Stan z dnia 29.07.2012.

Fot. 1 - WD-1 w km 30+657,00 - układanie twardolanego - 25.07.2012 r.

Fot. 2 - Podbudowa bitumiczna na MOP JONAS PŁD w km 32+550

Fot. 3 - Podbudowa bitumiczna na MOP JONAS PŁD w km 32+550

Fot. 4 - WD-2 w km 32+852,30 - układanie twardolanego - 23.07.2012 r.

Fot. 5 - WD-2 w km 32+852,30 - kapa chodnikowa i asfalt na jezdni - 27.07.2012 r.

Fot. 6 - WD-2 w km 32+852,30 - stożek w trakcie przygotowań do wykonania opornika - 27.07.2012 r.

Fot. 7 - MS-3 w km 33+573,00 - deski gzymsowe - nitka prawa - 25.07.2012 r.

Fot. 8 - MS-3 w km 33+573,00 - montaż kotew barier - 27.07.2012 r.

Fot. 9 - MS-3 w km 33+573,00 - montaż krawężnika - nitka prawa - 27.07.2012 r.

Fot. 10 - MS-4 w km 34+300,00 - deski gzymsowe - nitka Wrocław - 27.07.2012 r.

Fot. 11 - MS-4 w km 34+300,00 - opornik przy stożku P3 str. lewa - 25.07.2012 r.

Fot. 12 - MS-4 w km 34+300,00 - kapa na dojeździe P1 - 27.07.2012 r.

Fot. 13 - Profilowanie terenów płaskich w km 36+600 ÷ 36+800 strona prawa

Fot. 14 - Profilowanie skarp i rowów na Ł4, 5, 6 na WD-7 w km 39+736,63

Fot. 15 - Zagęszczanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na DP1499D (WD-7)

Fot. 16 - Wykonywanie podbudowy bitumicznej na DP1499D (WD-7 w km 39+736,63)

Fot. 17 - MS-8 w km 41+611,12 - zbrojenie i montaż kotew kap chodnikowych

Fot. 18 - MS-8 w km 41+611,12 - betonowanie kap chodnikowych

Fot. 19 - MS-8 w km 41+611,12 - izolacja płyt przejściowych za podporą P4

Fot. 20 - MS-8 w km 41+611,12- śrutowanie i izolacja płyt pomostowych

Fot. 21 - WD-9 w km 43+146,17 - zbrojenie kap chodnikowych na dojeździe do obiektu

Fot. 22 - Krawężniki na WD-9 w km 43+146,17 – strona północna

Fot. 23 - Nasyp pod chodnik na WD-9 w km 43+146,17 – strona południowa

Fot. 24 - MS-10 w km 43+847,00 - oczyszczanie głowic pali pod ekrany przeciwolśnieniowe na dojeździe do obiektu

Fot. 25 - MS-10 w km 43+847,00 - układanie asfaltu twardolanego

Fot. 26 - Skarpowanie w km 44+000 ÷ 44+100

Fot. 27 - WD-11 w km 44+972,66 - szalunek murku oporowego pod okładziny ażurowe

Fot. 28 - WD-12 w km 46+441,48 - układanie asfaltu twardolanego

Fot. 29 - WD-12 w km 46+441,48 - zbrojenie i montaż kotew kap chodnikowych na dojeździe do obiektu

Fot. 30 - Budowa nasypu na dojeździe na WD-13 (w km 48+330,60) - strona południowa + frezowanie DK8

Fot. 31 - Budowa nasypu na dojeździe na WD-13 (w km 48+330,60) - strona południowa

Fot. 32 - WD-13 w km 48+330,60 - wylewanie chudego betonu pod płytę przejściową podpory P1

Fot. 33 - WD-13 w km 48+330,60 -szalowanie i zbrojenie płyty przejściowej za podporą P1

Fot. 34 - WD-14 w km 49+161,42 - wjazd na obiekt od strony południowej - 23.07.2012 r.

Fot. 35 - WD-15 w km 50+723,41 - montaż krawężników

Fot. 36 - Profilowanie skarpy i rowu - km 51+600 strona południowa - 28.07.2012 r.

Fot. 37 - Profilowanie i zagęszczanie podbudowy pomocniczej – MOP SYCÓW PŁN – km 52+700 – 28.07.2012 r.

Fot. 38 - WD-16 w km 52+935,76 - montaż barier energochłonnych

Fot. 39 - WD-17 w km 54+548,52 - montaż desek

Fot. 40 - WD-17 w km 54+548,52 - zbrojenie kap chodnikowych

Fot. 41 - Wykonywanie nasypu DW449 km 0+170-0+390 (w km 54+548,52 trasy głównej)

Fot. 42 - Wykonywanie stabilizacji konstrukcyjnej łącznice nr 4 i 5 - węzeł Syców- Wschód - km 54+548,52 trasy głównej – 26.07.2012 r.

Do góry.

Stan z dnia 22.07.2012.

Fot. 1 - Umacnianie poboczy warstwą z kamienia stabilizowanego mechanicznie + czyszczenie nawierzchni w km 30+100

Fot. 2 - WD-1 w km 30+657,00 – ukształtowane stożki podpory P1, deski gzymsowe oraz wsporniki pod latarnie 20.07.2012 r.

Fot. 3 - WD-1 w km 30+657,00 kapa chodnikowa na dojeździe od strony P5 - 20.07.2012 r.

Fot. 4 - Profilowanie skarpy nasypu w km 32+200.

Fot. 5 - Profilowanie podbudowy pomocniczej z kruszywa na MOP JONAS PŁD w km 32+550.

Fot. 6 - Profilowanie skarpy przy wyjeździe z MOP JONAS PŁD km 32+550.

Fot. 7 - Humusowanie skarpy w km 32+750

Fot. 8 - WD-2 w km 32+852,30 - wspornik pod latarnię - 16.07.2012 r.

Fot. 9 - Skarpowanie stożków na obiekcie WD-2 km 32+850

Fot. 10 - WD-2 w km 32+852,30 - drenaż podłużny - 20.07.2012 r.

Fot. 11 - WD-2 w km 32+852,30 - krawężniki na najeździe od podpory P3 - 20.07.2012 r.

Fot. 12 - MS-3 w km 33+573,00 - po demontażu konstrukcji wsporczej - 20.07.2012 r.

Fot. 13 - MS-3 w km 33+573,00 - gruntowanie płyty pomostowej - nitka prawa

Fot. 14 - MS-4 w km 34+300,00 - przygotowania do układania asfaltu twardolanego - 20.07.2012 r.

Fot. 15 - MS-4 w km 34+300,00 - przygotowania do układania asfaltu twardolanego - 20.07.2012 r.

Fot. 16 - MS-4 w km 34+300,00 - krawężniki na dojeździe od strony P1 - 20.07.2012 r.

Fot. 17 - MS-4 w km 34+300,00 - szalunek opornika stożka - 20.07.2012 r.

Fot. 18 - WD-5 w km 36+396,00 - zbrojenie płyty przejściowej P5

Fot. 19 - Humusowanie obiektu PZ-6 w km 38+069,00 nad konstrukcją Supercor

Fot. 20 - WD-7 w km 39+736,63 - montaż schodów prefabrykowanych P3

Fot. 21 - Wykonywanie rowów wraz z profilowaniem skarp na Ł6 (WD-7 w km 39+736,63)

Fot. 22 - Profilowanie skarp na trasie głównej S8 w km 40+200 – strona prawa

Fot. 23 - Wykonywanie rowów na trasie głównej S8 w km 40+200 – strona prawa

Fot. 24 - Humusowanie skarp i wykonanie rowu na trasie głównej S8 w km 40+250 – strona prawa

Fot. 25 - MS-8 w km 41+611,12 - montaż zbrojenia i kotew w kapach

Fot. 26 - MS-8 w km 41+611,12 - montaż zbrojenia i szalunków płyt przejściowych za podporą P4

Fot. 27 - MS-8 w km 41+611,12 - demontaż konstrukcji wsporczej ustroju nośnego

Fot. 28 - WD-9 w km 43+146,17 - układanie asfaltu twardo lanego

Fot. 29 - WD-9 w km 43+146,17 - montaż balustrad

Fot. 30 - Humusowanie skarp na odcinku WD-9 (km 43+146,17) -MS-10 (km 43+847,00)

Fot. 31 - Humusowanie skarp nasypu km 43+700

Fot. 32 - MS-10 w km 43+847,00 - izolowanie płyt pomostowych pod jezdnią

Fot. 33 - MS-10 w km 43+847,00 - układanie krawężników na skrzydłach, podpora

Fot. 34 - Profilowanie przeciwskarpy w km 44+400

Fot. 35 - WD-12 w km 46+441,48 - izolowanie płyty przejściowej za podporą P1

Fot. 36 - WD-12 w km 46+441,48 - wykonywanie betonu ochronnego na izolacji płyty przejściowej za podporą

Fot. 37 - WD-13 w km 48+330,60 - budowa muru oporowego Terra-Class

Fot. 38 - WD-13 w km 48+330,60 - montaż rur osłonowych w kapach chodnikowych

Fot. 39 - WD-13 w km 48+330,60 - spawanie kotew w kapach

Fot. 40 - WD-14 w km 49+161,42- montaż balustrad - 17.07.2012 r.

Fot. 41 - WD-15 w km 50+723,41 - deskowanie murków oporowych przy podporze P5 - 18.07.2012 r.

Fot. 42 - WD-15 w km 50+723,41 - zasypki podpory P1 - 19.07.2012 r.

Fot. 43 - Droga powiatowa 1500 przy WD-15 (w km 50+723,41) - wykonywanie warstwy 11 nasypu

Fot. 44 - Droga powiatowa nr 1500 przy WD-15 (w km 50+723,41) - zagęszczanie warstwy nasypu

Fot. 45 - MOP SYCÓW PD - profilowanie nasypu na wyjeździe - km 52+000

Fot. 46 - MOP SYCÓW PD - wykonywanie warstwy nasypu

Fot. 47 - WD-16 w km 52+935,76 - montaż balustrad - 16.07.2012 r.

Fot. 48 - Ciąg główny km 53+400 ÷ 54+300 - układanie warstwy podbudowy zasadniczej

Fot. 49 - WD-17 w km 54+548,52 - zbrojenie kap chodnikowych - 18.07.2012 r.

Fot. 50 - Droga wojewódzka 449 przy WD-17 (w km 54+548,52) - wykonywanie warstwy nasypu wraz z profilowaniem i zagęszczaniem

Fot. 51 - Droga wojewódzka 449DK8 - układanie chodnika z kostki betonowej

Fot. 52 - WD-17 w km 54+548,52 - widok z boku od strony Warszawy - 20.07.2012 r.

Fot. 53 - WD-17 w km 54+548,52 - Łącznica 6 - układanie stabilizacji konstrukcyjnej

Fot. 54 - Węzeł Syców-Wschód (WD-17) - skarpowanie łącznicy 1 oraz plantowanie terenów zielonych (podywkonawca: Zawojscyogrody.pl)

Do góry.

Stan z dnia 15.07.2012.

Fot. 1 - Wykonywanie pobocza w km 29+950 - 12.07.2012 r.

Fot. 2 - Przygotowywanie frontu pod korytka ściekowe w km 30+650 - 13.07.2012 r.

Fot. 3 - Profilowanie kruszywa na MOP JONAS Południe w km ok. 32+500 - 11.07.2012 r.

Fot. 4 - MS-3 w km 33+573,00 - przygotowane zbrojenie kap - 13.07.2012 r.

Fot. 5 - MS-4 w km 34+300,00 - szalunek betonu wyrównawczego kap na dojazdach – 13.07.2012 r.

Fot. 6 - MS-4 w km 34+300,00 - montaż zbrojenia kapy - nitka lewa – 13.07.2012 r.

Fot. 7 - Wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego na odcinku w km 36+400 ÷ 36+450

Fot. 8 - Profilowanie i zagęszczanie zasypki PZ-6 w km 38+069,00 pod matę bentonitową

Fot. 9 - Profilowanie i zagęszczanie zasypki PZ-6 pod matę bentonitową

Fot. 10 - Zasypka maty bentonitowej na PZ-6 w km

Fot. 11 - Humusowanie terenów płaskich w km 40+000 ÷ 40+400 L

Fot. 12 - Profilowanie skarp w km 40+600 ÷ 41+000

Fot. 13 - Wykonywanie pali pod ekrany akustyczne

Fot. 14 - Pobocze w km 42+000

Fot. 15 - Humusowanie pasa rozdziału w km 42+100

Fot. 16 - Humusowanie pasa rozdziału w km 42+150

Fot. 17 - Skarpa w km 42+400

Fot. 18 - Pobocze w km 42+900

Fot. 19 - MS-10 w km 43+847,00 - Betonowanie warstwy ochronnej na izolacji płyt przejściowych podpory P1.

Fot. 20 - WD-11 w km 44+972,66 - Betonowanie kap chodnikowych na dojeździe od strony podpory P1.

Fot. 21 - formowanie skarpy w km 46+650

Fot. 22 - WD-13 w km 48+330,60 - Układanie krawężników i montaż desek gzymsowych.

Fot. 23 - WD-14 w km 49+161,42 - montaż balustrady - 09.07.2012 r.

Fot. 24 - WD-14 w km 49+161,42 -betonowanie kap chodnikowych - 10.07.2012 r.

Fot. 25 - WD-15 w km 50+723,41 - zasypka korpusu przyczółka - 11.07.2012 r.

Fot. 26 - WD-15 w km 50+723,41 - demontaż konstrukcji wsporczej - 12.07.2012 r.

Fot. 27 - WD-16 km 52+935,76 - montaż schodów skarpowych - 09.07.2012 r.

Fot. 28 - WD-16 w km 52+935,76 - umocnienia stożków - 09.07.2012 r.

Fot. 29 - WD-17 w km 54+548,52 - demontaż szalunku poprzecznic - 09.07.2012 r.

Fot. 30 - WD-17 w km 54+548,52 - szalunki ścianki żwirowej - 11.07.2012 r.

Do góry.

Stan z dnia 08.07.2012.

Fot. 1 - MOP JONAS Południe w km ok. 32+500 - Korytowanie pod wykonanie wyspy zieleni

Fot. 2 - MS-3 w km 33+573,00 - zbrojenie płyty nitka prawa

Fot. 3 - Przygotowanie nawierzchnii bitumicznej do wykonania następnej w-wy konstrukcyjnej

Fot. 4 - Wykonywanie barier energochłonnych

Fot. 5 - km 36+400 ÷ 36+450 podbudowa z kruszywa łamanego

Fot. 6 - WD-5 w km 36+396,00 - montaż desek gzymsowych

Fot. 7 - przepęd bydła pod PG-18 w km 36+972,00

Fot. 8 - przepęd bydła pod PG-18 w km 36+972,00

Fot. 9 - zasypka PZ-6 w km 38+069,00 wraz z profowaniem pod matę bentonitową

Fot. 10 - zasypka PZ-6 w km 38+069,00 wraz z profowaniem pod matę bentonitową

Fot. 11 - zasypka PZ-6 w km 38+069,00 wraz z profowaniem

Fot. 12 - zasypka PZ-6 w km 38+069,00 wraz z profowaniem

Fot. 13 - WD-7 w km 39+736,63 – ułożony asfalt twardolany

Fot. 14 - pobocza łącznicy Węzła Szczodrów w km 39+736,63 (WD-7)- strona północna

Fot. 15 - humusowanie terenów płaskich 40+300 ÷ 40+400 - strona lewa

Fot. 16 - humusowanie skarp w km 40+400 – strona lewa

Fot. 17 - profilowanie skarp w km 40+800 - 41+000 – strona lewa

Fot. 18 - profilowanie skarp - km 41+000 strona prawa

Fot. 19 - 42+500 czyszczenie naw. i skarpowanie

Fot. 20 - Łącznice ŁD4 i ŁD5 skropienie warstwy wiążącej

Fot. 21 - MS-10 w km 43+847,00 pale pod ekrany przeciwolśnieniowe

Fot. 22 - rów lewy w km 44+050

Fot. 23 - WD-11 w km 44+972,66 - strona północna - krawężniki

Fot. 24 - profilowanie nasypu WD-11 w km 44+972,66

Fot. 25 - profilowanie stożka WD-11 w km 44+972,66

Fot. 26 - WD-13 w km 48+330,60 strona południowa budowa nasypu

Fot. 27 - DW449-DK8 układanie podbudowy zasadniczej - km ok. 48+750

Fot. 28 - WD-14 w km 49+161,42 - 06.07.2012 r.

Fot. 29 - km 49+000-50+520 - frezowanie jezdni południowej

Fot. 30 - WD-15 w km 50+723,41 – 06.07.2012 r.

Fot. 31 - WD-15 w km 50+723,41 – 06.07.2012 r.

Fot. 32 - MOP SYCÓW PŁD w km 52+200 -układanie kostki na chodniku

Fot. 33 - Wlot na MOP JONAS PŁD - warstwa wyrównawcza

Fot. 34 - WD-16 w km 52+935,76 - układanie podbudowy zasadniczej

Fot. 35 - WD-16 w km 52+935,76 – 06.07.2012 r.

Fot. 36 - WD-17 w km 54+548,52

Fot. 37 - WD-17 w km 54+548,52

Do góry.

Stan z dnia 01.07.2012.

Fot. 1 - Profilowanie i zagęszczanie warstwy GWN w km 36+400 ÷ 36+450

Fot. 2 - Profilowanie skarp w km 40+900 strona lewa

Fot. 3 - Wykonywanie wałów pod roboty fundamentowe dla ekranów przeciwolśnieniowych.

Fot. 4 - WD-9 w km 43+146,17 - Betonowanie płyt przejściowych, montaż desek gzymsowych, układanie krawężnika kamiennego.

Fot. 5 - MS-10 w km 43+847,00 - Montaż zbrojenia kap chodnikowych.

Fot. 6 - MS-10 w km 43+847,00 - Betonowanie płyty przejściowej podpory P1, montaż kotew barier energochłonnych.

Fot. 7 - WD-12 w km 46+441,48 - Betonowanie płyty przejściowej podpory P3.

Fot. 8 - WD-13 w km 48+330,60 - Budowa muru oporowego S2.

Fot. 9 - WD-13 w km 48+330,60 - Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej, montaż kotew talerzowych.

Fot. 10 - DW449-DK8 ustawianie krawężnika (km 0+000-0+150) - km ok. 48+100 trasy głównej - 25.06.2012 r.

Fot. 11 - DW449-DK8 profilowanie i zagęszczanie nasypu (strona PN - km ok. 48+750) - 25.06.2012 r.

Fot. 12 - WD-14 w km 49+161,42 - montaż desek na skrzydłach - 26.06.2012 r.

Fot. 13 - WD-15 w km 50+723,41 - zbrojenie ustroju

Fot. 14 - MOP PŁD w km 52+200 - wymiana gruntu (końcowa faza prac) oraz profilowanie i zagęszczanie nasypu - 26.06.2012 r.

Fot. 15 - WD-16 w km 52+935,76 - powierzchniowe umacnianie stożków

Fot. 16 - WD-17 w km 54+548,52 - demontaż konstrukcji wsporczej deskowania ustroju nośnego - 26.06.2012 r.

Fot. 17 - WD-17 w km 54+548,52 - montaż muru oporowego za P1

Do góry.