Stan z dnia 27.05.2012.

Fot. 1 - Początek Kontraktu – km 29+800, widok w stronę WD-1

Fot. 2 - Łącznica nr 1

Fot. 3 - WD-1 w km 30+657,00 - ustrój nośny przed betonowaniem - 25.05.2012 r.

Fot. 4 - WD-1 w km 30+657,00 - betonowanie ustroju nośnego - 25.05.2012 r.

Fot. 5 - WD-1 w km 30+657,00 - betonowanie ustroju nośnego - 25.05.2012 r.

Fot. 6 - WD-1 w km 30+657,00 - betonowanie ustroju nośnego - 25.05.2012 r.

Fot. 7 - WD-2 w km 32+852,30 - betonowanie ustroju nośnego - 24.05.2012 r.

Fot. 8 - WD-2 w km 32+852,30 - betonowanie ustroju nośnego - 24.05.2012 r.

Fot. 9 - WD-2 w km 32+852,30 - pobieranie próbek betonu - 24.05.2012 r.

Fot. 10 - WD-2 w km 32+852,30 - betonowanie ustroju nośnego - 25.05.2012 r.

Fot. 11 - MS-4 w km 34+300,00 - papa pod kapy chodnikowe - 23.05.2012 r.

Fot. 12 - MS-4 w km 34+300,00 - zasypka za przyczółkiem P1 - 23.05.2012 r.

Fot. 13 - MS-4 w km 34+300,00 - zbrojenie płyty ustroju nośnego - nitka lewa - 23.05.2012 r.

Fot. 14 - WD-5 w km 36+396,00 - zazbrojony ustrój nośny

Fot. 15 - WD-5 w km 36+396,00 - betonowanie płyty pomostowej

Fot. 16 - PZ-6 w km 38+069,00 – wykonywanie zasypki

Fot. 17 - roboty porządkowe w obrębie PZ-6 na terenach płaskich - strona lewa

Fot. 18 - zasypka na prawym najeździe na PZ-6

Fot. 19 - PZ-6 w km 38+069,00 - montaż odwodnienia obiektu

Fot. 20 - układanie ścieku w km 38+425 - 39+000 strona prawa

Fot. 21 - WD-7 w km 39+736,63 - przygotowywanie powierzchni betonowej pod papę termozgrzewalną

Fot. 22 - WD-7 w km 39+736,63 – widok na przyczółek P3

Fot. 23 - profilowanie podbudowy z kruszywa na Łącznicach 4,5 i 6 (WD7)

Fot. 24 - skarpowanie przy MS-8 w km 41+611,12

Fot. 25 - km 41+700 - skarpowanie

Fot. 26 - km 48+000 podbudowa z kruszywa

Fot. 27 - stabilizacja Węzeł Syców Zach w km 48+330

Fot. 28 - Węzeł Syców Zachód - km ok. 48+330

Fot. 29 - WD-14 w km 49+161,42 - izolacja ustroju i płyt przejściowych

Fot. 30 - WD-15 w km 50+723,41 - montaż belek

Fot. 31 - WD-16 w km 52+935,76 - zbrojenie kap chodnikowych

Fot. 32 - Ciąg główny - km 53+400 - umocnienia poboczy

Fot. 33 - WD-17 w km 54+548,52 - montaż muru oporowego za P1

Fot. 34 - WD-17 w km 54+548,52 - zbrojenie ustroju nośnego

Fot. 35 - WD-17 - roboty ziemne na DK8-DW449

Do góry.

Stan z dnia 20.05.2012.

Fot. 1 - Frezowanie obwodnicy Oleśnicy

Fot. 2 - Przejazd awaryjny - warstwa wiążąca - km 32+100 ÷ 32+227

Fot. 3 - Zahumusowany pas rozdziału w km 32+700

Fot. 4 - WD-2 w km 32+852,30 - przygotowanie do montażu kotew talerzowych - 18.05.2012 r.

Fot. 5 - Skropione kruszywo w km 32+950 ÷ 33+500 L

Fot. 6 - Podbudowa bitumiczna - 1-sza warstwa w km 32+950 ÷ 33+500 L

Fot. 7 - MS-3 w km 33+573,00 - betonowanie płyt przejściowych - 15.05.2012 r.

Fot. 8 - MS-3 w km 33+573,00 montaż belek T21 - 16.05.2012 r.

Fot. 9 - MS-4 w km 34+300,00 - nitka prawa - widok z dołu - 14.05.2012 r.

Fot. 10 - Zahumusowany pas rozdziału w km 35+400

Fot. 11 - WD-5 w km 36+396,00 – widok od strony Szczodrowa

Fot. 12 - Humusowanie skarp i plantowanie pod korytka w km 36+900 ÷ 37+200

Fot. 13 - Humusowanie skarp w km 36+900 ÷ 37+300 strona prawa

Fot. 14 - Plantowanie pod korytka w km 37+200 ÷ 37+500

Fot. 15 - Zasypka PZ-6 w km 38+069,00 – strona prawa

Fot. 16 - Stabilizacja warstwy konstrukcyjnej w km 39+700 ÷ 39+780 strona lewa

Fot. 17 - MS-8 w km 41+611,12 - Montaż zbrojenia i deskowania płyt ustrojów nośnych

Fot. 18 - MS-8 w km 41+611,12 - Montaż zbrojenia i deskowania płyt ustrojów nośnych

Fot. 19 - km 41+700 - skarpowanie

Fot. 20 - km 43+000 - podbudowa pod korytka

Fot. 21 - WD-9 w km 43+146,17 - Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi.

Fot. 22 - Przejazd Wojciechowo nasyp w km 43+146,17 (WD-9)

Fot. 23 - MS-10 w km 43+847,00 - Montaż desek gzymsowych.

Fot. 24 - WD-11 w km 44+972,66 - Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi.

Fot. 25 - km 45+000 - podbudowa

Fot. 26 - WD-12 w km 46+441,48 - Montaż desek gzymsowych i krawężników.

Fot. 27 - km 47+700 ÷ 48+200 AFL

Fot. 28 - WD-14 w km 49+161,42 - montaż krawężników kamiennych

Fot. 29 - Ciąg główny - km 49+200 - układanie barier

Fot. 30 - WD-15 w km 50+723,41 - zbrojenie i deskowanie korpusu P1

Fot. 31 - WD-15 w km 50+723,41 - korpus P3

Fot. 32 - Ciąg główny km 51+400 - zagęszczanie poboczy

Fot. 33 - MOP PN km 52+600 - wykonywanie stabilizacji konstrukcyjnej

Fot. 34 - WD-16 w km 52+935,76 - montaż krawężników

Fot. 35 - Ciąg główny – km 53+500 - humusowanie skarp

Fot. 36 - WD-17 w km 54+548,52 - montaż kabli sprężających

Fot. 37 - WD-17 w km 54+548,52 - prace ziemne

Fot. 38 - WD-17 w km 54+548,52, łącznica 4, zagęszczenie warstwy 6 nasypu

Do góry.

Stan z dnia 13.05.2012.

Fot. 1 - WD-2 w km 32+852,30 - Szalunek poprzecznicy - 12.05.2012

Fot. 2 - WD-2 w km 32+852,30 - Zbrojenie poprzecznicy skrajnej - 12.05.2012 r.

Fot. 3 - Układanie korytek w km 33+400 – nitka lewa

Fot. 4 - Układanie korytek w km 33+400 – nitka lewa

Fot. 5 - Układanie korytek w km 33+400 – nitka lewa

Fot. 6 - Układanie korytek w km 33+400 – nitka lewa

Fot. 7 - MS-3 w km 33+573,00 - podwalina - podpora P2 - 11.05.2012 r.

Fot. 8 - MS-3 w km 33+573,00 - zbrojenie płyty przejściowej - 11.05.2012 r.

Fot. 9 - MS-4 w km 34+300,00 - zbrojenie poprzecznicy skrajnej - 11.05.2012 r.

Fot. 10 - MS-4 w km 34+300,00 -śrutowanie płyty pomostowej - 11.05.2012 r.

Fot. 11 - Stabilizacja 1-szych warstw nasypu przy WD-5 w km 36+396,00

Fot. 12 - Stabilizacja 1-szych warstw nasypu przy WD-5 w km 36+396,00

Fot. 13 - Prawa skarpa, rów i przeciwskarpa w km 37+100

Fot. 14 - WD-7 w km 39+736,63 - korytowanie trasy pod obiektem

Fot. 15 - WD-7 w km 39+736,63 - stabilizacja łącznicy nr 1

Fot. 16 - WD-7 w km 39+736,63 - rów na łącznicy nr 3

Fot. 17 - WD-7 w km 39+736,63 - podbudowa z kruszywa na łącznicy nr 5

Fot. 18 - WD-7 w km 39+736,63 - podbudowa z kruszywa na łącznicy nr 6

Fot. 19 - MS-8 w km 41+611,12 - Deskowanie i zbrojenie płyt ustrojów nośnych.

Fot. 20 - Rozbiórka przeciążenia nasypu przy MS-8 w km 41+611,12

Fot. 21 - Zasypywanie pasa rozdziału w km 42+400

Fot. 22 - Rozbieranie przeciążenia nasypu przy MS-10 w km 43+847,00

Fot. 23 - Widok z WD-11 w km 44+972,66 - ułożona warstwa podbudowy bitumicznej

Fot. 24 - Rów i przepust na łącznicy ŁD3- WD-11 w km 44+972,66

Fot. 25 - Przygotowanie pod warstwę stabilizacji- WD-11 w km 44+972,66

Fot. 26 - Układanie warstwy wiążącej w km 46+600

Fot. 27 - Warstwa mrozoochronna w km 47+850

Fot. 28 - WD-13 w km 48+330,60 - Ustrój nośny po rozdeskowaniu.

Fot. 29 - Rów pod obiektem WD-13 w km 48+330,60

Fot. 30 - Warstwa nasypu łącznicy ŁD1- WD-13 w km 48+330,60

Fot. 31 - WD-14 w km 49+161,42 - wykonanie izolacji płyty pomostowej - 09.05.2012 r.

Fot. 32 - WD-15 w km 50+723,41 - betonowanie korpusu P1 - 11.05.2012 r.

Fot. 33 - Ciąg główny - km 51+000 - zahumusowanie skarp wraz z obsianiem

Fot. 34 - WD-17 w km 54+548,52 - betonowanie ław fundamentowych pod mury oporowe za przyczółkiem P1

Fot. 35 - Węzeł Syców-Wschód (WD-17) - prace ziemne

Do góry.

Stan z dnia 06.05.2012.

Zdjęcia wykonane w dniu 27.04.2012 r. podczas przelotu nad realizowaną trasą S-8

Fot. 1 - Początek Kontraktu

Fot. 2 - WD-1 w km 30+657,00

Fot. 3 - Węzeł Cieśle i WD-1

Fot. 4 - km 30,00 - 31,00

Fot. 5 - MOP JONAS

Fot. 6 - WD-2 w km 32+852,30

Fot. 7 - km 33,00 - 35,00

Fot. 8 - MS-3 (przejście dla dużych zwierząt) w km 33+573,00

Fot. 9 - MS-4 (przejście dla średnich zwierząt) w km 34+300,00

Fot. 10 - km 35,00 - 36,00

Fot. 11 - WD-5 w km 36+396,00

Fot. 12 - km 36,00 - 37,00

Fot. 13 - PG-18 w km 36+972,00

Fot. 14 - km 37,00 - 38,00

Fot. 15 - PZ-6 w km 38+069,00

Fot. 16 - km 39,00

Fot. 17 - Węzeł Szczodrów i WD-7 w km 39+736,63

Fot. 18 - km 42.00

Fot. 19 - MS-8 (przejście dla dużych zwierząt) w km 41+611,12

Fot. 20 - km 42,00 - 43,00

Fot. 21 - WD-9 w km 43+146,17

Fot. 22 - MS-10 w km 43+847,00

Fot. 23 - WD-11 w km 44+972,66

Fot. 24 - km 46,00

Fot. 25 - WD-12 w km 46+441,48

Fot. 26 - km 47,00 - 48,00

Fot. 27 - WD-13 w km 48+330,60

Fot. 28 - Węzeł Syców

Fot. 29 - km 49,00

Fot. 30 - WD-14 w km 49+161,42

Fot. 31 - km 50,00

Fot. 32 - WD-15 w km 50+723,41

Fot. 33 - km 51,00

Fot. 34 - MOP SYCÓW

Fot. 35 - WD-16 w km 52+935,76

Fot. 36 - km 54,00

Fot. 37 - WD-17 w km 54+548,52

Fot. 38 - Węzeł Syców

Fot. 39 - Koniec Kontraktu

Fot. 40 - wykonywanie podbudowy z BA (betony asfaltowego) w km 42+100 ÷ 43+060

Fot. 41 - wykonywanie podbudowy z BA (betony asfaltowego) w km 42+100 ÷ 43+060

Fot. 42 - wykonywanie podbudowy z BA (betony asfaltowego) w km 42+100 ÷ 43+060

Fot. 43 - MS-10 w km 43+847,00 - Demontaż konstrukcji wsporczej ustroju nośnego

Fot. 44 - podbudowa w km 44+000

Fot. 45 - Profilowanie skarpy - przejazd Działosza strona południowa – km ok. 44+900

Fot. 46 - czyszczenie podbudowy w km 45+050

Fot. 47 - WD-12 w km 46+441,48 Izolacja kap chodnikowych

Fot. 48 - pobocze w km 46+900

Fot. 49 - WD-13 w km 48+330,60 - Demontaż konstrukcji wsporczej ustroju nośnego

Fot. 50 - WD-13 w km 48+330,60 Demontaż konstrukcji wsporczej ustroju nośnego

Fot. 51 - WD-15 w km 50+723,41 - Szalunek korpusu podpory P1

Fot. 52 - WD-15 w km 50+723,41- Szalunek korpusu podpory P3

Fot. 53 - WD-17 w km 54+548,52 - Montaż szalunku ustroju nośnego

Fot. 54 - WD-17 w km 54+548,52 - Montaż zbrojenia ustroju nośnego

Do góry.