Stan z dnia 26.08.2012.

Fot. 1 - WD-1 w km 30+657,00 - osadzanie wpustów mostowych

Fot. 2 - WD-1 w km 30+657,00 - wykonywanie nawierzchni kap chodnikowych

Fot. 3 - WD-1 w km 30+657,00 - I warstwa nawierzchni na kapie od strony Warszawy

Fot. 4 - WD-1 w km 30+657,00 - II warstwa nawierzchni na kapie od strony Wrocławia

Fot. 5 - WD-2 w km 32+852,30 - przygotowywanie powierzchni kap chodnikowych pod nawierzchnię

Fot. 6 - WD-2 w km 32+852,30 - wykonywanie oporników stożków nasypowych

Fot. 7 - MS-3 w km 33+573,00 -Montaż desek gzymsowych - nitka lewa

Fot. 8 - MS-3 w km 33+573,00 - przygotowanie do betonowania kap chodnikowych - nitka prawa

Fot. 9 - MS-3 w km 33+573,00 - wykonywanie warstwy asfaltu twardolanego - nitka lewa

Fot. 10 - MS-3 w km 33+573,00 - montaż kotew barier energochłonnych

Fot. 11 - MS-3 w km 33+573,00 - zabetonowane kapy chodnikowe - nitka prawa

Fot. 12 - MS-4 w km 34+300,00 - osadzone wpusty mostowe - nitka prawa

Fot. 13 - MS-4 w km 34+300,00 - wykonywanie warstwy ścieralnej - nitka prawa

Fot. 14 - MS-4 w km 34+300,00 - zbrojenie kapy chodnikowej - nitka lewa

Fot. 15 - MS-4 w km 34+300,00 - betonowanie kapy chodnikowej - nitka lewa

Fot. 16 - MS-4 w km 34+300,00 - wykonywanie II warstwy nawierzchni na kapie chodnikowej - nitka prawa

Fot. 17 - WD-5 w km 36+396,00 – balustrada

Fot. 18 - WD-5 w km 36+396,00 - obrukowywanie stożka P1

Fot. 19 - PZ-6 w km 38+069,00 - ekrany strona PN

Fot. 20 - PZ-6 w km 38+069,00 - widok na ekrany strona PD

Fot. 21 - PZ-6 w km 38+069,00 - zabetonowane murki pod balustradę

Fot. 22 - PZ-6 w km 38+069,00 - zabetonowany oczep żelbetowy - str. Warszazwa

Fot. 23 - profilowanie skarp na obiekcie PZ-6 (w km 38+069,00) na konstrukcji superior

Fot. 24 - profilowanie skarp na obiekcie PZ-6 (w km 38+069,00) na konstrukcji superior

Fot. 25 - WD-7 w km 39+736,63 - balustrada + SMA

Fot. 26 - WD-7 w km 39+736,63 - przyczółek P1

Fot. 27 - WD-7 w km 39+736,63 - przyczółek P3

Fot. 28 - profilowanie terenów płaskich pomiędzy DD13 a DP1499D (WD-7 w km 39+736,63)

Fot. 29 - Wykonywanie warstwy SMA km 44+580-47+650

Fot. 30 - Wykonywanie nasypu - WD-13 w km 48+330,60 najazd południowy

Fot. 31 - WD-14 w km 49+161,42 - montaż barier energochłonnych

Fot. 32 - Droga powiatowa 1500 przy WD-15 w km 50+723,41 -Przejazd Syców - budowa nasypu

Fot. 33 - WD-15 w km 50+723,41 - montaż balustrad

Fot. 34 - Ciąg główny, strona południowa w km 52+100-52+950 – układanie podbudowy zasadniczej

Fot. 35 - WD-16 w km 52+935,76 - montaż barier energochłonnych

Fot. 36 - WD-17 w km 54+548,52 - powierzchniowe umocnienie stożków oporowych

Fot. 37 - WD-17 w km 54+548,52 - widok od strony Wrocławia

Do góry.

Stan z dnia 19.08.2012.

Fot. 1 - Wyznaczanie miejsc postojowych dla ciężarowych - MOP JONAS PD w km 32+550

Fot. 2 - Profilowanie rowu prawego w km 36+400-36+550

Fot. 3 - Układanie kostki na chodniku WD-7 w km 39+736,63

Fot. 4 - Profilowanie skarp i rowu - strona lewa w km 41+300-41+500

Fot. 5 - MS-8 w km 41+611,12 - Montaż krawężników na dojeździe do obiektu od P4

Fot. 6 - MS-8 w km 41+611,12 - Wypełnianie szczelin na styku krawężników z kapami

Fot. 7 - WD-9 w km 43+146,17 - Umacnianie skarp stożków.

Fot. 8 - Wykonywanie warstwy wiążącej km 43+415-43+820 - strona prawa.

Fot. 9 - MS-10 w km 43+847,00 - Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych.

Fot. 10 - MS-10 w km 43+847,00 - Montaż ekranów przeciwolśnieniowych.

Fot. 11 - WD-11 w km 44+972,66 - Skarpowanie stożków.

Fot. 12 - Humusowanie przeciwskarpy km 45+800

Fot. 13 - Stabilizowanie podłoża - najazd południowy WD-13

Fot. 14 - Wykonywanie nasypu - najazd południowy WD-13

Fot. 15 - WD-13 w km 48+330,60 - Układanie izolacji z papy na płycie przejściowej przy podporze P5.

Fot. 16 - Budowa nasypu WD-13 w km 48+330,60 - strona północna

Fot. 17 - Nasyp WD-13 w km 48+330,60 - strona północna.

Fot. 18 - Warstwa nasypowa WD-13 w km 48+330,60 - strona północna

Fot. 19 - Wywóz urobku - Węzeł Syców Zachód w km 48+330,60

Fot. 20 - WD-14 w km 49+161,42 - widok w kierunku Sycowa

Fot. 21 - Wykonywanie nasypów na WD-15 strona południowa, km CG 50+700

Fot. 22 - WD-15 w km 50+723,41 - płyta przejściowa za przyczółkiem P1 - 17.08.2012 r.

Fot. 23 - Wykonywanie warstwy GWN na CG jezdnia płd. km 51+400-52+000

Fot. 24 - WD-16 w km 52+935,76 - montaż dylatacji bitumicznych - 16.08.2012 r.

Fot. 25 - Skarpowanie nasypów na łącznicy nr 5 obiektu WD-17 w km 54+548,52

Fot. 26 - WD-17 w km 54+548,52 - montaż kolektorów odwadniających - 17.08.2012 r.

Fot. 27 - WD-17 w km 54+548,52 - układanie papy na płycie ustroju - 17.08.2012 r.

Fot. 28 - Wykonywanie stabilizacji konstrukcyjnej km 54+550 (ciąg główny pod WD17)

Do góry.

Stan z dnia 12.08.2012.

Fot. 1 - WD-1 w km 30+657,00 - Montaż zbrojenia i kotew talerzowych kap chodnikowych na dojeździe od strony przyczółka P1

Fot. 2 - WD-1 w km 30+657,00 - Wykonanie opornika obudowy stożka nasypowego na przyczółku P5

Fot. 3 - MS-3 w km 33+573,00 - Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie ustroju nośnego - nitka lewa

Fot. 4 - MS-3 w km 33+573,00 - Zbrojenie kap chodnikowych wraz z montażem kotew pod bariery energochłonne

Fot. 5 - MS-4 w km 34+300,00 - Montaż desek gzymsowych na nitce lewej

Fot. 6 - MS-4 w km 34+300,00 - przygotowanie podłoża kap chodnikowych pod układanie nawierzchni z żywicy

Fot. 7 - WD-5 w km 36+396,00 - zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach – 10.08.2012 r.

Fot. 8 - PZ-6 w km 38+069,00 - montaż ekranów przeciwolśnieniowych – 10.08.2012 r.

Fot. 9 - regulacja studni WD-7 w km 39+736,63

Fot. 10 - WD-7 w km 39+736,63 - wjazd na obiekt od strony północnej – 10.08.2012 r.

Fot. 11 - lewy rów 41+300-41+450

Fot. 12 - prawy rów km 41+300-41+400

Fot. 13 - profilowanie skarpy rejon MS-8 w km 41+611,12

Fot. 14 - MS-8 w km 41+611,12 - oczyszczanie głowc pali ekranów przeciwolśnieniowych

Fot. 15 - WD-9 w km 43+146,17 - układanie okładziny ażurowej na stożkach nasypowych

Fot. 16 - MS-10 w km 43+847,00 - betonowanie kap chodnikowych na dojeździe do obiektu od podpory nr 1

Fot. 17 - MS-10 w km 43+847,00 - montaż słupków i szalunków oczepów pali ekranów przeciwolśnieniowych

Fot. 18 - WD-11 w km 44+972,66 - chudy beton pod płytę przejściową podpory nr 3

Fot. 19 - WD-11 w km 44+972,66 - zbrojenie płyty przejściowej za podporą P3

Fot. 20 - WD-12 w km 46+441,48 - układanie żywicy na kapach chodnikowych

Fot. 21 - WD-13 w km 48+330,60 - betonowanie warstwy betonu podkładowego pod płytę przejściową podpory nr 5

Fot. 22 - WD-13 w km 48+330,60 - śrutowanie płyty pomostu pod izolację

Fot. 23 - WD-14 w km 49+161,42 - wjazd na obiekt od strony południowej – 10.08.2012 r.

Fot. 24 - wykonywanie podbudowy zasadniczej w km 49+800 ÷ 50+500

Fot. 25 - WD-15 w km 50+723,41 - papa na płycie ustroju

Fot. 26 - WD-15 w km 50+723,41 - montaż desek gzymsowych na skrzydłach – 10.08.2012 r.

Fot. 27 - zagęszczanie podbudowy pomocniczej - km 52+000-52+400, jezdnia PD

Fot. 28 - WD-16 w km 52+935,76 - układanie warstwy ścieralnej nawierzchni

Fot. 29 - WD-17 w km 54+548,52 - zbrojenie płyty przejściowej za przyczółkiem P1

Fot. 30 - WD-17 w km 54+548,52 - montaż dylatacji modułowej - 10.08.2012 r.

Fot. 31 - ustawianie krawężnika łukowego na skrzyżowaniu DW449 i łącznicy nr 4 (WD-17)

Fot. 32 - zagęszczanie GWN (górnej warstwy nasypu) w km 54+550

Do góry.

Stan z dnia 05.08.2012.

Fot. 1 - WD-1 w km 30+657,00 - betonowanie kap chodnikowych – 30.07.2012 r.

Fot. 2 - układanie masy - MOP JONAS PŁD w km 32+550

Fot. 3 - MS-3 w km 33+573,00 - montaż krawężnika - 30.07.2012 r.

Fot. 4 - MS-3 w km 33+573,00 - pale pod ekrany przeciwolśnieniowe - 01.08.2012 r.

Fot. 5 - MS-4 w km 34+300,00 - betonowanie kap chodnikowych - 30.07.2012 r.

Fot. 6 - MS-4 w km 34+300,00 - betonowanie kap chodnikowych - 30.07.2012 r.

Fot. 7 - MS-4 w km 34+300,00 - pale pod ekrany przeciwolśnieniowe - 31.07.2012 r.

Fot. 8 - MS-4 w km 34+300,00 - montaż desek gzymsowych - 01.08.2012 r.

Fot. 9 - wykonywanie pobocza drogowego w km 34+700

Fot. 10 - prace brukarskie - obiekt WD-5 w km 36+396,00

Fot. 11 - zasypka fundamentów pod ekrany przeciwolśnieniowe na PZ-6 w km 38+069,00 wraz z profilowaniem skarp

Fot. 12 - humusowanie skarp na DP1499D strona prawa (WD-7 w km 39+736,63)

Fot. 13 - plantowanie skarp wraz z wykonaniem rowów na DP1499D strona lewa

Fot. 14 - MS-8 w km 41+611,12 - układanie izolacji płyty ustroju z papy termozgrzewalnej.

Fot. 15 - WD-9 w km 43+146,17 - umacnianie powierzchni stożków ażurami betonowymi.

Fot. 16 - podbudowa WD-9 w km 43+146,17

Fot. 17 - naprawa skarpy w km 44+900

Fot. 18 - WD-13 w km 48+330,60 - śrutowanie płyty ustroju nośnego przed wykonaniem izolacji.

Fot. 19 - rozbiórka DK8 przy Węźle Syców Zach. - km 48+330,6

Fot. 20 - rozbiórka DK8 + wywóz przy WD-13 w km 48+330,60

Fot. 21 - WD-14 w km 49+161,42 - umacnianie powierzchniowe stożków oporowych

Fot. 22 - WD-15 w km 50+723,41 - montaż desek gzymsowych - 03.08.2012 r.

Fot. 23 - WD-15 w km 50+723,41 - zasypki za przyczółkami - 03.08.2012 r.

Fot. 24 - Droga powiatowa nr 1500 przy obiekcie WD-15 w km 50+723,41 - budowa nasypu

Fot. 25 - ciąg główny w km 51+200 wraz z wjazdem na MOP PD - zagęszczanie warstw nasypu

Fot. 26 - droga powiatowa nr 1502 przy obiekcie WD-16 w km 52+935,76 - zagęszczanie ułożonej warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

Fot. 27 - WD-17 w km 54+548,52 - montaż desek gzymsowych - 31.07.2012 r.

Fot. 28 - droga wojewódzka nr 449, strona PN przy WD-17 w km 54+548,52 - zagęszczanie warstwy nasypu

Fot. 29 - ciąg główny, km 54+600 - prace ziemne przy Węźle Syców-Wschód

Do góry.