Stan z dnia 29.04.2012.

Fot. 1 - WD-1 w km 30+657,00 - Montaż zbrojenia ustroju nośnego.

Fot. 2 - WD-1 w km 30+657,00 - Montaż zbrojenia ustroju nośnego- widok na poprzecznicę nr 2.

Fot. 3 - WD-1 w km 30+657,00 - przygotowanie szalunków poprzecznic podporowych.

Fot. 4 - Trasa główna - humusowanie pasa rozdziału w km 31+900.

Fot. 5 - Nasyp MOP JONAS Pn. w km ok. 32+500.

Fot. 6 - Stabilizacja na MOP JONAS Pd. w km ok. 32+600.

Fot. 7 - Stabilizacja na MOP JONAS Pd. w km ok. 32+600.

Fot. 8 - Stabilizacja na MOP JONAS Pd. w km ok. 32+600.

Fot. 9 - Stabilizacja na MOP JONAS Pd. w km ok. 32+600.

Fot. 10 - WD-2 w km 32+852,30 - Montaż zbrojenia ustroju nośnego - widok na obiekt.

Fot. 11 - WD-2 w km 32+852,30 - Montaż zbrojenia ustroju nośnego.

Fot. 12 - WD-2 w km 32+852,30 - strona północna.

Fot. 13 - MS-3 w km 33+573,00 - wykonywanie zasypki za przyczółkiem P1.

Fot. 14 - MS-3 w km 33+573,00 - zagęszczanie zasypki za przyczółkiem P1.

Fot. 15 - MS-3 w km 33+573,00 - zbrojenie podwaliny P3 - nitka lewa.

Fot. 16 - MS-3 w km 33+573,00 - montaż kolektora odwodnieniowego za przyczółkiem P1.

Fot. 17 - MS-4 w km 34+300,00 - betonowanie ścianek żwirowych.

Fot. 18 - MS-4 w km 34+300,00 - zbrojenie poprzecznicy P2 - nitka lewa.

Fot. 19 - Nasyp w km 36+200 ÷ 36+300.

Fot. 20 - Trasa główna – km 37+300 ÷ 38+000 - profilowanie skarp.

Fot. 21 - Trasa główna – km 38+100 ÷ 39+000 - humusowanie pasa rozdziału.

Fot. 22 - WD-7 w km 39+736,63 - betonowanie płyty pomostowej.

Fot. 23 - DP1499D (WD7) prawy najazd - zagęszczanie korony robót ziemnych.

Fot. 24 - Węzeł Szczodrów - Łącznice nr 4, 5 i 6 - zagęszczanie podłoża pod stabilizację.

Fot. 25 - Łącznica nr 2 - wykonywanie koryta pod stabilizację.

Fot. 26 - Łącznice nr 4, 5 i 6 - wykonywanie stabilizacji konstrukcyjnej.

Fot. 27 - km 42+200 – wykonywanie podbudowy bitumicznej.

Fot. 28 - MS-10 w km 43+847,00 - Demontaż konstrukcji wsporczej ustroju nośnego.

Fot. 29 - WD-11 w km 44+972,66.

Fot. 30 - km 47+800 stabilizacja.

Fot. 31 - WD-13 w km 48+330,60 - Demontaż deskowania i rusztowań ustroju nośnego.

Fot. 32 - WD-14 w km 49+161,42 - widok od strony Warszawy.

Fot. 33 - WD-15 w km 50+723,41 - zbrojenie + deskowanie korpusu P1.

Fot. 34 - WD-15 w km 50+723,41 - zbrojenie + deskowanie korpusu P3.

Fot. 35 - WD-16 w km 52+935,76 - demontaż konstrukcji wsporczej belekh.

Fot. 36 - WD-16 w km 52+935,76 - widok z boku od strony Warszawy.

Fot. 37 - Wykonywanie umocnień rowów ażurami w km 52+935 ÷ 53+125.

Fot. 38 - Układanie masy warstwy wiążącej w km 53+830 ÷ 54+440.

Fot. 39 - Wałowanie warstwy wiążącej w km 53+830 ÷ 54+440.

Fot. 40 - WD-17 w km 54+548,52 - deskowanie ustroju nośnego.

Fot. 41 - WD-17 w km 54+548,52 - zbrojenie ustroju nośnego.

Do góry.

Stan z dnia 22.04.2012.

Fot. 1 - WD-1 w km 30+657,00 - zbrojenie poprzecznicy P5 – 17.04.2012 r.

Fot. 2 - WD-1 w km 30+657,00 - widok na obiekt - zbrojenie poprzecznic P3 i P4 – 17.04.2012 r.

Fot. 3 - łącznica nr 1 przy WD1 – 18.04.2012 r.

Fot. 4 - łącznica nr 1 przy WD1.

Fot. 5 - km 31+600 - profilowanie pasa rozdziału oraz kruszywa na DD02.

Fot. 6 - km 31+600 - profilowanie pasa rozdziału.

Fot. 7 - km 31+600 - profilowanie pasa rozdziału.

Fot. 8 - wjazd na MOP Jonas Pd - km 32+100 strona prawa.

Fot. 9 - WD-2 w km 32+852,30 - montaż zbrojenia ustroju nośnego – 17.04.2012 r.

Fot. 10 - WD-2 w km 32+852,30 - podest BHP – 17.04.2012 r. (dostawca: Sklep Strefa BHP)

Fot. 11 - podbudowa z kruszywa w km 33+200.

Fot. 12 - MS-3 - w km 33+573,00 - konstrukcja wsporcza - poprzecznica P3 – strona lewa.

Fot. 13 - MS-3 w km 33+573,00 - konstrukcja wsporcza oraz łożyska - poprzecznica P3.

Fot. 14 - MS-3 w km 33+573,00 - konstrukcja wsporcza oraz łożyska - poprzecznica P2.

Fot. 15 - zahumusowane skarpy w km 33+700 ÷ 34+200 – nitka lewa.

Fot. 16 - humusowanie skarp w km 33+900 – nitka lewa.

Fot. 17 - MS-4 w km 34+300,00 - po demontażu konstrukcji wsporczej oś 1 – nitka prawa.

Fot. 18 - MS-4 w km 34+300,00 - szalunek ścianki żwirowej P1 - nitka lewa – 17.04.2012 r.

Fot. 19 - MS-4 w km 34+300,00 - widok na obiekt - nitka lewa – 17.04.2012 r.

Fot. 20 - MS- 4 w km 34+300,00 - montaż szalunku ścianki żwirowej.

Fot. 21 - podłoże pod nasyp w km 36+200 ÷ 36+400.

Fot. 22 - rozbiórka drogi DP1465 przy WD-5.

Fot. 23 - odhumusowywanie drogi DP1465D przy WD-5 w km 36+396,00.

Fot. 24 - humusowanie lewego rowu - km 38+400 ÷ 38+500.

Fot. 25 - lewy rów przy obiekcie WD-7.

Fot. 26 - profilowanie i zagęszczanie nasypu łącznic 5 i 6 na węźle Szczodrów – przy WD-7 w km 39+736,63.

Fot. 27 - wykonywanie koryta na łącznicy nr 2 - węzeł Szczodrów.

Fot. 28 - profilowanie GWN (górnej warstwy nasypu) - strona lewa km 41+167 ÷ 41+550.

Fot. 29 - Układanie I warstwy podbudowy bitumicznej - km 41+900 ÷ 43+050 - strona prawa.

Fot. 30 - WD-9 w km 43+146,17 - Betonowanie ustroju nośnego.

Fot. 31 - WD-9 w km 43+146,17 - Betonowanie ustroju nośnego.

Fot. 32 - WD-9 w km 43+146,17 - Betonowanie ustroju nośnego.

Fot. 33 - Wykonywanie warstwy stabilizacji - km 44+250 ÷ 44+320.

Fot. 34 - Układanie I warstwy podbudowy bitumicznej - km 46+700 ÷ 47+700 - strona lewa.

Fot. 35 - WD-14 w km 49+161,42 - demontaż konstrukcji wsporczej belek prefabrykowanych.

Fot. 36 - WD-15 w km 50+723,41 - deskowanie i zbrojenie korpusu P3.

Fot. 37 - MOP PŁN w km ok. 52+700 - Wykonywanie nasypu pod stabilizację konstrukcyjna.

Fot. 38 - WD-16 w km 52+935,76 - demontaż konstrukcji wsporczej belek prefabrykowanych.

Fot. 39 - WD-16 - Przejazd Zawady - budowa warstwy 9 nasypu.

Fot. 40 - WD-17 w km 54+548,52 - konstrukcja wsporcza + deskowanie ustroju nośnego.

Fot. 41 - WD-17 w km 54+548,52 - widok z boku od strony Warszawy.

Fot. 42 - WD-17 w km 54+548,52 - zbrojenie ustroju nośnego.

Do góry.

Stan z dnia 15.04.2012.

Fot. 1 - trasa główna, km 36+950 ÷ 37+000 - wykonywanie warstwy nr 1 nasypu i profilowanie skarp.

Fot. 2 - trasa główna, km 41+150 ÷ 41+550 - skarpowanie nasypu.

Fot. 3 - trasa główna, km 41+150 ÷ 41+550 - wykonywanie warstwy GWN, strona lewa.

Fot. 4 - WD-5 w km 36+396,00 - Deskowanie ustroju nośnego.

Fot. 5 - WD-7 w km 39+736,63 - zbrojenie płyty pomostowe.

Fot. 6 - WD-9 w km 43+146,17 - Zbrojenie płyty ustroju nośnego.

Fot. 7 - stabilizacja w km 44+000.

Fot. 8 - stabilizacja w km 44+000.

Fot. 9 - podłoże na przejeździe „Działosza 2” w km 46+441,48 - strona północna.

Fot. 10 - skrapianie podbudowy pomocniczej w km 47+100 ÷ 47+700.

Fot. 11 - podłoże w km 48+000÷ 48+300.

Fot. 12 - podłoże w km 48+000 ÷ 48+300.

Fot. 13 - WD-13 w km 48+330,60 - Zasypka inżynierska za podporą P1.

Fot. 14 - WD-14 w km 49+161,42 - widok z boku od strony Warszawy - 12.04.2012 r.

Fot. 15 - WD-15 w km 50+723,41 - betonowanie ławy fundamentowej P1 - 12.04.2012 r.

Fot. 16 - WD-15 w km 50+723,41 - zbrojenie korpusu P3 - 12.04.2012 r.

Fot. 17 - układanie podbudowy zasadniczej w km 52+210 ÷ 53+000.

Fot. 18 - zagęszczanie podbudowy zasadniczej w km 52+210 ÷ 53+000.

Fot. 19 - budowa nasypu przy obiekcie WD-16 w km 52+935,76, strona południowa.

Fot. 20 - WD-17 w km 54+548,52 - widok z boku od strony Warszawy - 12.04.2012 r.

Fot. 21 - WD-17 w km 54+548,52 - montaż muru oporowego za przyczółkiem P5 - 13.04.2012 r.

Fot. 22 - WD-17 w km 54+548,52 - zbrojenie ustroju nośnego - 13.04.2012 r.

Do góry.

Stan z dnia 08.04.2012.

Fot. 1 - WD-2 w km 32+852,30 - montaż belek - 05.04.2012 r.

Fot. 2 - WD-2 w km 32+852,30 - po zakończonym montażu belek - 06.04.2012 r.

Fot. 3 - MS-3 w km 33+573,00 - montaż zbrojenia płyty - w tle montaż belek WD-2 - 05.04.2012 r.

Fot. 4 - MS-3 w km 33+573,00 - montaż konstrukcji wsporczej - nitka lewa - 05.04.2012 r.

Fot. 5 - MS-4 w km 34+300,00 - konstrukcja wsporcza - nitka lewa - 05.04.2012 r.

Fot. 6 - km 34+800 - drenaż w pasie rozdziału.

Fot. 7 - km 35+000 - profilowanie pod humus na pasie rozdziału.

Fot. 8 - km 35+300 jezdnia prawa - zagęszczanie kruszywa pod korytka ściekowe.

Fot. 9 - wykonywanie warstwy zasypki inżynierskiej obiektu PG-18 w km 36+972,00 od strony obiektu WD-5.

Fot. 10 - podbudowa w km 43+600.

Fot. 11 - GWN (górna warstwa nasypu) w km 43+800.

Fot. 12 - podbudowa w km 47+500.

Fot. 13 - rów w km 47+800.

Fot. 14 - Betonowanie ustroju nośnego WD-13 w km 48+330,60.

Fot. 15 - Betonowanie ustroju nośnego WD-13 w km 48+330,60.

Fot. 16 - Betonowanie ustroju nośnego WD-13 w km 48+330,60.

Fot. 17 - Betonowanie ustroju nośnego WD-13 w km 48+330,60.

Fot. 18 - Betonowanie ustroju nośnego WD-13.

Fot. 19 - WD-14 w km 49+161,42 - demontaż deskowania poprzecznic - 05.04.2012 r.

Fot. 20 - WD-14 w km 49+161,42 - widok od strony Warszawy - 05.04.2012 r.

Fot. 21 - WD-15 w km 50+723,41 - montaż zbrojenia ławy fundamentowej P1 - 05.04.2012 r.

Fot. 22 - WD-15 w km 50+723,41 - podpora P2 - 05.04.2012 r.

Fot. 23 - WD-16 w km 52+935,76 - montaż deskowania ścianki żwirowej - 04.04.2012 r.

Fot. 24 - km - 53+100-53+600 - prace drogowe.

Fot. 25 - czyszczenie warstwy przed skropieniem – km ok. 53+400.

Fot. 26 - WD-17 w km 54+548,52 - konstrukcja wsporcza i deskowanie ustroju nośnego - 04.04.2012 r.

Fot. 27 - WD-17 w km 54+548,52 - montaż muru oporowego za przyczółkiem P5 - 05.04.2012 r.

Do góry.

Stan z dnia 01.04.2012.

Warunki pogodowe na budowie są coraz lepsze.

Wykonawca mobilizuje coraz więcej pracowników i sprzętu i prowadzi roboty we wszystkich asortymentach.

W ostatnich dniach prowadzony był przegląd budowy pod kątem ochrony środowiska i migracji żab.

Wykonawca jest przygotowany do wiosennej migracji płazów.

Obserwacje herpetologa potwierdzają, że miejscami został już złożony skrzek.

Fot. 1 - MOP Jonas PD w km ok. 32+400.

Fot. 2 - Układanie masy w km 33+740 ÷ 34+220 - strona lewa - 26.03.2012 r.

Fot. 3 - Układanie masy w km 33+740 ÷ 34+220 - strona lewa - 26.03.2012 r.

Fot. 4 - Układanie II warstwy podbudowy bitumicznej w km 34+310 ÷ 34+350 - strona prawa.

Fot. 5 - Układanie II warstwy podbudowy bitumicznej w km 34+310 ÷ 34+350 - strona prawa.

Fot. 6 - Km 35+950 ÷-36+190 – strona lewa - 28.03.2012.

Fot. 7 - WD-5 w km 36+396,00 - montaż rusztowań ustroju nośnego.

Fot. 8 - PG-18 w km 36+972,00 - roboty ziemne, mata bentonitowa.

Fot. 9 - PG-18 w km 36+972,00 - zasypki wraz z nasypem.

Fot. 10 - Km 37+500 ÷ 38+000 - pas rozdziału.

Fot. 11 - PZ-6 w km 38+069,00 - doszszczelnianie konstrukcji.

Fot. 12 - Profilowanie skarp i poboczy w km ok. 39+000.

Fot. 13 - Km ok. 39+300 – profilowanie skarp i uzupełnienie poboczy.

Fot. 14 - WD-7 w km 39+736,63 - zbrojenie płyty pomostowej.

Fot. 15 - MS-8 w km 41+611,12 - montaż belek ustroju nośnego.

Fot. 16 - MS-8 w km 41+611,12 - Montaż belek prefabrykowanych T15.

Fot. 17 - MS-8 w km 41+611,12 - zasypki wraz z nasypem.

Fot. 18 - WD-12 w km 46+441,48 - demontaż rusztowań wsporczych ustroju nośnego.

Fot. 19 - WD-15 w km 50+723,41 - zbrojenie i deskowanie ławy fundamentowej P3 - 28.03.2012 r.

Fot. 20 - WD-15 w km 50+723,41 - betonowanie ławy fundamentowej P3 - 30.03.2012 r.

Fot. 21 - WD-16 w km 52+935,76 - zbrojenie i deskowanie ścianki żwirowej P1 - 30.03.2012 r.

Fot. 22 - WD-17 w km 54+548,52 - konstrukcja wsporcza i deskowanie ustroju nośnego - 28.03.2012 r.

Fot. 23 - WD-17 w km 54+548,52 - korpus P1 - 28.03.2012 r.

Fot. 24 - WD-17 w km 54+548,52 - łącznica nr 4 - wykonywanie 12 warstwy nasypu.

Fot. 25 - Km 53+060 - wypełnienie masą zalewową szczelin niskotemperaturowych.

Fot. 26 - Km 53+100-53+600 0 profilowanie i zagęszczanie podbudowy pomocniczej.

Do góry.