanie podbudowy pomocniczej

Fot. 21 - km 52+800 - poprawianie oznakowanie poziomego

Fot. 22 - WD-16 w km 52+935,76 - betonowanie ustroju nośnego - 14.03.2012 r.

Fot. 23 - 53+150 - 53+300 - zagęszczanie warstwy GWN

Fot. 24 - WD-17 w km 54+548,52 - deskowanie korpusu P1 - 15.03.2012 r.

Fot. 25 - WD-17 w km 54+548,52 - konstrukcja wsporcza i deskowanie ustroju nośnego - 15.03.2012 r.

Do góry.

Stan z dnia 11.03.2012.

Z poprawą warunków pogodowych Wykonawca zwiększa swój potencjał na budowie i rozpoczyna coraz większy asortyment robót.

Fot. 1 - WD-1 w km 30+657,00 - platforma pod ustawienie podparcia tymczasowego belek prefabrykowanych - 08.03.2012 r.

Fot. 2 - WD-1 w km 30+657,00 - szalowanie poprzecznicy skrajnej - 08.03.2012 r.

Fot. 3 - Sekcja 1, trasa główna - km 31+700, widok w stronę WD2

Fot. 4 - Sekcja 1, trasa główna - km 31+800, widok w stronę WD1

Fot. 5 - WD-2 w km 32+852,30 - platforma pod podparcie tymczasowe belek prefabrykowanych - 08.03.2012 r.

Fot. 6 - MS-3 - w km 33+573,00 - zbrojenie poprzecznicy skrajnej - 08.03.2012 r.

Fot. 7 - MS-3 w km 33+573,00 - szalowanie poprzecznicy środkowej - 08.03.2012 r.

Fot. 8 - MS-3 w km 33+573,00 -szalowanie poprzecznicy środkowej P2.

Fot. 9 - MS-3 w km 33+573,00 -szalowanie poprzecznicy środkowej P3.

Fot. 10 - MS-3 w km 33+573,00 -zbrojenie poprzecznicy skrajnej P4.

Fot. 11 - MS-4 w km 34+300,00 - Szalowanie poprzecznicy środkowej - 08.03.2012 r.

Fot. 12 - MS-4 w km 34+300,00 - Zbrojenie płyty pomostowej - nitka prawa - 08.03.2012 r.

Fot. 13 - WD-5 w km 36+396,00 - zabetonowane ciosy podłożyskowe.

Fot. 14 - PG-18 w km 36+972,00 - widok na obiekt.

Fot. 15 - PZ-6 w km 38+069,00 - widok na obiekt.

Fot. 16 - WD-7 w km 39+736,63 - montaż rusztowania pod belki.

Fot. 17 - Podbudowa z kruszywa DD17 - ok. km 42+700 - 06.03.2012 r.

Fot. 18 - WD-9 w km 43+146,17 -Rusztowania wsporcze pod belki prefabrykowane.

Fot. 19 - Przejazd Wojciechowo w km 44+146,17 (WD-9) - nasyp - 06.03.2012 r.

Fot. 20 - MS-10 w km 43+847,00-Zbrojenie płyt ustrojów nośnych.

Fot. 21 - Przejazd Działosza w km 44+972, 66 (WD-11) odhumusowanie - 06.03.2012 r.

Fot. 22 - WD-11 w km 44+972,66 - Płyta ustroju nośnego przed betonowaniem.

Fot. 23 - składowisko kruszywa przy WD-11 w km 44+972,66 – 06.02.2012 r.

Fot. 24 - WD-13 w km 48+330,6 -Zbrojenie ustroju nośnego.

Fot. 25 - trasa główna – km 49+000 (WD14) – kierunek Wrocław – 07.03.2012 r.

Fot. 26 - WD-14 w km 49+161,42 - montaż wpustów - 05.03.2012 r.

Fot. 27 - trasa główna – km 49+500 - kierunek Warszawa - profilowanie skarp – 07.03.2012 r.

Fot. 28 - WD-15 w km 50+723,41 - próbne obciążenie pala na P1 - 05.03.2012 r.

Fot. 29 - WD-15 w km 50+723,41 - rozkuwanie głowic pali CFA na P1 - 07.03.2012 r.

Fot. 30 - WD-15 w km 50+723,41- zbrojenie ławy fundamentowej P2 - 07.03.2012 r.

Fot. 31 - trasa główna – km 52+500 (WD16) - kierunek Warszawa – 07.03.2012 r.

Fot. 32 - droga poprzeczna 1502 (WD16) - wykonywanie nasypu – 07.03.2012 r.

Fot. 33 - WD-16 w km 52+935,76 - zasypki przyczółka P3 - 05.03.2012 r.

Fot. 34 - WD-16 w km 52+935,76 - montaż wpustów i kotew talerzowych - 06.03.2012 r.

Fot. 35 - trasa główna – km 54+500 (WD 17) - kierunek Warszawa – 07.03.2012 r.

Fot. 36 - WD-17 w km 54+548,52 - deskowanie korpusu P1 - 07.03.2012 r.

Fot. 37 - WD-17 w km 54+548,52 - deskowanie ustroju nośnego - 07.03.2012 r.

Fot. 38 - droga objazdowa przy WD17 - kierunek Warszawa – 07.03.2012 r.

Do góry.

Stan z dnia 04.03.2012.

Fot. 1 - WD-2 w km 32+852,30 - podpora P1 po zabetonowaniu ścianki żwirowej - 27.02.2012 r.

Fot. 2 - WD-2 w km 32+852,30 - widok na obiekt- po rozszalowaniu ścianek żwirowych - 27.02.2012 r.

Fot. 3 - Trasa główna - km 32+900

Fot. 4 - Trasa główna - km 33+500

Fot. 5 - MS-3 w km 33+573,00 - belki T21 - 27.02.2012 r.

Fot. 6 - MS-3 w km 33+573,00 - montaż belek jezdni prawej - 27.02.2012 r.

Fot. 7 - MS-4 w km 34+300,00 - poprzecznica podporowa P3 - 27.02.2012 r.

Fot. 8 - MS-4 w km 34+300,00 - podest roboczy na nitce w kierunku do Warszawy - 27.02.2012 r.

Fot. 9 - WD-5 w km 36+396,00

Fot. 10 - PG-18 w km 36+972,00

Fot. 11 - Trasa główna – km 40+500

Fot. 12 - MS-8 w km 41+611,12 -Betonowanie przyczółka P1.

Fot. 13 - Trasa główna - km 42+500 ÷ 42+700 – 28.02.2012 r.

Fot. 14 - Trasa główna - km 42+800 ÷ 43+000 – 28.02.2012 r.

Fot. 15 - prace ziemne przy WD-9 km 43+146,17 - 29.02.2012 r.

Fot. 16 - Trasa główna - km 45+500-46+000 – 28.02.2012 r.

Fot. 17 - WD-12 w km 46+441,48 - Betonowanie płyty ustroju nośnego.

Fot. 18 - koryto trasy głównej w km 48+000 ÷ 48+300 – 28.02.2012 r.

Fot. 19 - składowisko przy WD-13 w km 48+330,60 - 29.02.2012 r.

Fot. 20 - odhumusowanie drogi poprzecznej przy obiekcie WD 14 w km 48+900

Fot. 21 - usuwanie zastoisk wody przy obiekcie WD 14 w km 48+900

Fot. 22 - WD-14 w km 49+161,42 - spawanie kotew talerzowych - 02.03.2012 r.

Fot. 23 - WD-14 w km 49+161,42 - zasypki za przyczółkiem P3 - 02.03.2012 r.

Fot. 24 - WD-15 w km 50+723,41 - rozkuwanie głowic pali CFA - 02.03.2012 r.

Fot. 25 - udrożnienie rowu w km 52+200

Fot. 26 - Składowanie materiału nasypowego w km 52+800

Fot. 27 - WD-16 w km 52+935,76 - deskowanie poprzecznicy środkowej - 02.03.2012 r.

Fot. 28 - WD-16 w km 52+935,76 - zbrojenie ustroju nośnego - 02.03.2012 r.

Fot. 29 - WD-17 w km 54+548,52 - deskowanie korpusu P1 - 02.03.2012 r.

Fot. 30 - WD-17 w km 54+548,52 - deskowanie ustroju nośnego - 02.03.2012 r.

Fot. 31 - WD-17 w km 54+548,52 - zbrojenie korpusu P1 - 02.03.2012 r.

Do góry.