Stan z dnia 30.09.2012.

Fot. 1 - Czyszczenie masy pod skropienie WD-5 w km 36+396,00

Fot. 2 - Profilowanie kruszywa pod bariery betonowe PG-18 w km 36+972,00

Fot. 3 - Czyszczenie masy pod oznakowanie poziome WD-7 w km 39+736,63

Fot. 4 - Wykonywanie oznakowania poziomego WD-7 w km 39+736,63

Fot. 5 - Wykonywanie poboczy na łącznicach WD-7 w km 39+736,63

Fot. 6 - Profilowanie skarp po wykonanych oczepach pali pod ekran E5-L w km 40+600,00 ÷ 41+089,96

Fot. 7 - Prace brukarskie na WD-9 w km 43+146,17

Fot. 8 - WD-9 w km 43+146,17 - humusowanie skarpy nasypu

Fot. 9 - MS-10 w km 43+847,00 - oznakowanie poziome

Fot. 10 - Łącznica Węzła Syców Zachód (w km 48+330,60) - podbudowa z kruszywa

Fot. 11 - Łącznica Węzła Syców Zachód (WD-13 w km 48+330,60) wykonywanie podbudowy z kruszywa

Fot. 12 - WD-13 w km 48+330,6 – część północna - nasyp pod chodnik

Fot. 13 - Zagęszczanie podbudowy z kruszywa na WD-13 w km 48+330,6 - najazd południowy

Fot. 14 - WD-13 w km 48+330,6 - najazd południowy - zagęszczanie podbudowy z kruszywa

Fot. 15 - Zagęszczanie podbudowy z kruszywa - Łącznica Węzła Syców Zachód w km 48+330,60

Fot. 16 - Zagęszczanie podbudowy z kruszywa - Łącznica Węzła Syców Zachód w km 48+330,60

Fot. 17 - Frezowanie nawierzchni - jezdnia PN km 48+500-49+100

Fot. 18 - Układanie warstwy ścieralnej w km 49+150-50+370 - jezdnia PD

Fot. 19 - WD-14 w km 49+161,42 - fundamenty pod balustrady schodów

Fot. 20 - WD-15 w km 50+723,41 - izolacje kap chodnikowych

Fot. 21 - Układanie kostki na chodniku - WD-15 w km 50+723,41 - strona PN

Fot. 22 - WD-17 w km 54+548,52 - izolacje kap chodnikowych

Fot. 23 - WD-17 w km 54+548,52 - balustrady schodów skarpowych

Do góry.

Stan z dnia 23.09.2012.

Fot. 1 - Obserwacje z powietrza - początek Kontraktu

Fot. 2 - WD-1 w km 30+657,00 - Umacnianie stożków nasypowych

Fot. 3 - WD-1 w km 30+657,00 - Widok na jezdnię obiektu

Fot. 4 - Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej na Łącznicy Ł2 - WD-1 w km 30+657,00

Fot. 5 - Humusowanie terenów zielonych na MOP JONAS PŁD w km 32+550

Fot. 6 - Kopanie i profilowanie skarp rowu przy MOP JONAS PŁD w km 32+550

Fot. 7 - WD-2 w km 32+852,30 - Umacnianie stożków nasypowych

Fot. 8 - WD-2 w km 32+852,30 - Widok na jezdnię obiektu

Fot. 9 - MS-3 w km 33+573,00 - Montaż paneli ekranów przeciwolśnieniowych

Fot. 10 - MS-3 w km 33+573,00 - Montaż schodów skarpowych

Fot. 11 - MS-4 w km 34+300,00 - Montaż barier energochłonnych

Fot. 12 - MS-4 w km 34+300,00 - Umacnianie stożków nasypowych

Fot. 13 - Profilowanie terenu po humusowaniu przy WD-5 w km 36+396,00

Fot. 14 - w-wa wiążąca na połączeniu sekcji nr 3 i 4 w km 36+400

Fot. 15 - Czyszczenie masy pod skropienie 36+400-36+700

Fot. 16 - Przygotowanie pobocza pod bariery betonowe PG-18 w km 36+972,00

Fot. 17 - Uzupełnianie pobocza PZ-6 w km 38+069,00

Fot. 18 - PZ-6 w km 38+069,00 - montaż paneli ekranów przeciwolśnieniowych

Fot. 19 - Przeciwskarpa WD-7 w km 39+736,63 - Łącznica 6

Fot. 20 - Teren płaski pomiędzy łącznicami 2 i 3 oraz S-8 przy WD-7 w km 39+736,63

Fot. 21 - MS-8 w km 41+611,12 - układanie schodów skarpowych

Fot. 22 - Montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału - km 42+200

Fot. 23 - Wywóz nadmiaru humusu km 42+500 nitka lewa

Fot. 24 - WD-9 w km 43+146,17 - montaż dylatacji bitumicznej

Fot. 25 - Montaż balustrad droga pop. WD-9 w km 43+146,17 str pn

Fot. 26 - MS-10 w km 43+847,00 - montaż okładzin ażurowych

Fot. 27 - MS-10 w km 43+847,00 - wykańczanie powierzchni betonu

Fot. 28 - pobocza umocnione 45+800 str p

Fot. 29 - WD-13 w km 48+330,60 - asfalt twardolany

Fot. 30 - WD-13 w km 48+330,60 - zbrojenie i wyposażenie wieńców na murze oporowym

Fot. 31 - Transport materiału kamiennego na drogę poprzeczną WD-13 w km 48+330

Fot. 32 - WD-14 w km 49+161,42 - zabezpieczenie dylatacji

Fot. 33 - Droga poprzeczna 1500 do obiektu WD-15 w km 50+723,41 - układanie podbudowy z kamienia łamanego

Fot. 34 - Ciąg główny km 53+300 - uzupełnienie pasa rozdziału gruntem nasypowym

Fot. 35 - Ciąg główny w km 54+850 - wykonywanie rowu podłużnego strony południowej

Fot. 36 - Łącznice 1,2,3 obiektu WD-17 w km 54+548,52 - układanie podbudowy bitumicznej

Fot. 37 - Droga poprzeczna 449 do obiektu WD-17 w km 54+548,52 - zagęszczanie podbudowy z kamienia łamanego

Do góry.

Stan z dnia 20.09.2012.

ZDJĘCIA Z LOTU Z DNIA 20.09.2012 r.

Fot. 1 - początek Kontraktu

Fot. 2 - Węzeł Cieśle i WD-1 w km 30+657,00

Fot. 3 - Węzeł Cieśle i WD-1 w km 30+657,00

Fot. 4 - km ok. 30+000 ÷ 31+000

Fot. 5 - MOP JONAS PŁD w km 32+550

Fot. 6 - WD-2 w km 32+852,30

Fot. 7 - km ok. 33+000 ÷ 35+000

Fot. 8 - MS-3 w km 33+573,00

Fot. 9 - MS-4 w km 34+300,00

Fot. 10 - km ok. 35+000 ÷ 36+000

Fot. 11 - WD-5 w km 36+396,00

Fot. 12 - km ok. 36+000 ÷ 37+000

Fot. 13 - PG-18 w km 36+972,00

Fot. 14 - km ok. 37+000 ÷ 38+000

Fot. 15 - PZ-6 w km 38+069,00

Fot. 16 - PZ-6 w km 38+069,00

Fot. 17 - km ok. 39+000

Fot. 18 - Węzeł Szczodrów i WD-7 w km 39+736,63

Fot. 19 - MS-8 w km 41+611,12

Fot. 20 - km ok. 42+000 ÷ 43+000

Fot. 21 - WD-9 w km 43+146,17

Fot. 22 - MS-10 w km 43+847,00

Fot. 23 - km ok. 44+000 ÷ 45+000

Fot. 24 - WD-11 w km 44+972,66

Fot. 25 - WD-12 w km 46+441,48

Fot. 26 - km ok. 47+000 ÷ 48+000

Fot. 27 - Węzeł Syców Zachód i WD-13 w km 48+330,60

Fot. 28 - km ok. 49+000 i WD-13 w km 48+330,60

Fot. 29 - WD-14 w km 49+161,42

Fot. 30 - km ok. 50+000

Fot. 31 - WD-15 w km 50+723,41

Fot. 32 - WD-15 w km 50+723,41

Fot. 33 - km ok. 51+000

Fot. 34 - MOP SYCÓW

Fot. 35 - WD-16 w km 52+935,76

Fot. 36 - km ok. 54+000

Fot. 37 - Węzeł Syców Wschód i WD-17 w km 54+548,52

Fot. 38 - Węzeł Syców Wschód i WD-17 w km 54+548,52

Fot. 39 - Węzeł Syców Wschód i WD-17 w km 54+548,52

Fot. 40 - Koniec Kontraktu i WD-17 w km 54+548,52

Do góry.

Stan z dnia 16.09.2012.

Fot. 1 - Profilowanie warstwy podbudowy pomocniczej z kamienia w km 29+800 ÷ 30+200

Fot. 2 - Profilowanie skarp nasypu i rowów na Łącznicy Ł1 WD-1 w km 30+657,00

Fot. 3 - Rozbiórka warstwy stabilizacji na łącznicy Ł2 Węzeł Cieśle w km 30+645,35

Fot. 4 - Układanie warstwy podbudowy na MOP Jonas Północ w km 32+500

Fot. 5 - Układanie warstwy podbudowy na MOP Jonas Północ w km 32+500

Fot. 6 - Wykonywanie cieku w pasie rozdziału w km 32+700

Fot. 7 - WD-2 w km 32+852,30 - montaż barier drogowych – 16.09.2012 r.

Fot. 8 - MS-3 w km 33+573,00 - montaż kolektora odwodnieniowego - przęsło 1-2 - nitka Płd – 16.09.2012 r.

Fot. 9 - MS-3 w km 33+573,00 - montaż kolektora odwodnieniowego - przęsło 2-3 nitka Płd – 16.09.2012 r.

Fot. 10 - Porządkowanie skarp przy ekranach PG18 w km 36+972,00

Fot. 11 - PZ-6 w km 38+069,00 - Przygotowywanie powierzchni betonu pod malowanie.

Fot. 12 - Porządkowanie terenu po zapleczu budowy przy WD-7 w km 39+736,63

Fot. 13 - MS-8 w km 41+611,12 - umacnianie powierzchni stożka podpory P1.

Fot. 14 - MS-8 w km 41+611,12 - umacnianie powierzchni stożka podpory P4.

Fot. 15 - w-wa ścieralna - WD-9 w km 43+146,17

Fot. 16 - MS-10 w km 43+847,00 - Umacnianie powierzchni stożka podpory P4.

Fot. 17 - układanie w-wy podbudowy bit. - droga poprzeczna WD-12 w km 46+441,48

Fot. 18 - układanie w-wy podbudowy bit.- droga poprzeczna WD-12 w km 46+441,48

Fot. 19 - odcinek próbny - oznakowanie poziome 47+000

Fot. 20 - WD-13 w km 48+330,60 - Montaż zbrojenia, deskowania i kotew kap chodnikowych.

Fot. 21 - WD-13 w km 48+330,60 - Układanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego.

Fot. 22 - Profilowanie skarp i rowu km 48+700-48+800 strona PD

Fot. 23 - wykonywanie nasypu pod chodnik WD-15 w km 50+723,41 strona PN

Do góry.

Stan z dnia 09.09.2012.

Fot. 1 - Zagęszczanie w-wy mrozoochronnej w km 29+800 ÷ 30+200 - 08.09.2012 r.

Fot. 2 - Profilowanie pasa rozdziału w km 30+600 - 08.09.2012 r.

Fot. 3 - WD-1 w km 30+657,00 - montaż barier energochłonnych

Fot. 4 - WD-2 w km 32+852,30 - montaż odwodnienia

Fot. 5 - WD-2 w km 32+852,30 - wykonanie schodów skarpowych

Fot. 6 - MS-3 w km 33+573,00 - wykonywanie nawierzchni kap chodnikowych - nitka prawa

Fot. 7 - MS-4 w km 34+300,00 - słupy ekranów przeciwolśnieniowych - nitka prawa

Fot. 8 - Układanie ażurów na rowach w km 36+400 - 36+550 strona lewa

Fot. 9 - Odtworzenie skarp przy ekranach - PG-18 w km 36+972,00

Fot. 10 - Odtworzenie skarp przy ekranach - PG-18 w km 36+972,00

Fot. 11 - Warstwa ścieralna- km 43+000 strona prawa

Fot. 12 - Wykonywanie podbudowy kamiennej na drodze poprzecznej WD-11 w km 44+972,66 (strona południowa)

Fot. 13 - Humusowanie w km 47+800

Fot. 14 - Kopanie rowu - najazd WD-13 w km 48+330,60 od strony Sycowa

Fot. 15 - Wykonywanie warstwy mrozoochronnej na łącznicy nr 6 przy WD-13 w km 48+330,60

Fot. 16 - Nasyp WD-13 w km 48+330,60 od strony Sycowa

Fot. 17 - Rów przy WD-13 w km 48+330,60 od strony Wrocławia

Fot. 18 - profilowanie i zagęszczanie podbudowy pomocniczej w km 48+425 ÷ 48+450 strona PN i 48+42 5÷ 48+520 strona PD

Fot. 19 - Stabilizacja konstrukcyjna WD-15 w km 50+723,41 strona PD

Fot. 20 - Wykonywanie GWN - WD-15 w km 50+723,41 strona PD

Fot. 21 - Wykonywanie ścieku monolitycznego w km 50+850-51+099 jezdnia PD

Fot. 22 - Podsypka pod ścieżką rowerową - DW449 (przy WD-17 w km przy WD-17 w km 54+548,52) km 0+500-0+610

Do góry.

Stan z dnia 02.09.2012.

W dniu 20.09.2012 r. odbył się lot nad realizowaną inwestycją.

Warunki pogodowe sprzyjają prowadzeniu prac. Ze względu na zbliżający się okres jesienny szczególna mobilizacja jest przy robotach bitumicznych.

Fot. 1 - Uszczelnianie rowu geomembraną w km 33+000 ÷ 33+500 – strona lewa

Fot. 2 - Zasypka między fundamentami pod ekrany przeciwolsnieniowe i barieroporęcze- PZ-6 w km 38+069,00

Fot. 3 - Zabezpieczenia skarp przed rozmyciem w postaci brewki z kamienia- łącznice WD-7 w km 39+736,63

Fot. 4 - Profilowanie terenów płaskich strona lewa S-8 w km 40+400

Fot. 5 - Profilowanie terenów płaskich pomiędzy DD13 a S8 w km 41+100 - 41+550

Fot. 6 - Profilowanie skarp w obrębie MS-8 w km 41+611,12

Fot. 7 - MS-8 w km 41+611,12 -Deskowanie murków oporowych stożków.

Fot. 8 - Profilowanie stożków na MS-8 w km 41+611,12

Fot. 9 - Prace porządkowe przy WD-9 w km 43+146,17

Fot. 10 - Czyszczenie nawierzchni WD-9 (km 43+146,17) ÷ MS-10 (km 43+847,00)

Fot. 11 - WD-11 w km 44+972,66 - Montaż krawężników

Fot. 12 - WD-11 w km 44+972,66 - Umacnianie powierzchni stożków

Fot. 13 - WD-11 w km 44+972,66 - Umacnianie powierzchni stożków.

Fot. 14 - Obrzeża WD-11 w km 44+972,66

Fot. 15 - WD-13 w km 48+330,60 - Układanie izolacji płyty ustroju. Układanie nawierzchni kap chodnikowych.

Fot. 16 - Profilowanie terenu przy WD-13 w km 48+330,60

Fot. 17 - WD-13 w km 48+330,60 wzmocnienie nasypu

Fot. 18 - WD-13 w km 48+330,60 wzmocnienie warstwy nasypu

Fot. 19 - Wykonywany rów przy WD-13 w km 48+330,60 południe

Fot. 20 - WD-14 w km 49+161,42 - widok w kierunku Sycowa – 30.08.2012 r.

Fot. 21 - WD-15 w km 50+723,41 - płyta przejściowa za przyczółkiem P1 - 29.08.2012 r.

Fot. 22 - obiekt WD-15 w km 50+723,41- Przejazd Syców, strona PD - wykonywanie nasypu

Fot. 23 - obiekt WD-15 w km 50+723,41 Przejazd Syców, strona PN - wyk. stabilizacji konstrukcyjnej

Fot. 24 - WD-16 w km 52+935,76 - wykonanie nawierzchni z żywic - 27.08.2012 r.

Fot. 25 - Ciąg główny km 54+420-54+740 - układanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego

Fot. 26 - ciąg główny km 54+450-54+910 - układanie podbudowy zasadniczej

Fot. 27 - WD-17 w km 54+548,52 - deskowanie gzymsów na murach oporowych – 27.09.2012 r.

Do góry.